Grafisk formgivare med mycket energi och driv till Folksams Inhousebyrå.

Om kunden / About the Client
Kundägda Folksam erbjuder många karriärmöjligheter i ett ansvarstagande företag. Vi är i dag cirka 4 000 medarbetare och är störst på försäkring i Sverige. Nästan varannan svensk är försäkrad hos oss och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare.

Arbetsbeskrivning / Work Description
Till vår Inhousebyrå söker vi nu två drivna formgivare med stort intresse av form och originalproduktion inför tryck och digitala produktioner.
Arbetsuppgifter;
• Du färdigställer och levererar slutoriginal för publicering i digital form och till tryck.
• Du hanterar korrektur och bevakar tidsplaner för dina trycksaker och i mindre uppdrag har du löpande kontakt med beställare och andra intressenter.
• Du skapar kommunikation självständigt i egna uppdrag och i projektgrupp tillsammans med övriga yrkesroller.
• Du är rådgivare i form- och produktionsfrågor och fungerar som expert på Folksams grafiska profil både till beställare och kollegor.
• Du bidrar tillsammans med kollegorna på inhousebyrån med att löpande förvalta och utveckla formspråket inom befintliga visuella identiteter och varumärkesplattformar för Folksam inklusive dotterbolag.
• I arbetsuppgifterna ingår också att förbereda, kvalitetssäkra och överlämna beställningar till utdataproduktion och tryckerier, samt att publicera i mediaarkivet.

Din profil / Your profile
Ansvar;
• I din befattning ingår ett ansvar att producera och formge trycksaker som stödjer beslutade strategier och affärsmål.
• Du ansvarar för att leverera kvalitetssäkrade slutoriginal (utan korrekturfel) för tryck och digital publicering. I ditt ansvar ingår att publicera levererade dokument i mediaarkivet.
• I kontakt med beställare är du rådgivare i form- och produktionsfrågor.
• Du ansvarar för att ditt arbete levereras enligt tidsplan och att det håller hög kvalitet.
• Du ansvarar för att vid behov stämma av grafisk form och kommunikation i dina uppdrag med AD och copywriter.
• Du följer beslutade tidplaner i uppdragen och rapporterar löpande veckovis samt efter avslutat uppdrag tidsåtgång för respektive projekt/aktivitet.
• Du fullföljer dina individuella mål och arbetar utifrån de överenskommelser och aktiviteter som görs i PU-processen.
• Du bidrar till inhousebyråns utveckling och har ett nära samarbete med medarbetare inom kommunikationsenheten.
• Du har ett ansvar för att följa Folksam inklusive dotterbolagens riktlinjer och policys.
Erfarenheter och Kunskap;
• Erfarenhet av grafisk formgivning och grafisk produktion
• Erfarenhet av kontakt med uppdragsgivare och andra intressenter
• Erfarenhet av att jobba utifrån övergripande strategier som visuell identitet,
varumärkesplattform mm.
• Erfarenhet av marknadskommunikation.
• Du behöver ha djupare kunskap om grafisk form och typografi, originalframställning och grafisk produktion.
• Djupare kunskap krävs också i Adobe Creative Suites programvaror, såsom InDesign, Photoshop och Illustrator.
• Grundläggande kunskap i marknadskommunikation och varumärkesvård.
• Djupare kunskap om Folksams grafiska profil även för eventuella dotterbolag
• Baskunskap inom blankettframställning.

Övrigt / Other
Detta är två tidsbegränsade uppdrag och tiderna är följande;
Tjänst 1: 1/11-2015–31/3-2016
Tjänst 2: 1/11-2015–30/6-2016 (med möjlighet till förlängning från och med 1/9-2016)
Vi ser gärna att ni är egenkonsulter som fakturerar fr egna bolag.

I den här rekryteringen samarbetar Folksam med Inhouse AB, Peder Mårtensson, 0708-14 88 00. Ring gärna och/eller sök rollen på www.inhouse.se