Kontakt
Kategori:


14 november, 2014

Fazer – kreativitet, kompetens, motivation och engagemang

Fazer – kreativitet, kompetens, motivation och engagemang

fazer-logo
Kunden:
Familjeföretaget Fazer grundades år 1891 och har affärsverksamhet i åtta länder. Företaget erbjuder måltidstjänster samt bageri- och konfektyrprodukter. Kända varumärken är bland andra Amica, Dumle, Geisha och Skogaholm.

Kontor i Stockholm: Lindhagensgatan 120.

Beställare:
Anna Andersson, projektledare
Fazer inhousebyrå

Bakgrund:
Fazer har inhousebyråer både i Sverige och Finland.
Den svenska inhousebyrån består av fem personer och avdelningen arbetar aktivt för att utveckla beställarorganisationen och höja kompetensnivån både på inhousebyrån och dess beställare.

Inhousebyrån kan ses som en produktionsbyrå och gör all grafisk form, men åtar sig successivt även kreativa uppdrag.

Uppdrag – Kompetensförsörjning

Vårt första uppdrag med Fazer handlade om att bemanna inhousebyrån med en längre inhyrning av en formgivare. Därefter har vi under årens lopp hyrt in personal vid behov och i specifika projekt. Fazer har bland annat hyrt in:

 • Projektledare
 • Kreativ chef
 • Originalare
 • Copy
 • Formgivare
 • Produktionsledare

Uppdrag – Kompetensutveckling

Kreativt bollplank till inhousebyrån, individuell nivå

Inhouse uppdrag var att coacha inhousebyråns AD i kreativa processer och presentationsteknik. Syftet var att öka självförtroendet och samtidigt kunna ge verktyg för att öka den kreativa nivån för hela inhousebyrån.

Ett upplägg som bygger på en tre timmars session, en gång i veckan i sex veckor:

1. Lära känna kreatören, han/hennes förutsättningar och omgivning
2. Läsa, bedöma och diskutera briefer
3. Idéeträning
4. Idéutveckling och hur man gör när man värderar sina idéer
5. Utformning
6. Presentation

Inspirationsseminarium

Vi har även utbildat beställarna i kreativt skrivande med fokus på mat, som syftade till inspiration och förståelse för mattexter.

Uppdrag – Verksamhetsutveckling

Workshop för att utbilda beställare och inhousebyrå i ett beställningsunderlag – Briefen

Tillsammans med inhousebyrån och marknadsavdelningen skapade vi en workshop för att få samsyn kring beställarrutiner och få en förståelse för kreatörens roll. En briefmall togs fram som kan användas av alla beställningar till inhousebyrån och till den externa reklambyrån. Syftet var att öka hela avdelningens effektivitet och lönsamhet genom att:

 • förbättra samordning och rutiner för beställarna
 • öka den kreativa kompetensen på hela avdelningen
 • öka motivationen och engagemanget i gruppen

Workshopen innehöll bland annat praktisk övning i att upprätta en hissbrief, för att belysa några av de vanligaste misstagen. Deltagarna tilldelades sedan en längre brief som sedan efter ett antal veckor analyserad och vidareutvecklas tillsammans i gruppen. Beställarna kommer därefter att vara väl rustade för att lägga goda beställningar, vilket gynnar deras verksamhet både ekonomiskt och effektivitetsmässigt.

Anna Andersson, inhousechef och projektledare
– Inhouse har kommit att bli en del av vårt arbete i att starta en inhousebyrå på Fazer. Tillsammans har vi hittat lösningar som utvecklat både byråns medarbetare och våra beställare. Ett ovärderligt stöd för mig som chef.

Magnus Bråsäter, AD
– Workshoppen i kreativitet och briefskrivande var lärorik och viktigt för oss. Inhouse gav ett proffsigt intryck och hade en bra inställning till ”problem/möjligheter” som exempelvis briefer kan innebära – men även kommunikationen mellan beställare och utförare på en inhousebyrå. Jag skulle gärna ha detta som en obligatorisk dag per år. Hoppas att våra beställare tyckte det var värt tiden också – det tror jag verkligen.

If Skadeförsäkring – Ett helhetsgrepp för att skapa framgångsrik reklam

If Skadeförsäkring – Ett helhetsgrepp för att skapa framgångsrik reklam

if_logo

Kunden:

If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder. Företaget erbjuder hela bredden av sakförsäkringslösningar för allt från privatpersoner till globala storföretag.

Huvudkontor If Skadeförsäkring AB
Barks väg 15, Bergshamra, Stockholm

Beställare:
Sari Schmitt Elo, Head of Inhouse, If Skadeförsäkring
Jessica Löwenhielm, Head of Marketing, If Skadeförsäkring
Private & Commercial Sweden

Bakgrund:
If Skadeförsäkring har inhousebyråer i hela Norden. Den svenska inhousebyrån består av tio personer och avdelningen arbetar aktivt för att utveckla beställarorganisationen och höja kompetensnivån både på inhousebyrån och dess beställare.

