Kategori:


7 april, 2020

SHL Group

SHL Group

It´s always a pleasure working with Inhouse! Over the years they supported us with several recruitment processes within, Business Development, Finance and HR. They build up close and professional relationships to their customers and they understand our needs both short and long term. I´m always well informed of the progress throughout the whole process. It is important for us as a company to ensure a great candidate experience even when we use an external recruiter, so I always ask the candidates how they experienced the process. I have only received positive feedback from them as well. We are very confident that all the processes Inhouse handle for us are taken care of in a very satisfying way, and I want to give them my warmest recommendations. 

5 mars, 2020

SG Digital

SG Digital

Vårt samarbete med Inhouse har rört både bemanning av reception och outplacementprogram för medarbetare som lämnat oss. Båda delarna har lösts på absolut bästa sätt och med stort kunnande och engagemang genom hela processen. Upplägget som rört omställnings- och karriärprogram visade på flexibilitet, stort kunnande och engagemang genom hela processen. Resultatet var över förväntan och både vi och våra berörda medarbetare är mycket nöjda. Jag använder mig av Inhouse då jag sedan tidigare vet att dom med hög kvalitet och professionalism löser våra problem med rekrytering, bemanning och andra HR-tjänster. 

27 januari, 2020

Fazer

Fazer

Inhouse genomlysning av vår inhousebyrå resulterade i en strategi som visade nyttan av att ha en inhousebyrå och innehöll bland annat leverans och arbetsprocesser, kostnadseffektivitet, uppföljning samt beställarnytta

Kategorier

1 2 3 9