Inhouse / Våra senaste artiklar

VÅRA SENASTE ARTIKLAR

Här hittar du nyheter från oss på Inhouse och från de branscher som vi verkar inom.

test_blogg
2016-01-04

Tester allt vanligare vid rekrytering

Olika typer av tester, personbedömningar eller utvärderingar, har blivit allt mer vanliga vid rekryteringar, även inom säljyrket. En sådan bedömning är ett värdefullt redskap om det används på rätt sätt. Men det finns också många som känner oro och miss...
passion
1970-01-01

Öka er konkurrenskraft och skapa lojala medarbetare – 5 tips

Maxa medarbetarnas prestationer genom att fokusera på deras passion. Det skapar både lojalitet och engagemang – och i förlängningen ett bättre resultat.