Rundabordssamtal för CFO:er

Rundabordssamtal för CFO:er

Inhouse Rundabordssamtal för CFO:er riktar sig till dig som vill inspireras, utmanas och träffa andra som är i liknande situation.

Under ett samtal lyfter vi en specifik frågeställning/utmaning ska vara aktuell och relevant för dig just nu. Därför blir det en extra bra dynamik under samtalet och erfarenheter med många best practise får du ta du med dig från mötet. Som deltagare i samtalet bjuder du på dig själv och dina utmaningar samtidigt som du får lyssna och ta emot från andra.

Syftet och vår ambition med situationsanpassade rundabordssamtal är att du bygger ett nätverk med andra CFO:er som du efter samtalet kan fortsätta bolla tankar och frågor med. Du bygger ett nätverk som kan utmana dig och stärka dig i din roll som CFO.

Kostnadsfritt och välj det samtal som passar dig

Du binder dig inte till mer än det samtal du anmäler dig till. Det enda kravet vi har är att frågeställningen och utmaningen ska vara aktuell för dig just nu och att du är öppen för att dela med dig av din situation samtidigt som du får ta del av andras.

Samtalen tar 2-3 h (inkl lunch) Mötena är korta och intensiva i samband med lunch och du väljer själv vid vilket ämne/samtal du vill delta.

Exempel på tidigare samtalsfrågor

Exempel på utmaningar som kan komma upp våra samtal:

 1. Ekonomifunktionen blir allt mindre
  – Konkurrensen ökar och marginalerna blir tajtare
  – Systematisering skapar effektivare redovisning
  – Outsourcing blir allt vanligare
 2. Lyfta blicken en bristvara
  – Tiden räcker inte till för företagsstrategiska frågor och affärsutveckling
  – Att släcka bränder, göra ad hoc analyser, systemimplementation, rapportering och operativt arbete slukar allt tid.
  – Tiden räcker inte till för att effektivisera och skapa bättre processer
 3. Ökade krav på IT-kunskap
  – Systembyte en del av vardagen
  – Systemfrågor är tidskrävande och affärssystem berör alla, allt mer
  – Bristande systemkompetens i befintlig funktion, ställer högre krav på medarbetaren
 4. Högre rapporteringskrav
  – Systemutveckling möjliggör fler rapporter med hög detaljgrad
  – Bättre beslutsunderlag kan vara tidskrävande
  – Resurser som kan analysera och kommunicera data på rätt sätt
  – Styrelsen förväntar sig högre kvalitet på output
  – För stor mängd rapporter skapar ett brus och kommunikationen når inte fram
 5. Kompetensgapen ökar
  – Ekonomer stannar längre på sina platser och man blir fossilerad
  – Rollen anpassad efter person i stället för funktion om man fastnar i en uppgift för länge
  – Brist på kompetensutveckling

Träffa CFO:er från samma kategorigrupp / bransch

För att göra det ännu mer utvecklande för dig har vi också delat upp det här nätverket i olika kategorier. Fördelen med det är att det under vissa samtal endast är en utvald kategori som träffas och samtalar kring en specifik utmaning. Det tror vi kan spetsa till samtalet ytterligare.

Aktuella kategorigrupper / branscher:

 • Koncernbolag med omsättning över 500 miljoner
 • Mellanstora företag med omsättning under 500 miljoner
 • Detaljhandel/Kedjor
 • Tjänsteföretag/konsultbolag
 • Reklam- och kommunikationsbyråer
 • Fastighetsbolag

Kriterier för att delta

Kriterier för att ingå i nätverket är att du idag arbetar som CFO eller ekonomichef. Vid anmälan vill vi veta följande uppgifter:

 • Namn
 • Företag
 • Kontaktuppgifter
 • Kategorigrupp eller annan (se ovan)
 • Koncernens omsättning
 • Bransch
 • Din roll (CFO/+IT/+HR)
 • Antal bolag i koncernen
 • Antal anställda i hela organisationen
 • Antal anställda på ekonomifunktionen

Vi erbjuder

 • Kompetensutveckling inom aktuella frågor
 • Möjlighet till erfarenhetsutbyte
 • Nätverk med andra CFO:er
 • Nätverk med andra CFO:er

Din kontakt

Kontakta gärna mig!

Vill du veta mer om hur vi på Inhouse Ekonomi kan hjälpa dig och ditt företag? Kontakta mig så berättar jag mer! 

CAROLA ARKEKLINT
Rekryteringskonsult & Konsultchef
+46 8 52 22 33 12
carola.arkeklint@inhouse.se

Jag kontaktar dig!

Ditt namn: *

Din epost: *

Ämne:

Ditt meddelande:

Det här formuläret sparar ditt namn, e-post och meddelande så vi kan kommunicera och förse dig med assistans.

Jag samtycker till att Inhouse sparar mina detaljer via detta formulär.