Inhouse sköter chefsrekrytering i Stockholm och Göteborg

När du ska rekrytera chefer i Göteborg eller Stockholm är det oss på Inhouse du ska vända dig till. Vi hjälper dig hitta rätt person till rätt tjänst. Vi på Inhouse är ett konsultbolag inom organisationsutveckling, rekrytering och bemanning med över 20 års erfarenhet ryggen. Vi riktar oss mot branscher inom kommunikation, ekonomi, business services och HR och alla våra rekryteringskonsulter och medarbetare har själva varit yrkesverksamma inom sina respektive branscher inom vilka de nu sysslar med rekrytering.

Detta ger oss en unik förståelse för hur landskapet ser ut och vilka efterfrågningar och krav som finns och ställs vid rekrytering till en chefsposition.

Alla arbetsplatser är unika

Alla har olika förutsättningar och individuella mål som skall efterföljas. Därför lägger vi ner stor vikt på just personliga egenskaper vid rekrytering och vi genomför personlighetstester som ett komplement under själva urvalsprocessen.
Vi bygger vårt arbete och tillvägagångssätt på lång erfarenhet och ett brett nätverk inom en rad branscher. Redan sedan starten 1996 har detta varit en del av själva fundamentet i vår framgång. Som kund hos oss får du ta del av vårt nätverk av kompetent personal och för oss är det viktigt att det alltid blir och känns rätt.

För oss är People Management otroligt värdefullt. En viktig del och en utgångspunkt i hur vi går till väga när vi tar oss an ett uppdrag är att organisationens styrka ligger hos dess medarbetare och deras motivation att vilja driva just din organisation framåt mot högre lönsamhet och ännu större framgång.

Detta skapar vi

Vi skapar effektiva resurslösningar när det gäller personella resurser på chefsnivå. Genom att utifrån våra uppdragsgivares mål, strategier och övriga affärsmässiga förutsättningar, identifierar och tillsätter den kompetens eller andra åtgärder som krävs för att nå önskat resultat inom din organisation. Vår strävan är att alltid leverera med hög kreativitet, engagemang och lyhördhet för varje specifikt uppdrag. Vi ser alltid till att personalen vi rekryterar åt dig känner en samhörighet och tillit till ditt företag och matchar därför alla våra konsulter mot unika uppdrag. Vi ser fram emot att hjälpa ditt företag hitta professionella chefer i Stockholm och Göteborgsregionen.

Vad Inhouse erbjuder

Vare sig om du är ett företag i behov av att rekrytera nya chefer eller är arbetssökande med relevant kompetens och tidigare erfarenheter kan Inhouse erbjuda en rad olika tjänster som gynnar er som företag och dig som privatperson, vi matchar ihop er och skapar stabila förutsättningar för framtiden:

  • Rekrytering – Med certifikat inom personbedömning har vi ett stort nätverk med stor erfarenhet, liksom vi själva, och kan därför erbjuda kvalitativa rekryteringsprocesser. Ibland behöver företag enbart “second opinions” eller hjälp i delar av rekryteringsprocessen och även detta kan vi erbjuda. För dig som är arbetssökande betyder detta att du kan lita på att enbart de mest attraktiva och mest lämpade positionerna för just dig ges som alternativ.
  • Bemanning – Ibland behöver ett företag en tillfällig spetskompetens eller hjälp att fylla en plötsligt ökad efterfrågan. Inhouse kan hjälpa att fylla dessa tomrum under en period och matchar alltid unika uppdrag mot varje rekryterad person.
  • Auktoriserade – Inhouse är ett auktoriserat konsultföretag inom omställning och bemanning som använder sig av Bemanningsföretagens allmänna bestämmelser och leveransvillkor för rekrytering och personaluthyrning.
  • Kärnvärden – Inhouse har tre viktiga kärnvärden som gör vår hållbara verksamhet möjlig: samverka, utmana och personliga. Dessa innebär att vi hjälper varandra internt, vi utmanar, ifrågasätter och bekräftar kunder och kollegor i syfte att förbättras samt att vi bygger personliga relationer med kunder och kandidater.

Hör av dig till oss redan idag

Hör av dig till oss på Inhouse redan idag så hjälper vi dig och din organisation nå längre, att tillsätta en chefsposition är ett stort åtagande och en stor osäkerhet för många bolag, vi på Inhouse hjälper dig längst med vägen och ser till att du undviker onödiga risker och att rätt person väljs till posten.

Även om du inte är i behov av rekrytering på chefsnivå i dagsläget så är du hemskt välkommen att kontakta oss redan idag ändå. Kontakta oss på Inhouse och våra rekryterare för framtida uppdrag, när behovet av rekrytering på chefsnivå uppstår finns vi där och hjälper dig och din organisation eller företag hitta rätt.

Ska du rekrytera? Ska du rekrytera?

Ska du rekrytera?

Kontakta mig direkt – eller använd formuläret så hör vi av oss till dig!

JENS ÖLANDER
VD, Inhouse AB

+46 706 05 07 49
jens.olander@inhouse.