Ekonomiansvarig för kunds räkning

Om kunden / About the Client
Vi på Inhouse vet hur viktigt det är med en fungerande ekonomifunktion. Om den gör det skapas förutsättningar för bättre affärer. Att arbeta som konsult på Inhouse innebär att du får möjligheten att komma i kontakt med intressanta uppdragsgivare och arbetsplatser. Vi ser potentialen i varje person och arbetar tillsammans med våra konsulter för att tillsammans uppnå bättre resultat.

Arbetsbeskrivning / Work Description
För kommande uppdrag är vi på Inhouse intresserade av att komma i kontakt med Ekonomichefer som är intresserade av interimsuppdrag hos våra kunder.
Uppdragens längd och karaktär kan variera men gemensamt för dem är att man som Interimskonsult har det yttersta ansvaret för ekonomin hos kunden.
Man ansvarar för månads/kvartals rapportering, nyckeltalsberäkning, budgetering, prognosarbete samt i viss mån även personalansvar.

Din profil / Your profile
Vi söker dig som självgående axlar ansvaret att styra över en ekonomiavdelning. Du är van att komma in i rollen snabb och leverera.
Du bör ha jobbat som ekonomikonsult på chefsnivå tidigare och du trivs i en ledande roll.

Övrigt / Other
Välkommen med din ansökan! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Katharina Andersson.

Om Inhouse / About Inhouse
INHOUSE skapar effektiva resurslösningar när det gäller personella resurser, genom att vi utifrån våra uppdragsgivares mål, strategier och övriga affärsmässiga förutsättningar, identifierar och tillsätter den kompetens eller andra åtgärder som krävs för att nå önskat resultat. Andra viktiga delar är vårt kvalitetssystem som säkerställer hög kvalitet och maximal uppdragseffektivitet samt vår strävan efter kreativitet, engagemang och lyhördhet i varje specifik situation i våra uppdrag.