Campaign Manager till Trygg-Hansa

Om kunden / About the Client
Trygg-Hansa är ett av Sveriges största sakförsäkringsbolag med en årspremievolym på runt tio miljarder SEK och cirka 2000 medarbetare. Trygg-Hansa är ett helägt dotterbolag till danska Codan och ingår i den internationella försäkringskoncernen RSA. Vi erbjuder försäkringar för både företag och privatpersoner och är marknadsledande inom barnförsäkringar. För mer information : www.trygghansa.se

Arbetsbeskrivning / Work Description
Beskrivning av tjänsten
I denna roll ingår att utveckla och genomföra kampanjplaner som en del i de övergripande strategierna och planerna för Trygg-Hansa Företag. Du kommer att ha ett marknadsplaneringsansvar för Trygg-Hansas företagsaffär riktad mot medelstora och stora företag samt mot den s.k. mäklade affären där vi arbetar med externa försäkringsmäklare för att nå slutkunden. Du kommer att arbeta nära kollegor på marknadsavdelningen samt med personer inom Företagsdivisionen för att säkerhetsställa att uppsatta affärs- och säljmål uppnås.

Din profil / Your profile
Ansvarsområden
• Utveckla och genomföra kampanjplaner och relationsmarknadsföring i nära samarbete med interna avdelningar för att säkerhetsställa att affärs- och marknadsföringsmål och planer framgångsrikt nås inom angiven budget
• Föreslå och tillsammans med Marketing Manager sätta budget för respektive kampanjplan, säkerställa kontinuerlig budgetkontroll
• Samarbeta med kollegorna inom marknadsavdelningen för att säkerställa bästa erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande
• Vara en erkänd expert och till fullo utnyttja din kompetens, kunskap och erfarenhet vid tillämpning av bästa metoder och media vi kampanjplanering och exekvering
• Regelbundet genomföra genomgångar med berörda interna avdelningar för att säkerställa informationsöverföring

Din profil:
• Högskoleutbildning eller motsvarande inom marknadsföring
• Tidigare erfarenhet av att framgångsrikt planera och genomföra marknadskampanjer och arbeta med relationsmarknadsföring och säljstöttande aktiviteter riktade mot B2B
• Förmåga att planera och koordinera sälj- och marknadsinitiativ och prioritera utifrån mål och strategi.
• Van vid att arbeta både strategiskt och operativt
• Vana vid att arbeta och leda samarbete med reklam- och mediebyråer
• God kommunikativ förmåga, samt öga för detaljer
• Du är en doer med kreativt tänkande med förmåga att realisera nya idéer
• Du är pro-aktiv och lösningsfokuserad
• Erfarenhet av budgetarbete och kostnadskontroll

Övrigt / Other
Ansökan:
Trygg-Hansa samarbetar i denna process med Peder Mårtensson, Inhouse AB. Om du har några frågor om tjänsten, vänligen kontakta Peder på 0708-14 88 00.
Tjänsten är ett interims uppdrag med tillträda så snart som möjligt och ca 6 månader framåt.