Omställning – vi hjälper dig och dina medarbetare i rätt riktning

Omställning – vi hjälper dig och dina medarbetare i rätt riktning

Omställning innebär ofta stora förändringar för både arbetsgivare och medarbetare. Oavsett om omställningen beror på omorganisation eller uppsägning på grund av arbetsbrist, hjälper vi bolag att klara av att hantera dessa förändringar på både kort och lång sikt.

För dig som kund och arbetsgivare

Stöd från en extern part är både tryggt, nödvändigt och ger en god kvalitetssäkring. Våra coacher ger support i kortare och längre program för medarbetare som behöver hitta ett nytt sammanhang.

Inhouse har bred erfarenhet av att stötta bolag som befinner sig i omställnings- och avvecklingsfaser. Vi förstår att det är av största vikt att individen snarast möjligt landar i sin situation och får en bild kring både nuläge och framtid. Vi hjälper individer att hitta tillbaka till både arbetsmarknaden och arbetsglädjen.

”Vårt samarbete med Inhouse har rört omställnings- och karriärprogram. Upplägget visade på flexibilitet, stort kunnande och engagemang genom hela processen. Resultatet var över förväntan och både vi och våra berörda medarbetare är mycket nöjda”

Jan Sundberg, HR-chef, SG Digital

För dig som individ och medarbetare

Vi vet att alla individer bär på sin historia och erfarenhet och vi ser individen, dina behov och ger verktygen du behöver för att känna dig trygg i din utveckling och framtid.

Våra omställningsprogram leder till nytt jobb genom exempelvis träning i att förpacka och sälja sin kompetens på nytt, hitta nya alternativ samt öva på intervjutillfällen med professionella rekryterare.

Vad erbjuder vi?

Coaching
Inhouse coacher har kompetens och stor erfarenhet av att hjälpa personer att hitta nya vägar och möjligheter. En coach ser till att ni når målet snabbare och utan onödiga omvägar. Coachen planerar tillsammans med individen ett upplägg som passar er verksamhet och behov utifrån varje unik situation. Individen får med sin personliga coach möjligheter att träna sig i aktiviteter som leder till jobb, eget företagande eller högre utbildning. Vi erbjuder coachning till både chefer och medarbetare för en trygg och tydlig process för alla parter och på Inhouse är vi alla ICI certifierade coacher.

Rådgivning
En extern part att stötta sig emot som kan agera specialister i både planering och genomförande skapar stabilitet och trygghet. Vi agerar rådgivare inför svåra beslut och ser till att processen genomförs enligt tidsplan.

Outplacement-program
Inhouse använder väl etablerade metoder skapade av erfarna HR-konsulter. Våra Outplacement-program (även kallat karriärväxling) riktar sig till personer som fortfarande är anställda och programmen syftar till att individen så snabbt som möjligt ska finna en ny sysselsättning hos nuvarande eller annan arbetsgivare.

Våra genomförda program har i 8 av 10 fall lett till sysselsättning inom sex månader efter påbörjat program. Upplägget varierar i både innehåll och omfattning.

Genom att stötta medarbetare i alla olika skeden av deras karriär finns det mycket att vinna. När du som arbetsgivare erbjuder en medarbetare ett Outplacement-program kommer du att vända en potentiellt svår situation till en möjlighet för både medarbetare och företag.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna och berätta vad ni står inför, så kommer vi tillsammans att kunna hitta den lösning som passar ert bolag och medarbetare allra bäst!

Vi erbjuder

  • Coachning
  • Rådgivning
  • Outplacementprogram

Din kontakt för i omställningsfasen

Jag heter Kajsa Tamsen och har lång erfarenhet av omställningsprogram. Vill du veta mer om hur en omställnings- och avvecklingsfas fungerar? Ring mig:

KAJSA TAMSEN
Partner och Business Director
+46 708 98 68 06
kajsa.tamsen@inhouse.se

Jag kontaktar dig!

Det här formuläret sparar ditt namn, e-post och meddelande så vi kan kommunicera och förse dig med assistans. Läs vår integritetspolicy.