Affärsnära Business Controller med investerings- och fastighetsbakgrund

Om Inhouse / About Inhouse
INHOUSE verkar inom People Management som innefattar interim/bemanning/rekrytering, verksamhetsutveckling och kompetensutveckling inom de fem affärsområdena; Ekonomi, Administration, HR, Kommunikation, Försäljning.

Om kunden / About the Client
Expansiv koncern i Norrort söker Business Controller.

Arbetsbeskrivning / Work Description
Som Business Controller utgör Du en del av gruppen Koncerncontrollers, en enhet bestående av 8 personer. Koncerncontrollers är en serviceinriktad grupp som främst arbetar nära verksamhetens koncernenheter, men även till viss del dess affärsenheter.

Koncernen befinner sig i en expansiv utvecklingsfas med en snabbt växande fastighetsportfölj. Som Business Controller för ett affärsområde kommer Du att fungera som diskussionspartner till enhetens chefer i såväl strategiska affärsbeslut som operativa verksamhetsbeslut. Du kommer således att ha en stödjande roll inom ekonomistyrningsområdet, vilket inkluderar att proaktivt driva förändringar, effektiviseringar och bidra till utveckling av affären och interna arbetssätt.

Controller
– att utveckla områdena resultatuppföljning och rapportering, investeringsarbete samt analyser och utredningar

– skapa modeller för nyckeltal- och lönsamhetsuppföljning

– att skapa rutiner för användning och säkerställa efterlevnad genom dialog och granskning

– att bistå i arbetet med rapportering och ekonomisk uppföljning på månatlig, kvartals- och årlig basis

– att aktivt deltaga i budget- och prognosarbete samt affärsplanearbetet

Investeringsarbete
– att deltaga i arbetet med att samordna investeringsplan

– att deltaga i beredning av investeringsäskanden, genom att bistå med kalkylering och granskning av business case

– att bistå koncernens investeringschef med uppföljning och analys av koncernens investeringsvolym

– att bistå i arbete med konsolidering, kvalitetssäkring och utveckling av koncernens investeringsuppföljning och planering

Din profil / Your profile
Utbildning
– Högskoleutbildning inom ekonomi, finansiering
– Mycket goda kunskaper i Officepaketet, primärt Excel

Erfarenhet
– Minst 5 år som Business Controller, gärna med bakgrund inom fastigheter och investering
– Goda kunskaper inom verksamhetsstyrning, affärsutveckling, analys, budgetarbete och controlling

Övrigt / Other
Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt via länken på annonsen. Vi kan ej admininstrera ansökningar via e-mail. Tillsättning sker enligt överenskommelse.

Tekniskt problem med din ansökan?
För både Mac och PC användare rekommenderas Google Chrome som webbläsare vid registrering och användning av Inhouse webbtjänster. Vid registrering får inte användarnamnet innehålla blanksteg, @, !, ? eller andra tecken förutom bokstäver och siffror.

Vid ett Tekniskt Problem med din ansökan kontaktas Daniel Lazar på
08-52 22 33 25 eller info@inhouse.se

För frågor gällande tjänsten/uppdraget kontaktas ansvarig rekryteringskonsult.

Välkommen!