Inhouse / HR / Omställning och Outplacement – När förändringar blir till möjligheter

Omställning och outplacement – när förändringar blir till möjligheter

Stärk er interna rekryteringskompetens

Inhouse har många års erfarenhet av att vara ett stöd för både arbetstagare och arbetsgivare i processen som ofta följer vid uppsägningar. När det är dags att gå skilda vägar kan det, särskilt för den som blir uppsagd, uppstå en känsla av att mattan rycks undan och att allt ställs på sin ända. Att då få hjälp med att komma vidare och hitta sitt nästa steg kan vara avgörande.

Inhouse erbjuder tjänster inom omställning, outplacement och mentorskap, vilka leder till nytt jobb, utbildning eller fortsatt utveckling. Genom våra genomarbetade processer skapas rätt förutsättningar att lyckas med en framgångsrik omställning till något nytt. Programmen kan se olika ut, men är alltid metodiskt utformade och anpassade till individens förutsättningar och önskemål. Inhouse erbjuder också rådgivning till HR och berörda chefer i samband med utformning och genomförande av insatser.

”Vårt samarbete med Inhouse har rört omställnings- och karriärprogram. Upplägget visade på flexibilitet, stort kunnande och engagemang genom hela processen. Resultatet var över förväntan och både vi och våra berörda medarbetare är mycket nöjda”

Jan Sundberg, HR-chef, SG Digital

Mål
Målet med Inhouse tjänster är att individen hittar ett nytt arbete, karriär eller annan sysselsättning.

Omfattning
Programmen individanpassas till både tid och innehåll, men pågår som längst i nio månader. Individen och coachen träffas regelbundet och uppföljning sker via mejl, videosamtal eller per telefon under programmet. Även gruppaktiviteter som workshops kan förekomma.

En personlig karriärutvecklare
En personlig coach är individens stöd och bollplank. Coachen har djup kunskap om karriärutveckling, arbetsmarknaden och av hur rekrytering går till i praktiken. Coachen har även ett stort engagemang som ger deltagaren kraft och energi i arbetet med att utveckla sig mot sitt nästa steg. Individuella samtal och kartläggning är grunden för samarbetet.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna och berätta vad ni står inför, så kommer vi tillsammans att kunna hitta den lösning som passar ert bolag och medarbetare allra bäst!

Vi erbjuder

  • Coachning
  • Rådgivning
  • Outplacementprogram
Helene-Kontaktbild_Nybakgrund_2023-web

Kontakta mig

Helene Leitner Larsson

Affärsområdeschef
HR

+46 709 70 44 84
helene.leitner.larsson@inhouse.se

 

Jag kontaktar dig!

  • Det här formuläret sparar ditt namn, e-post och meddelande så vi kan kommunicera och förse dig med assistans. Läs vår integritetspolicy.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.