Inhousebyråchef till Unionen

Arbetsbeskrivning
Som chef för Unionens Inhousebyrå ansvarar du för det strategiska, operativa och kreativa arbetet och säkerställer att kommunikationen följer Unionens varumärkesplattform i samtliga kanaler. Det innebär att du ser till att alla uppdrag för kund håller en hög kvalité och att syftet med uppdraget får önskad effekt.
Det är ditt uppdrag att tolka, utveckla och förvalta Unionens visuella identitet samt implementera och säkerställa de operativa riktlinjerna avseende design, content och rörligt, för både online och offline, vilka utgör stommen för organisationens kommunikation. Detta görs tillsammans med Unionens varumärkesansvarige.
Du ansvarar för utvecklingen av arbetsrutiner, roller, projektprocesser och beställningar. Även målstyrning och måluppföljning av verksamhet och medarbetare. Du har personal- och budgetansvar för 8 personer och rapporterar till Chef för marknad och reklam.

Din profil
Du har examen inom marknadsföring, design, kommunikation eller annan adekvat utbildning, och har erfarenhet av, och med framgång drivit liknande uppdrag på reklam, kommunikations- eller inhousebyrå.
Din affärsmässighet är en av dina största tillgångar och du bör ha arbetat med ekonomi- och personalansvar och ha erfarenhet av att leda och utveckla en verksamhet mot uppställda mål och visioner.

Du är van att arbeta fram en kommunikativ idé utifrån en given målgruppsdemografi och ser dig själv som kreativ och kvalitetsmedveten. Har djup varumärkes- och reklamkunskap. Insikter i det digitala medielandskapet är ett krav. Erfarenhet från lojalitetsdrivande kommunikation, inbound marketing och designarbete är ett plus.

Ledarskapet i Unionen:
Som ledare i Unionen förväntas du dela vår vision, målbild och utvecklingsresa. Du tar i beslutsfattandet ett helhetsansvar för förbundet i stort, inte bara den egna verksamheten. Utvecklingsresan kräver att du är förändringsbenägen, flexibel, jobbar med ständiga förbättringar och vågar tänka nytt – ha mod att driva och effektivisera den egna verksamheten och fatta beslut.
Unionen har tydliga processer och verktyg för resultat/måluppfyllnad och du förväntas som ledare ha kunskap om dessa och förmåga att driva dem. Du kan agera professionellt som arbetsgivare i vår organisation – ha kunskap om interna regelverk och processer samt förmåga att driva dem. I ditt ledarskap tar du ansvar för egen utveckling och har förmåga att stötta dina medarbetare i deras utveckling. Du förväntas tydligt kommunicera mål och förväntningar, ramar och spelregler för egen verksamhet och ha mod att fatta beslut. Den kommunikativa förmågan innefattar även att ha kompetens och mod att ge och ta feedback och coacha medarbetare till måluppfyllnad och utveckling.

Om företaget
Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund. Vår vision är att skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet. Vi har inflytande, ansvar och ambition för mer än bara oss själva, och mod att driva frågor som påverkar hela samhället. Varje dag hjälper vi flest människor i det privata arbetslivet att få det bättre på arbetsplatsen. Därför har vi erfarenhet och bredd som ingen annan har, och vi behöver dig som vill göra oss ännu bättre.

Vi söker nu en Inhousebyråchef som kan öka kreativiteten och utveckla verksamheten på byrån ytterligare.

Övrigt
Tjänsten är på heltid . Arbetsplatsen är på huvudkontoret i Stockholm. Tjänsten är placerad på Kommunikationsenheten som består av 40 personer över tre sektioner: Marknad och reklam, Medlemskommunikation och PR/Opinion. Tjänsten i sig är placerad på Marknad och reklam.
Ansök via länken nedan. Sista ansökningsdag är 10 november 2017 men urval och intervjuer sker löpande så välkommen att söka direkt. Vid frågor, maila rekryteringskonsult henrik.ihre@inhouse.se.

Facklig kontaktperson är Hans – Eric Holmquist
08-504 151 66, mobil 076-144 34 15
hanseric.holmquist@unionen.se