Erfaren ledare som drivs av förändringsarbete

Om kunden / About the Client
Du ska vara övergripande ansvarig och leda ett förändringsarbete inom ett affärsområde i ett globalt bolag med placeringsort Stockholm. Din roll kommer att vara avgörande i ett startskede där hela bolaget står inför en förändringsresa där nu administrationen står på tur. Uppdraget är på 3 månader där du sätter tonen i förändringsarbetet för framtiden.

Du kommer att vara ansvarig och utveckla en administrativ grupp där du leder och sätter nya rutiner ur ett nytt arbetssätt med affärsmässighet samt kundfokuserat perspektiv. Din roll innebär att driva fram en grupp som arbetat på ett liknade arbetssätt under längre tid som behöver utveckla och skapa förståelse för vad som driver affärsområdet framåt. Du kommer att sätta mål tillsammans med affärsområdeschefen och prioritera själv hur gruppen ska nå de nya målen. Det är av yttersta vikt att du är lyhörd men förstår vad som krävs för att få till en förändring för att få gruppen att alltid leverera på en hög nivå. Du ska kunna motivera och leda människor utifrån företagets mål och affärsplan.

Arbetsbeskrivning / Work Description
Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden består av:
• Skapa rutiner för att leda och fördela arbetet för administrativa och genomföra regelbundna möten
• Skapa rutiner för att samordna arbetet ur ett affärsmässigt och kunddrivet perspektiv
• Skapa och samordna och underlätta arbetet för affärsområdet
• Hantera och ordna med kompetensinventering inom administrativa gruppen
• Planera och genomföra utbildningstillfällen kring vidare- och kompetensutveckling
• Sätta rutiner för hur man leder och följer upp interna projekt och sköter arbetsfördelningen
• Hantera regelbundna samtal samt uppföljningar med administrativa gruppen kring personalfrågor, medarbetarhälsa samt utvecklingssamtal och måluppföljning.
• Vara väl medveten kring medarbetarnas hälsa inom affärsområdet
• Skapa en god företagskännedom och driva arbetet ur ett affärsmässigt perspektiv mot affärsområdet uppsatta mål
• Sätta rutiner för årsplanering inom affärsområdet kring insatser för att driva administrativa gruppen framåt i samråd med ledningsgruppen

Din profil / Your profile
Rollen kräver att du har hög nivå av integritet och att självständigt kunna prioritera arbetet får att nå uppsatta mål. Du ska ha ett affärsmässigt tankesätt och kunna prioritera ur ett kundfokuserat perspektiv vilket driver affären. Du kommer att ingår i ledningsgruppen och har stor insyn i företagets mål. Dina kontaktytor kommer att vara betydande vilket kräver att du är en duktig kommunikatör och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Eftersom du har personalansvar kommer du hantera medarbetarsamtal och sekretess, har förmåga att se vad som sker i det `dolda´ inom arbetsgruppen och fångar upp olika frågeställningar som du drar vidare.

Du är lösningsorienterad i ditt arbetssätt och kan hantera korta deadlines samt har en vana att arbeta med seniora medarbetare. Du har vana att planera och koordinera förändringsarbete och se möjligheter hos medarbetare samt deras potential. Du har högskoleutbildning och erfarenhet av att leda medarbetare inom ramen för förändringsarbete. Du kan kommunicera har vana att driva projekt ur ett affärs – och kundfokuserat tänk.

Om Inhouse / About Inhouse
INHOUSE skapar effektiva resurslösningar när det gäller personella resurser, genom att vi utifrån våra uppdragsgivares mål, strategier och övriga affärsmässiga förutsättningar, identifierar och tillsätter den kompetens eller andra åtgärder som krävs för att nå önskat resultat. Andra viktiga delar är vårt kvalitetssystem som säkerställer hög kvalitet och maximal uppdragseffektivitet samt vår strävan efter kreativitet, engagemang och lyhördhet i varje specifik situation i våra uppdrag.

Tekniskt problem med din ansökan?
För både Mac och PC användare rekommenderas Google Chrome som webbläsare vid registrering och användning av Inhouse webbtjänster. Vid registrering får inte användarnamnet innehålla blanksteg, @, !, ? eller andra tecken förutom bokstäver och siffror.
Vid bifogande av dokument får inte dokumentnamnet innehålla snedstreck (slash eller backslash) ”/ ” ” ”.
Detta gäller Mac-användare då det inte är möjligt för PC-användare.

Vid ett Tekniskt Problem med din ansökan kontakta Inhouse på 08-52 22 33 10 eller info@inhouse.se

För frågor gällande tjänsten/uppdraget kontaktas ansvarig rekryteringskonsult.

Välkommen!