Inhouse / HR-jobb genom Inhouse

HR-jobb genom Inhouse

Konsultlösningar inom HR

Kategorin för HR-jobb innefattar många olika yrkestitlar inom Human Resources, alltså personalavdelningen, som finns till för att hantera just de mänskliga resurserna inom verksamheten.

Låt oss berätta mer om HR och hur vi arbetar med rekrytering.

Vad ingår i HR-arbete?

I HR-arbetet ingår att ge råd och stöd till chefer och medarbetare inom verksamheten i strategiska HR-frågor om kompetensförsörjning, organisation samt medarbetar- och ledarskap. Utöver det, är några av de huvudsakliga uppgifterna inom HR-jobbet även att: säkra tillgången av den nyckelkompetens som krävs för att verksamheten ska nå satta affärsmål, utarbeta processer och metoder för att attrahera, behålla och engagera skickliga medarbetare.

 

Med den sakkunskap som HR-avdelningen besitter, ska de vara chefer och ledning behjälpliga inom rekrytering, arbetsmiljö, kompetensutveckling etc. Beroende på hur stort ett företag är och antalet anställda, kan HR-avdelningen se olika ut där en stor organisation ofta har flera roller med olika ansvarsområden. Låt oss berätta kort om de olika HR-jobb som du kan söka genom oss på Inhouse.

 

HR-assistent – är en vanlig ingångsposition inom HR där man i regel är den första kontakten vid HR-relaterade frågor.

 

HR-generalist – arbetar relativt brett inom HR där exempelvis rekryteringsjobb, arbetsrätt, kompetens- och organisationsutveckling är vanliga ansvarsområden.

 

HR-Specialist – är den som ger råd och stöd till chefer och medarbetare inom organisationens arbetsgivarfrågor.

 

HR-Business Partner har som huvudsaklig uppgift att implementera och upprätthålla HR-processer.

HR-chef – arbetar med de övergripande affärsbehoven inom organisationen med fokus på frågor som rör arbetsplatsens medarbetare.

Rekryteringskonsulter inom HR

På Inhouse är vi rekryteringskonsulter inom HR och rekryterar vi brett inom området; från HR-direktörer till HR Business Partners och specialister inom exempelvis Performance Management, Compensation & Benefit, People & Culture och Learning & Development. Att vi arbetar med People Management innebär att vi sätter människan i centrum där både du som kandidat, och våra uppdragsgivare, kommer få en bra upplevelse som utgår från er som individer.

Som rekryteringskonsulter inom HR har vi daglig kontakt med både kandidater och uppdragsgivare inom HR-området, vilket ger oss en helhetsbild av vad som händer kring trender, nya HR-verktyg och liknande. Vi driver egna nätverk inom HR där vi bland annat faciliterar regelbundna träffar i form av utbildningar, nätverksträffar och seminarier. 

Läs mer om hur vi arbetar inom HR: https://www.inhouse.se/hr/

Fördelar med Inhouse

  • Vi har ett stort och kraftfullt kandidatnätverk inom HR.
  • Vi jobbar med kompetensbaserad rekrytering.
  • Vi har gedigna och kvalitativa rekryteringsprocesser.
  • Vi är certifierade inom personbedömning.
  • Vi är alla specialister med egen erfarenhet inom respektive område.

Sök lediga jobb inom HR genom Inhouse

Bland våra lediga jobb inom HR hos våra uppdragsgivare kan vi erbjuda en stor bredd av olika tjänster, såsom: HR-specialist, HR-generalist, HR-assistent, HR-Business Partner etc.

Ta del av våra lediga jobb inom HR, registrera ditt CV och sök ekonomi genom oss på Inhouse: https://www.inhouse.se/jobb/ 

Vill du veta mer? Då är du varmt välkommen att ta kontakt med oss. Vi berättar gärna mer om oss och vad det innebär att vara en del av vårt kandidatnätverk av HR-specialister.

Vi erbjuder

  • Hög kvalitet och kundnöjdhet
  • Stort kandidatnätverk
  • Stor affärsförståelse
Sandra_Kontaktbild_Nybakgrund_2023

Kontakta mig så berättar jag mer

Sandra Pettersson

Affärsområdeschef Marknad & Kommunikation
+46 709 35 35 44
sandra.pettersson@inhouse.se

Jag kontaktar dig!

  • Det här formuläret sparar ditt namn, e-post och meddelande så vi kan kommunicera och förse dig med assistans. Läs vår integritetspolicy.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.