Denna tjänst är inte längre aktuell.

Inhouse / Jobb / Marknadschef till Pantbanken – Vikariat

Projektanställning/vikariat Marknadschef.
Start årsskiftet 2021/22 - till februari 2023

Aktiebolaget för Varubelåning eftersöker en marknadschef som är van att driva stora projekt tillsammans med både tv-produktionsbolag och reklambyrå.

Som marknadschef hos oss driver du både långa projekt och utför mindre marknadsföringsinsatser. Du har budgetansvar för de tre bolagen inom koncernen, där Pantbanken Sverige står för 80% av budget och 80-90% av arbetet. De övriga dotterbolagen är den finska pantbanksverksamheten Suomen Panttilaina, norska pantbanksverksamheten Lånekontoret samt Finguld- vårt dotterbolag som köper upp guld.

Marknadschefen har nära kontakt med företagets reklambyrå för beställningar, planering av kampanjer och uppföljning av löpande arbete. Som marknadschef är du ansvarig utgivare vid reklam och pressutskick, och ansvar för att den grafiska profilen efterlevs.

Några av arbetsuppgifterna kommer vara att internt projektleda TV-inspelning tillsammans produktionsbolaget, i samråd med IT-chef och reklambyrå utveckla hemsidorna, skriva pressmeddelanden, sköta företagets sociala medier, planera kampanjer och sköta centrala beställningar åt Pantbankerna runtom om Norden.

Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter inom tv och har kunskap om SEO och SEM. Har du kunskap inom analysverktyg är det ett plus.

Arbetsuppgifter

Antikmässan
Om(!) Antikmässan blir av 2022 10-13mars (vilket hävda restriktioner och vaccin ger möjligheter till) kommer Pantbanken stå på Antikmässan.

 • Ta fram skiss av monter (redan påbörjat)
 • Produktionsleda mässans monter och mässhelgen
 • Boka upp inredning och interiör till montern från Stockholmsmässan samt externa leverantörer
 • Ansvara för att få föremålen från Pantbankerna till Antikmässan
 • Schemalägga helgen
 • Boka och påbörja planering av Antikmässa 2023.

TV-inspelning. Säsong 4 av tv-programmet Pantbanken
Om(!) en säsong 4 blir aktuell, vilket finns goda chanser för idag är detta Pantbanken största och mest prioriterade marknadsföringsarbete.

 • Arbeta fram trepartsavtal tillsammans med vd på Pantbanken, kanal, produktionsbolag
 • Gå genom/godkänna alla föremål som produktionsbolag castar.
 • Bygga scheman för inplanerad inspelningsdagar utefter föremålen som kommer in.
 • Informera personalen om inspelningsschema, tider, plats, innehåll.
 • Ansvara för att inpassering och larmtider finns för alla inspelningstillfällen.
 • Delta på inspelningar (bakom kamera) för att kvalitésäkra inspelat material. Vara med och påverka på plats.
 • Kontinuerlig kontakt med produktionsbolag under hela inspelningsperioden, dagliga avstämningar samt större sittningar under produktionens gång.
 • Godkänna avsnitt gentemot produktionsbolag samt klippare
 • Stämma av pressbild och pressutskick
 • Ansvara för att vi får allt material som färdiga avsnitt enligt avtal

Hemsidorna - utveckla, uppdatera
I samråd med it-chefen (som har bestämmanderätt på utvecklingsplanen) sätter ni en plan för utveckling och förbättring av de olika hemsidorna (totalt 4st).
- Publicera nyheter
- jobba med undersidor, publicera/justera kommunikation on demand
- ta fram lösningar till funktionsförbättringar/förbättra användarvänligheten tillsammans med reklambyrån. Webbutvecklarna verkställer.

PR

 • Skriva två pressmeddelanden 2 per kvartal. (Pantbanken Sverige i huvudfokus, de övriga bolagen vid aktuella händelser)
 • Publicera på mediadatabas Cision.

Sociala medier
Ta fram och publicera inlägg på sociala medier. I enlighet med ramverk framtaget tillsammans med reklambyrån Nkel. Layout som går i led med den grafiska profilen och med kommunikation som är i linje med varumärkesstrategin.

 • Ca 2-3inlägg i veckan när det inte är kampanj, gäller både Pantbanken.se och Finguld (Finland publicerar själva idag, kan detta plockas hem delvis eller helt?).
 • Starta upp ett konto för norska pantbanksverksamheten?

Beställningar hos reklambyrå, annan leverantör (och eller producerar själv)

 • Affischer och andra trycksaker kontoren i Sverige i samband med kampanjer
 • Packmaterial och delvis kontorsmaterial till kontoren i Sverige + Finguld - on demand
 • Framtagning av tryckfiler för kontoren i Finland – on demand
 • Sätta den grafiska profilen för Norge (påbörjat)
 • Material till de digitala skärmarna på kontoren (+ publicerar centralt)
 • Diplom nya kontor, internutskick vid nya kontor etc.
 • Kampanjmaterial till butik, hemsida och sociala medier för alla bolag (dessa kampanjer kommer grovskissas på redan 2021)
 • Interna styrdokument som organisationsschema, mallar, manualer enligt den grafiska profilen

Konton att övervaka + rapporter att följa:

 • Google Analytics (ABV+Finguld)– främst kring kampanjer och tv men även löpande.
 • Google Ads (ABV+Finguld) – här har vi hjälp från ett företag som heter Hiroy (genom reklambyrån Nkel) inga justeringar i kontot görs idag internt.
 • Google Data Studio (ABV+Finguld). Översikt under året, följer koncentrerat vid kampanj.
 • Magic Info – ladda upp och publicera material till skärmarna i butikerna i Sverige. (installera skärmar i Finland och Norge?)
 • Trustpilot (Finguld) – skapa bilder till sociala medier. Översikt och statistik inkomna recensioner
 • Cision – skapa mottagarlistor till reaktioner och journalister. Publicera och få ut pressmeddelande.
 • Semrush för Pantbanken.se, Suomenpanttiliana.fi och Finguld.se – SEO bevakning. Det är utefter dessa rapporter som reklambyrå kommer med förslag på ändringar för att prestera bättre på prioriterade sökord. (Ta fram denna rapport för Norska hemsidan?)
 • Google Ads sammanställning- kvartalsvis för Pantbanken.se, Finguld.se (finska kontot drivs av finsk byrå, begära hem rapport härifrån?)

Försäljning

 • Månatlig statistik från kontoren. Få in rapport- sammanställ och skicka ut rapport.
 • Ansvarig för policys kopplat till försäljning
 • Bevaka auktioner och webshop för att se att kontoren efterlever policy om fotografering, auktionsbeskrivning och prissättning

 

Sök jobbet

Anställningsform

Vikariat

Anställningsomfattning

Heltid

Tjänstgöringsort

Stockholms län

Kontaktperson

Peder Mårtensson

peder.martensson@inhouse.se

Rekommendera tjänst

Rekommendera den här tjänsten till en vän!