Inhouse / Välkommen tillbaka Linda Schmidt
Linda_porträtt

Välkommen tillbaka Linda Schmidt

Linda_porträtt

Hej Linda Schmidt (fd Segerström) och välkommen tillbaka till oss på Inhouse.

Vi får många frågor från kandidater och konsulter gällande hur arbetsmarknaden ser ut för konsulter i förhållande till de som söker tillsvidaretjänster?
"Konsultlösningar blir allt vanligare i olika organisationer som ett sätt att fylla kortvariga behov i stället för att genomföra traditionella rekryteringsprocesser. Denna flexibilitet kan vara en fördel i tider av lågkonjunktur eller osäkerhet. Det är viktigt att notera att det inte nödvändigtvis handlar om att helt ersätta permanenta anställningar med konsultlösningar, utan snarare att använda dem som en kompletterande strategi för att effektivt hantera organisationens behov. Det ger företag möjlighet att anpassa sig till snabba förändringar och utmaningar samt intensifiera arbetet på ett sätt som kan vara svårare med en strikt permanent arbetskraft."

Vilka roller och speciella kompetenser ser du efterfrågas just nu?
"Jag har under den senaste tiden haft stort fokus på att hitta rätt kompetenser till chefsroller inom kommunikation. Ser att många kunder idag efterfrågar kompetenser inom hållbarhet och kommunikation, samt även specialister som till exempel content manager och internkommunikatörer.

Har du behov av att hitta kompetens inom kommunikation, hör av dig till Linda så hjälper hon dig att hitta rätt, vare sig det är en tillfällig lösning eller en permanent."