Inhouse / Artiklar / Inhouse HR-nätverk: En hub för kunskapsutbyte och inspiration
hej

Inhouse HR-nätverk: En hub för kunskapsutbyte och inspiration

I en värld som aldrig stannar upp och där HR-jobbet blir mer och mer komplext är ett starkt nätverk avgörande. Vårt Inhouse HR-nätverk är precis en sådan plattform - en sammanhållande kraft för HR- professionella att dela kunskap, stärka sina färdigheter och inspireras av varandra.

Engagemang och kontinuitet

Efter ännu en lyckad träff i veckan, på temat SAM, pratade vi med två av medlemmarna i nätverket, Camilla Sigurdh och Erica Kron-Owen. De vittnar om det engagemang och den kontinuitet som präglar nätverket. För Camilla, som varit med i tre år, och Erica, som varit en del av gemenskapen i hela fem år, är nätverket inte bara en plats för utbyte av tankar och idéer utan även en källa till kontinuerlig utveckling.

Varför Inhouse HR-nätverk?

Jag har provat ett par olika nätverk som varit bra där jag befunnit mig i tidigare roller, säger Camilla. När Inhouse nätverk erbjöds så var det ingen tvekan att gå med i det då Inhouse alltid lägger kraft och energi på att göra värdefulla aktiviteter, menar hon. Det var rätt i tiden för mig och det jag tycker om är att det är väldigt jordnära individer i nätverket med intressanta och kunniga föreläsare, och alltid aktuella ämnen.

Förutom fysiska träffar så erbjuds dessutom ett Linkedinnätverk som är värdefullt för kunskapsdelning.

Erica säger att hon hade varit med i ett annat nätverk tidigare, där var uppslutningen varierad. Då jag har positiva erfarenheter av andra aktiviteter Inhouse anordnat ställde jag mig direkt i kö när de berättade att de skulle starta upp HR-nätverk. Jag har varit väldigt nöjd sedan jag fick en plats. Träffarna är   välplanerade och Inhouse ber kontinuerligt oss medlemmar om feedback och idéer.

Värde och mervärde

Både Camilla och Erica ser en mängd värden i sitt deltagande i Inhouse HR-nätverk. För Camilla är det den energiboost som kommer från att dela och ta emot kunskap från andra, medan Erica finner inspiration och konkreta verktyg för att möta de utmaningar som HR-arbetet innebär.

Mångfald i roller och perspektiv

Frågan om vilka HR-positioner som har mest nytta av nätverket möter ett enhälligt svar från våra intervjupersoner – alla. Ensam är inte stark, och det är genom en mångfald av roller och perspektiv som det sanna värdet i Inhouse HR-nätverk uppenbarar sig. Från HR Business Partners till konsulter och chefer – alla är välkomna och alla drar nytta av den breda kompetensen och erfarenheten som finns att tillgå.

Nyfiken att veta mer om HR-nätverket?

Inhouse HR-nätverk är inte bara en plattform för att skapa affärsrelationer, det är en katalysator för personlig och professionell tillväxt inom HR. Genom att erbjuda en välkomnande och stimulerande miljö där medlemmarna kan dela, lära och växa tillsammans, står Inhouse som en pålitlig partner för HR-professionella i sin strävan att nå nya höjder i sitt arbete. Om du är intresserad av att ansluta till detta dynamiska nätverk och ta del av dess fördelar, tveka inte att kontakta Inhouse för att anmäla dig.
Vi ser fram emot att höra från dig!