Frågor och svar kring rekrytering

FAQ - frågor och svar kring rekrytering

Hur jobbar Inhouse med rekrytering?

Inhouse arbetar med kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att vi fokuserar på de kompetenser som är nödvändiga för att en kandidat ska kunna lyckas i sin nya roll. Metoden syftar till att ge struktur, tydlighet samt att öka förutsättningarna för mångfald i organisationer.

Vad ska man tänka på när man rekryterar?

Det första man ska tänka på är att rekryteringen ska ta avstamp i en väl definierad kravprofil. Utifrån kravprofilen bygger du sedan hur processen ska se ut. Tänk på att varje steg i processen har ett tydligt syfte och att du följer samma steg, i samma ordning, för alla kandidater i processen.

Hur går en rekryteringsprocess till?

En rekryteringsprocess startar alltid med att en väl definierad kravprofil tas fram. Den ska innehålla både syfte med rollen, ansvarsområden, arbetsuppgifter, utmaningar och utvecklingsmöjligheter, kandidaters erfarenhet, utbildning, personliga egenskaper, drivkraft och inte minst potential. En process innehåller oftast stegen kravprofil, annons, urvalsfrågor eller telefonintervju, tester, djupintervjuer och referenstagning. 

Vad är en bra rekryteringsprocess?

En väl genomförd kompetensbaserad rekryteringsprocess bygger på struktur, man sätter en process, tidplan och en struktur för varje nytt uppdrag. Processen bör innehålla en kombination av olika metoder (urvalsfrågor, tester, intervjuer, referenser). Man bör undersöka de mest kritiska kompetenserna tidigt i processen samt säkerställa att alla kandidater får samma möjligheter.

Hur lång tid tar en rekryteringsprocess?

Från det att en kravprofil är tagen och tjänsten är utannonserad brukar det vanligtvis ta mellan 4 och 5 veckor till dess att en kandidat har skrivit på sitt anställningsavtal. Detta kan så klart variera oerhört beroende på olika omständigheter, som till exempel hur många personer som är inblandade i processen, hur svår kompetens man letar efter, hur rekryterande företags employer brand ser ut och vilket kandidatnätverk man har sedan tidigare.

Hur bedömer man kompetensen hos en person som ska rekryteras?

Inhouse arbetar med en bredd av olika urvals- och bedömningsmetoder i sina rekryteringsprocesser, dvs vi bedömer olika kompetenser med hjälp av olika metoder. Erfarenhet och kunskap bedöms till exempel vid urvalsfrågor, i kandidaternas CV, under intervjun och vid referenstagning. Personlighet, drivkraft och potential letar vi efter när vi testar våra kandidater och i våra djupintervjuer.

Vilka problem kan uppstå under eller efter en rekrytering?

Att rekryteraren inte är tillräckligt tydlig och transparent i dialogen med rekryterande chef och kandidater i processen. Ett annat vanligt problem är att man slarvat vid det första viktiga steget och kravprofilen inte är genomarbetad. Då står man utan korrekt karta och kompass och letar därför efter fel kompetenser hos kandidaterna. Ett annat vanligt förekommande hinder för en lyckad process är att man inte håller sig till den struktur och tidplan som satts upp, vilket gör att man riskerar att tappa kandidater på vägen.

Vad kostar en rekrytering?

Vad en rekrytering kostar är beroende av många olika faktorer och förutsättningar. I våra processer ingår alltid arbetspsykologiska tester i arvodet. Rekryteringsbolag lämnar oftast 6 månaders garanti på sina rekryteringar.

Vad är de vanligaste misstagen företag gör när de rekryterar själva?

De vanligaste misstagen företag gör när de rekryterar själva är dels att de inte lägger tillräckligt med fokus på att ta fram en korrekt kravprofil, dels att personer som inte är tränade eller utbildade i vare sig intervjuteknik eller personbedömning genomför intervjuer och är de som bedömer kandidater. Oftast är de inte heller medvetna om att de behöver sälja in sitt företag och tjänsten som ska tillsättas, utan har allt fokus på att fråga ut och bedöma kandidaten. 

Vilken typ av företag tar hjälp av ett rekryteringsföretag som Inhouse?

Företag i alla storlekar och i alla branscher tar hjälp av rekryteringsföretag. Även ett företag med egna interna rekryteringsfunktioner tar hjälp av Inhouse vid tillsättningen av chefer och specialister inom våra affärsområden.

 

GFKT6255-Redigera-kontaktbild-web

Har du behov av rekrytering?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer!

Helene Leitner Larsson
Affärsområdeschef
+46 709 70 44 84
helene.leitner.larsson@inhouse.se

Jag kontaktar dig!

  • Det här formuläret sparar ditt namn, e-post och meddelande så vi kan kommunicera och förse dig med assistans. Läs vår integritetspolicy.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.