Inhouse / Våra guider / Så matchar du kandidat med företagskultur!

GUIDE Så matchar du kandidat med företagskultur!

- Har du problem med personal som slutar med kort varsel?

Sa-matchar-du-kandidat-med-foretagskultur

Det är vanligt att medarbetare säger upp sig på grund av att de inte känner sig hemma i företagskulturen. Men du som arbetsgivare kan förebygga detta genom att säkerställa de gemensamma värderingarna genom hela rekryteringsprocessen!

I den här guiden går vi igenom hur du avgör vilken kandidat som passar bäst för just ditt företag genom att:

  • Måla upp en tydlig bild av organisationen redan i tidigt skede
  • Våga se förbi CV:t och göra en grundlig bedömning utifrån personliga egenskaper
  • Skapa förståelse kring företagets vision och värderingar
  • Anställ inte bara likasinnade utan var öppen för nya influenser

Fyll i för att få vår guide gratis!