Skapa en effektivare ekonomifunktion

Skapa en effektivare ekonomifunktion

Identifiera dina största utmaningar för din ekonomifunktion och få effektivare processer och arbetssätt. På Inhouse Ekonomi hjälper vi våra kunder att skapa en effektivare ekonomifunktion. Det kan handla om att ge dig som chef en förstärkande hand, skapa enskilda effektiva processer, nya rollbeskrivningar eller genomföra en genomlysning inför en större organisationsförändring.

Organisationsutveckling handlar om effektivitet. Enkelt uttryckt, att med en sån liten insats och så snabbt som möjligt maximera utfallet efter den kvalitet du bestämt dig för. Det här uppnår du genom att ha tydliga mål, att du utnyttjar dina personella resurser rätt och genom att ha smarta arbetsprocesser. För en ekonomifunktion handlar det om att vara det nödvändiga stödet till den övriga linjen och till verksamheten i stort.

Med Inhouse Ekonomi organisationsutveckling får du bollplank/rådgivare som kan din bransch och som har lång erfarenhet av just din utmaning. Vi leder och genomför workshops och hjälper till att genomföra olika typer av förändringsarbete. Vi kan också hjälpa till med genomförandet och hitta en konsult som kan ta fullt ansvar för leveransen. Allt för att din verksamhet ska bli så effektiv som möjligt.

Vi erbjuder

  • Rådgivning och genomlysning av nuläge
  • Effektiva arbetsprocesser
  • Stöttning vid organisationsförändringar

Din kontakt

Kontakta gärna mig!

Caroline Fristedt
Rekryteringskonsult & Konsultchef
+46 70 787 20 01

caroline.fristedt@inhouse.se

 

Jag kontaktar dig!

Ditt namn: *

Din epost: *

Ämne:

Ditt meddelande:

Det här formuläret sparar ditt namn, e-post och meddelande så vi kan kommunicera och förse dig med assistans.

Jag samtycker till att Inhouse sparar mina detaljer via detta formulär.