Produktionssamordnare till myndighet med fokus på allas lika rätt i samhället.

Är du den vi söker?
Driven, erfaren produktionssamordnare med fokus på tillgänglighet.

Arbetsbeskrivning
Du kommer att vara placerad på kommunikationsenheten. Arbetsuppgifterna innebär att ge ett kvalificerat kommunikationsstöd vid planering och genomförande av myndighetens olika aktiviteter.
I konsultens arbetsuppgifter ingår att
• Skapa mallar och dokument som tar avstamp i en grafisk profil och tillgodoser största möjliga tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Arbetet görs i programmen
– InDesign
– Pdf
– Word
– Ppt
• Tillgänglighetsanpassa befintliga dokument och material
• Samordna beställningar av alternativa format på allmänhetens begäran
• Samordna produktionen av informationsmaterial, annonser, illustrationer
• Producera enklare annonser, illustrationer och informationsmaterial för tryck och webb
• Ha löpande kontakter med leverantörer inom grafisk formgivning och produktion
• Bidra med tillgänglighetsperspektiv i upphandling av kommunikationstjänster och andra upphandlingar
• Utföra andra på enheten förekommande arbetsuppgifter vid behov

Din profil
Du är lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov
• Arbetar självständigt och tar egna initiativ
• Prioriterar mellan olika arbetsuppgifter och driver arbetet framåt
• Är serviceinriktad, samarbetsfokuserad och skapar goda relationer
• Uttrycker dig korrekt och lättbegripligt i både tal och skrift

• Eftergymnasial utbildning i kommunikation eller marknadsföring
• Erfarenhet av arbete med offentlig upphandling och avtalsadministration
• Erfarenhet av att arbeta med klarspråk

Om företaget
Statlig myndighet med folkus på allas lika rätt i samhället.

Övrigt
Uppdraget är ett konsultuppdrag via Inhouse med start v35 och till 15/4 2018.