Digitala talanger

Digitala talanger

Inhouse är ditt konsultföretag inom organisationsutveckling, rekrytering och bemanning som riktar in sig mot branscher inom kommunikation, business services, HR och ekonomi. Med tanke på våra specialistområden jobbar vi mycket digitalt, liksom vi arbetar med att anställa och rekrytera många digitala talanger. Vare sig du söker en konsult eller en anställd till ditt företag, finns vi här för dig. Vi kan hjälpa till med hela, eller delar av, rekryteringsprocessen, men viktigast av allt är att vi utgår från People management för att försäkra oss om att utvecklingen och resultatet hos uppdragsgivarna överensstämmer med våra löften och förhoppningar. Detta är ett effektivt sätt för oss att arbeta nära våra kunder och se över verksamheten i stort, samt alla delar i den; människorna.

Vad kan Inhouse erbjuda?

Vare sig det handlar om att du önskar bli en digital talang eller om du vill anställa nya digitala talanger, kan Inhouse erbjuda en rad olika tjänster som gynnar dig som privatperson eller företag:

  • Organisationsutveckling – Vi hjälper till att effektivisera och utveckla företag och organisationer genom bland annat rådgivning, effektiviseringar och coaching.
  • Rekrytering – Med certifikat inom personbedömning har vi ett stort nätverk med stor erfarenhet, liksom vi själva, och kan därför erbjuda kvalitativa rekryteringsprocesser. Ibland behöver företag enbart “second opinions” eller hjälp i delar av rekryteringsprocessen och även detta kan vi erbjuda.
  • Bemanning – Ibland behöver ett företag en tillfällig spetskompetens eller hjälp att fylla en plötsligt ökad efterfrågan. Inhouse kan hjälpa att fylla dessa tomrum under en period.
  • Auktoriserade – Inhouse är ett auktoriserat konsultföretag inom omställning och bemanning som använder sig av Bemanningsföretagens allmänna bestämmelser och leveransvillkor för rekrytering och personaluthyrning.
  • Kärnvärden – Inhouse har tre viktiga kärnvärden som gör vår hållbara verksamhet möjlig: samverka, utmana och personliga. Dessa innebär att vi hjälper varandra internt, vi utmanar, ifrågasätter och bekräftar kunder och kollegor i syfte att förbättras samt att vi bygger personliga relationer med kunder och kandidater.

Vad kan du förvänta dig av Inhouse?

Eftersom de rekryteringskonsulter vi använder oss av själva har arbetat inom den specifika bransch som du söker kompetent personal till, så besitter de både specialkompetens och har möjlighet att förstå och hjälpa dig med dina behov och utmaningar. Utöver detta så känner våra medarbetare din bransch, eftersom de själva har jobbat där och har utvecklat stora och breda nätverk. Detta leder självklart till snabbare och bättre resultat i slutändan. Så söker du efter en digital talang – tar vi fram en digital talang. En bra sådan.

Kontakta mig så berättar jag mer Kontakta mig så berättar jag mer

Kontakta mig så berättar jag mer

Sandra Pettersson
+46 709 35 35 44
sandra.pettersson@inhouse.se