Chef konceptutveckling till Mekonomen Group

Om kunden / About the Client
Mekonomen Group består av Mekonomen Nordic tillsammans med MECA Scandinavia och Sørensen og Balchen. Mekonomen Group har verksamhet i Norden och erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. www.mekonomen.se

Arbetsbeskrivning / Work Description
Som Chef för konceptutveckling på Mekonomen Group är du ansvarig för utveckling av alla koncept inom koncernen, ex Promeister, MECA Car service, Mekonomen Bilverkstad, MekoPartner etc. Du säkerställer att koncernens koncept är i enlighet med respektive bolags varumärke, identitet och position. Du är även ansvarig för koncernövergripande system knutna till marknad såsom exempelvis MRM, Mediastore.

Arbetsuppgifter
– Att med kreativitet och nytänkande verka för att alla koncept inom koncernen utvecklas och ligger i framkant inom sin marknad och bransch och därigenom når vald målgrupp på bästa sätt.
– Att vara en ambassadör och bidra till utvecklingen av samt ansvarig för Mekonomen Groups alla koncept.
– Säkerställa att alla konceptmanualer uppdateras och distribueras (förklaras och säljs in) till respektive säljbolag och efterlevs.
– Arbeta med ett branschöverskridande synsätt i syfte att tillföra nya kvalitéer och infallsvinklar från andra branscher.
– Arbeta med ett varumärkesöverskridande synsätt i syfte att se och skapa synergier inom Mekonomen Group.
– Vara försäljningsdriven och verka för att förändringar och utveckling i koncepten leder till ökande marknadsandelar och omsättning.
– Se till att strategier följs och genomförs som planerat.
– Att aktivt leda och delta i strategiska projekt.
– Arbeta aktivt med att på ett adekvat sätt dokumentera, följa upp och utvärdera genomförda aktiviteter.
– Kontinuerligt sträva efter att förbättra och utveckla samarbetet med säljbolagen.
– Upprätthålla en god informationskultur och kommunikation med närmaste kollegor och avdelningar.
– Utveckla och underhålla kontakter, samarbeten och förhandlingar med externa leverantörer.

Din profil / Your profile
Vi tror att du har erfarenhet av konceptutveckling, att omvandla strategiska planer till faktiska ideer/koncept gärna inom detlajhandeln är meriterande. Du har en god strategisk och analytisk förmåga. Som person är du positiv, driven och flexibel med vana att arbeta i ett högt tempo.

Övrigt / Other
Uppdraget är en inhyrning via Inhouse, med start omgående till och med 2016.08.31, heltid med stor chans till förlängning alt anställning.