Den externa reklambyrå är deras strategiska partner som sätter den långsiktiga strategin. Inhousebyrån kan därför ses som en produktionsbyrå och gör all grafisk form. Vid större produktlanseringar är det oftast reklambyrån som gör skisserna men inhousebyrån gör produktionen.

Inhousebyrån har förståelse för utmaningar kopplade till leveransprocesser och styrverktyg. Marknadsavdelningen och inhousebyrån har också en stor förståelse för allas interna roller och ansvar.

Vid möte med Sari Schmitt Elo i mars 2012 fick Inhouse uppdraget att stärka inhouseavdelningen kreativt med en heldags workshop samt en halvdag tillsammans med Ifs inhouseavdelning, marknadsavdelning och CRM-grupp för att tydligöra beställningsdokumenten (brief).

Uppdrag – Kompetensutveckling

Kreativ workshop:
Inhouse uppdrag var att utbilda inhousebyrån under en heldag i kreativa processer. Syftet var att öka självförtroendet i gruppen och samtidigt hitta en arbetsprocess som både är effektiv, som skapar en gemensam dynamik internt och som går att nyttjas i framtida kreativa projekt.

Vi tog bland annat upp följande i teori och praktisk tillämpning:

 • Kommunikation: utmaningen och lösningen
 • Faran med mallar
 • Vikten av att differentiera sig
 • Strategi, kreativitet och produktion
 • Vad är kreativitet?
 • Varför behövs kreativitet?
 • Den kreativa processen
 • Vanliga och ovanliga kreativa modeller
 • Exempel på praktisk tillämpning
 • Vad är ett bra koncept?
 • Vad är kreativ höjd och hur mäter jag?
 • Hur blir jag mer kreativ?

Uppdrag – Verksamhetsutveckling:

Workshop för att utbilda beställare och inhousebyrå i ett beställningsunderlag – Briefen

Inhouse skapade en workshop tillsammans med inhousebyrån, marknadsavdelningen och CRM-gruppen för att få en samsyn kring beställarrutiner. Tillsammans utvecklades en brief som sedan kunde användas av alla beställningar till inhousebyrån.

Syftet var att öka hela avdelningens effektivitet och lönsamhet genom att:

 • förbättra samordning och rutiner för beställarna
 • öka den kreativa kompetensen på hela avdelningen
 • öka motivationen och engagemanget i gruppen

Workshopen innehöll bland annat en praktisk övning i att upprätta en hissbrief, för att belysa några av de vanligaste misstagen. Deltagarna tilldelades sedan en längre brief som analyserades och vidareutvecklades tillsammans i gruppen.

Efter workshopen är beställarna väl rustade för att lägga goda beställningar, vilket gynnar deras verksamhet både ekonomiskt och effektivitetsmässigt.

Jessica Löwenhielm, Head of Marketing Sweden, If Skadeförsäkring
– Jag är mycket nöjd. Det var rätt omfattning och nivå. Inhouse lyckades konkretisera och inspirera, med rätt attityd och på ett kreativt sätt. Flera av de mina sa efteråt att de var supersugna på att skriva en brief nu på direkten med deras nya insikter. Gott betyg.

Sari Schmitt Elo, Head of Inhouse, If Skadeförsäkring
– Jag och mitt team är jättenöjda med de övningar vi gjort. Vi blev inspirerade av att få arbeta med nya kreativa modeller och vi fick en samsyn med marknad om hur en bra brief ska skrivas.

30 april, 2014

Öka trivsel, prestation och resultat i gruppen – samtidigt!

Öka trivsel, prestation och resultat i gruppen – samtidigt!

Hur höjer man motivationen hos sina anställda och förbättrar klimatet i en grupp som behöver utvecklas? Inhouse arbetar idag med teambuilding hos kunden för att förbättra samarbetet, öppna förutsättningarna för kommunikation och därigenom stärka banden kollegor emellan. Under en heldag arbetar gruppen tillsammans med någon av våra teamutvecklare där man som kund självfallet kan vara med och utforma innehållet.

I nedan referens arbetade Inhouse med denna grupps kommunikation, feedbackkultur samt hantering av förväntan på grupp och individ. Som avslutning på dagen genomfördes en gemensam aktivitet där vi tillbringade kvällen tillsammans i köket på Taverna Brillo i Stockholm. Erfaren restaurangkökspersonal guidade med pedagogisk varsamhet fram gruppen till ett resultat på fyra egenhändigt tillagade rätter.

VD:
Det var verkligen lyckat! Vi tyckte alla att dagen gav väldigt mycket och att det var bra och nyttigt att få lära känna varandra lite närmare. Det blir lättare att acceptera varandras olika sidor då. Jag måste säga att det var en av de mer givande övningar jag varit på. Ett avslut på Taverna Brillo var väldigt uppskattat. Att tillsammans i ett restaurangkök få utmaningen att laga fyra rätter – som dessutom blev så lyckade – det var en toppenfin avslutning på dagen!

 

teamdag1

teamdag2

teamdag3

1 2 3 5