Omställning – vi hjälper dig och dina medarbetare i omställnings- och avvecklingsfrågor

Omställning – vi hjälper dig och dina medarbetare i omställnings- och avvecklingsfrågor

Vi på Inhouse HR har hjälpt ett flertal bolag som befinner sig i omställnings- och avvecklingsfaser. Vi förstår att det är av största vikt att individen snarast möjligen landar i sin situation och får en bild kring nuläge och framtid.

Ett stöd från en extern part är både tryggt, nödvändigt och ger en god kvalitetssäkring. Våra coacher ger support i kortare och längre program för medarbetare som behöver hitta en ny arbetsgivare.

Våra omställningsprogram eller så kallade Outplacementprogram leder till nytt jobb genom träning i att förpacka och sälja sin kompetens på nytt, hitta nya jobbalternativ, konsten att skriva en attraktiv ansökan samt öva på intervjutillfället inför professionella rekryterare.

Vad erbjuder vi?

Coachning Inhouse HR coacher har kompetensen och vanan att hjälpa er genom hela omställningsprocessen. Vi planerar och gör tillsammans ett upplägg som passar er verksamhet och behov utifrån specifik situation. Vi erbjuder coachning till både chefer och medarbetare för en trygg och tydlig process för alla parter.

Rådgivning En extern part att stötta sig emot som kan agera specialister i både planering och genomförande skapar stabilitet och trygghet. Vi agerar rådgivare inför svåra beslut och ser till att processen genomförs enligt tidsplan.

Outplacementprogram Inhouse har väl etablerade metoder skapade av erfarna HR konsulter/coacher. Våra Outplacementprogram ger dig en tydlig överblick kring hur du ska hantera omställningen och berörd personal, allt för att god kommunikation och professionalism ska bibehållas av er som arbetsgivare.

Vi erbjuder

  • Coachning
  • Rådgivning
  • Outplacementprogram

Din kontakt för i omställningsfasen

Jag heter Kajsa Tamsen och har långvarig erfarenhet av omställningsprogram. Vill du veta mer om hur en omställnings- och avvecklingsfas fungerar? Ring mig:

KAJSA TAMSEN
vVD & Rekryteringskonsult
+46 708 98 68 06
kajsa.tamsen@inhouse.se

Jag kontaktar dig!

Det här formuläret sparar ditt namn, e-post och meddelande så vi kan kommunicera och förse dig med assistans.