Inhouse / Babyshop Group

"Inhouse visade stor förståelse vilken profil vi behövde och vilka egenskaper som var avgörande även fast vi själva kanske inte uttryckt dem i klartext. Under processen plockades ett par kandidater fram som matchade vår kravprofil riktigt bra snarare än flera som matchade halvbra vilket innebar en mer effektiv rekryteringsprocess. Inhouse gav även ett mycket professionellt bemötande med snabb återkoppling, tät kommunikation och intressanta resonemang."