Säljansvarig till Aros Bostad

Arbetsbeskrivning
Som säljansvarig kommer du att arbeta både strategiskt och operativt för att planera och driva försäljningen i ett antal tilldelade bostadsprojekt. Du ansvarar för att de uppsatta målen för både intäkter och kostnader nås i de tilldelade bostadsprojekten. Rollen innebär att vara en professionell rådgivare i frågor gällande försäljning. Säljansvariga ska på ett affärsmässigt och entusiasmerande sätt leda och stödja de externa fastighetsmäklarna i tilldelade bostadsprojekt så att ni tillsammans agerar professionellt mot kunderna. Säljansvarig ingår i Marknads- och Försäljningsavdelningen och koordinerar sitt arbete med Marknadsansvarig och Kundansvarig i respektive projekt.
Arbetet kan bl a innefatta nedanstående uppgifter i olika bostadsprojekt;
– Leda och driva försäljningen i tilldelade bostadsprojekt samt ansvara för att försäljningsmålen uppnås
– Lägga upp strategi och mål avseende tidplaner för försäljning
– Upprätta intäktsbedömning och marknadsanalys
– Bidra med kundvärden och försäljningsrelaterade synpunkter vid projektutformningen
– Planera, genomföra, följa upp och utvärdera försäljningsdrivande aktiviteter
– Ansvar för att upprätta och följa upp prisstrategi, prissättning, försäljningsbudget, försäljnings- och intäktsprognoser samt likviditetsprognoser i tilldelade bostadsprojekt.
– Kontinuerligt följa och säkerställa att försäljningen i tilldelade projekt sker enligt plan
– Tillse att fastighetsmäklaren arbetar enligt framtagna processer
– Ansvara för att informationen är korrekt på externa och interna webbsidor
– Tillhandahålla information till kostnadskalkyl och ekonomisk plan
– Löpande rapportera försäljningsstatistik
– Medverka på säljstarter, större visningar, och försäljningsdrivande och varumärkesbyggande event – Ansvara för projektinformation i CRM-systemet Vitec

Din profil
Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom försäljning av nyproducerade bostäder är önskvärt. Du ska ha akademisk examen, har du även fastighetsmäklarexamen är det meriterande. Mycket god förmåga att planera, leda och följa upp aktiviteter. Du ska ha god samarbetsförmåga och tycka om att vara spindeln i nätet och entusiasmera medarbetare och mäklare. Du ska inspireras av att arbeta i en omväxlande miljö och i en växande organisation. I rollen behöver du ha mycket god administrativ förmåga, kunna ta egna initiativ samt vara nyskapande. Vi söker dig som är en utåtriktad person och har god social kompetens.

Om företaget
Aros Bostad är en bostadsutvecklare som med hög ambition och lyhördhet utvecklar nya boenden samt omvandlar byggnader med varierande historia till personliga bostäder. Aros Bostad genomför projekt utifrån en hållbar helhetssyn och har en djup förståelse och ödmjukhet för hur människor vill bo och leva, idag och imorgon. Aros Bostad har redan starten 2006 varit en av pionjärerna när det gäller att omvandla kommersiella fastigheter såsom kontorshus, skolbyggnader och industrilokaler till personliga bostäder man inte riktigt sett tidigare. En stor lyhördhet inför de höga krav som ställs på dagens boende och övertygelsen om att nyproduktion inte behöver vara synonymt med bostäder som saknar själ har sedan starten varit kärnan i vår verksamhet. Läs mer på ww.arosbostad.se

Övrigt
Skicka ansökan via länken nedan med CV och personlig presentation. Tjänsten ska tillsättas så snart som möjligt efter sommaren. Vi tittar på ansökningar löpande. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Jessica Grip på Inhouse 0704-215026.