Interim chef Digital Kommunikation till Folksam med start snarast

Om kunden / About the Client
Folksams kommunikationsenhet är en koncerngemensam funktion som ansvarar för PR- och medierelationer, leverans av marknads- och informationsmaterial samt utvecklar strategier avseende kundkommunikation för Folksam med dotterbolag.
Avdelningen Digital kommunikation ansvarar för den digitala användarupplevelsen, både internt och externt samt utvecklar och förvaltar struktur och funktionalitet för Folksams digitala kanaler. Idag är vi sju medarbetare som jobbar med internetstrategi, projektledning samt interaktions- och webbdesign. Vi har alla ett stort engagemang för att våra leveranser håller en hög kvalité. Vi jobbar utifrån våra kärnvärden; Personliga – Engagerade och Ansvarstagande och sätter stor vikt vid att alla medarbetare är våra varumärkes-ambassadörer

Arbetsbeskrivning / Work Description
Chefen för Digital Kommunikation ska ansvara för att nå enhetens övergripande mål genom att stärka Folksams varumärke via;
– Nöjdare kunder och externa intressenter
– Nöjdare interna intressenter
– En mer effektiv verksamhet
– En mer attraktiv arbetsplats

Som interim chef för avdelningen leder du teamet genom att;
– Följa upp prestation, coacha och ge feedback så att medarbetaren kan agera drivande och ansvarstagande inom given ram.
– Sköta personaladministrativa uppgifter.
– Genomföra mål- och utvecklingssamtal och rehabiliteringssamtal
– Löpande informera gruppen och ha en dialog med medarbetarna.
– Vara en närvarande och inspirerande ledare i projekten och under möten.
– Ta ansvar för budgetering, lönesättning , lönesamtal, rekrytering och uppföljning av personalbudget i samråd med överordnad chef.

Din profil / Your profile
Du har stor erfarenhet av att äga, driva och utveckla projekt i stora komplexa organisationer. Samt tydliga erfarenheter från hur digitala avdelningar bäst jobbar integrerat med kommunikation i övrigt. Du kan leda och utveckla avdelningen och dess uppdrag utifrån syfte, mål, godkänd budget och verksamhetsplan. Fatta beslut inom ansvarsområdet förutsatt att det sker inom delegerad budget och följer Folksams vision, mål och gemensamma regelsystem.

Du kommer att sitta i ledningsgruppen för Kommunikationsenheten och förväntas;

– Upprätta och följa upp verksamhetsplaner och budget för avdelningen i samråd med överordnad chef
– Delaktig i upprättande av verksamhetsplaner för hela enheten
– Sammanställa transparenta och tydliga underlag för rapportering av verksamheten till Kommunikationsledning och intressenter

Övrigt / Other
Vi söker dig som har flera års erfarenhet från att leda digitalal kommunikationsprocesser, har en relevant akademisk utbildning samt ett djupt intresse för människor och affärer i förhållande till digital kommunikation samt visionärt synsätt på framtida möjligheter inom olika digitala kanaler.
Som interim chef förväntas du stämma av organisatoriska och strategiska frågor och snabbt lära dig beslutvägar och kultur. Tjänsten är heltid fr. 1/8 till 31/12, med möjlighet till förlängning.

I den här processen samarbetar Folksam med Peder Mårtensson på Inhouse AB, 0708-14 88 00. Ring gärna honom för ytterligare information alt. sök tjänsten via www.inhouse.se