Inhouse / Vi hjälper dig med träffsäker chefsrekrytering

Vi hjälper dig med träffsäker chefsrekrytering

Rekrytering och Organisationsutveckling inom ekonomi och business services

Behöver du hjälp med chefsrekrytering? Rekrytering av chefer, ledare och andra nyckelpersoner kan vara svårt, tidskrävande och kostsamt för många företag. Att det blir den perfekta kandidaten som besitter rätt kompetens, med lång erfarenhet och har en attityd som stämmer överens med företagets, kan vara helt avgörande för att företaget ska kunna nå sina mål. 

Kraften i vårt kandidatnätverk av chefer och ledare blir tydlig i varje searchuppdrag och i kombination med att vi förstår respektive profession, samt hur rollen är kopplad till affären, gör att vi kan hjälpa dig både att definiera vad du behöver, och sedan hitta rätt ledare eller nyckelkompetens för rollen.

Låt oss berätta mer om hur vi på Inhouse arbetar med chefsrekrytering och vår syn på Executive Search.

Så jobbar vi med Executive Search

Vår övertygelse är att den chefen eller ledaren som rekryteras måste visa ett beteende som understödjer bolagets strategi och kultur. För att ta reda på om kandidatens kompetens täcker dessa områden behöver företag titta närmare på ledarstil, kandidatens värderingar, attityder och erfarenheter och synkronisera det med organisationen som individen ska verka i. Här om något, söker vi ”The Perfect Match”.

Executive Search handlar om att identifiera kandidater med specifik kompetens och erfarenhet vid rekrytering av chefer och ledare. Vanligtvis räcker det inte med traditionella rekryteringskanaler för att hitta den perfekta kandidaten.

Chefsrekrytering av rätt person, eller att hitta företagsledare som är rätt för organisationen, handlar om affärsförståelse, mångårig branschkunskap, ett gediget och väl underhållet nätverk, fingertoppskänsla vid val av kandidater samt att ta ansvar för hela processen – även efter leverans. 

De kandidater som aktivt söks upp, kontaktas och rekryteras är nyckelpersoner som kommer att föra med sig största nytta till din organisation. Det är här vi på Inhouse Executive Search kan bidra med ett extra värde för dig.

Därför ska du välja Inhouse vid chefsrekrytering 

  • Vi har ett stort och kraftfullt kandidatnätverk att tillgå vid chefsrekrytering.
  • Vi jobbar med kompetensbaserad rekrytering.
  • Vi har gedigna och kvalitativa rekryteringsprocesser.
  • Vi är certifierade inom personbedömning.
  • Vi är alla specialister med egen erfarenhet inom respektive område.

Träffsäker chefsrekrytering – vi hjälper dig att hitta företagsledare

Våra konsulter på Inhouse Executive Search har under många år haft daglig kontakt med chefer och specialister inom våra specialistområden: Marknad & Kommunikation, Ekonomi & Finans, Business Services och HR. Detta innebär att vi håller oss uppdaterade om marknadsläget i våra kunders branscher och får en helhetsbild av vad som händer kring trender, rörlighet och omvärldens påverkan på organisationer.

Behöver du hjälp med chefsrekrytering, kan vi med vårt breda nätverk och vår metod inom Executive Search nå personer som inte aktivt letar efter nytt jobb, vilket vid rekrytering av chefer och ledare på högre nivå ofta är fallet. Med oss får du en engagerad, kunnig och strategisk partner – hela vägen.

Läs vanliga frågor och svar kring rekrytering: https://www.inhouse.se/rekrytering/fragor-och-svar-om-rekrytering/

Behöver du hjälp med chefsrekrytering?

När du behöver hjälp med chefsrekryteringen kan vi på Inhouse hjälpa dig och ta ett helhetsgrepp om rekryteringsprocessen för att hitta rätt kompetens utifrån dina behov. 

Vi ser fram emot att höra ifrån dig. 

Varmt välkommen.

Vi erbjuder

  • Hög kvalitet och kundnöjdhet
  • Stort kandidatnätverk
  • Stor affärsförståelse
Sandra-P1

Kontakta mig så berättar jag mer

Jag kontaktar dig!

  • Det här formuläret sparar ditt namn, e-post och meddelande så vi kan kommunicera och förse dig med assistans. Läs vår integritetspolicy.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.