Administrativt ansvarig med hög servicenivå till Kooperativa Förbundet, KF

Är du den vi söker?
KF (Kooperativa Förbundet) befinner sig i en spännande utvecklingsfas och söker till en ny befattning en koordinator till huvudkontoret i Solna. Är du bra på att tänka nytt och effektivisera en organisations administration?
Förbundets kontor har ca 20 medarbetare.

Arbetsbeskrivning
I rollen som koordinator har du ett funktionsansvar för koncernens administration. En central del i befattningen är arbetet kring koncernens styrelser, kommittéer och ledningsgrupp, såsom sammanhållande av arbetet med planering inför stämmor och styrelsemöten. Som stabskoordinator/stabsadministratör ansvarar du för att organisera material både elektroniskt och i pappersformat samt hantera dokument. I rollen ingår även ansvar för fakturering, korrekturläsning, dokumentsarkivering och redigering av dokument, avtal, inlagor samt muntlig och skriftlig korrespondens med myndigheter, klienter samt motparter. En annan viktig del i rollen är ansvaret för kontraktsarkivet samt support till juristavdelningen och koncernens chefsjurist.

• Leda och koordinera stabens administrativa arbete. Ansvarar för att bygga upp och utveckla såväl effektiva processer som verktyg som stödjer detsamma
• Projektledning
• Ansvarar för de verktyg, upphandling och förvaltning, som krävs för det administrativa stödet på förbundet
• Koordinerar och administrerar KFs strategiska projekt
• Uppdaterar och kommunicerar intern information inom KF resp. till föreningarna
• Sammanhållande för, av KF, inköpta interna stödfunktioner såsom IT (samt externa leverantörer)
• Utskick av nyhetsbrev och annan information till föreningar och bolag

Din profil
Som person är det av största vikt att du är kommunikativ, såväl muntligen som skriftligen i både engelska och svenska. Du är ansvarstagande, serviceinriktad och har förmågan att arbeta både proaktivt och självständigt. I ditt arbete är du noggrann och har ett sinne för detaljer. Vidare värderar du lojalitet och integritet såväl som samarbete högt på en arbetsplats. Vi ser att du har flerårig erfarenhet och kompetens av kvalificerade administrativa arbetsuppgifter. Du har vana av att bygga upp en effektiv administration med processer och verktyg samt god kompetens kring IT och applikationer. Vi ser gärna att du har arbetat med moderna verktyg, digitala portaler samt ned Team Engine. Du är en van användare av Officepaketet och erfarenhet av dokumenthantering.
Utbildning på eftergymnasial nivå i administration, kommunikation eller organisation alternativt erfarenhet från att leda uppdrag eller mindre projekt ses som en merit.

Om företaget
Kooperativa Förbundet, KF, är ett förbund i form av en ekonomisk förening med 40 konsumentägda företag och föreningar som uppdragsgivare. Medlemmarna i KF består av 31 konsumentföreningar, sju OK-föreningar, Fonus, Folksam och direktanslutna medlemmar. KF är Sveriges enskilt största kooperativa förbund räknat till antal medlemmar. Bara genom de 31 konsumentföreningarna och KFs direktanslutna medlemmar samlas 3,4 miljoner konsumenter.
Ända sedan starten 1899 har KF hållit fast vid samma grundidé: KF har som syfte att skapa ekonomisk nytta till de enskilda individer som är medlemmar och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att genom sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö. En idé som sammanfattas i ”Tillsammans gör vi en bättre affär”.
Grundidén är utgångspunkten för det KF vi ser idag, för förbundets olika föreningar och för det ägande som KF har i hel- och delägda dotterföretag. KFs största engagemang finns i Coop Sverige AB där förbundet är majoritetsägare.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Övrigt
Rollen är en tillsvidareanställning på heltid. I denna rekrytering samarbetar Kooperativa Förbundet med Inhouse. Ansök via länken nedan, intervjuer kommer att ske löpande.