Säljansvarig till Glommen & Lindberg

Om kunden / About the Client
Glommen & Lindberg AB bygger och utvecklar historiska hem och framtidens hus. Vår idé är att skapa bostäder som också i framtiden kommer att ses som nutida, solida och vackra. Bostäder där människor trivs och som kontinuerligt bidrar med nya kvaliteter till staden och stadsmiljön. Vårt team och nätverk samlar expertis inom byggande, stadsplanering och arkitektur. Tillsammans genomför vi intressanta och högprofilerade ny- och ombyggnadsprojekt runt om i Stockholmsområdet.

Glommen & Lindberg drivs av Jan-Åke Glommen och Fredrik Lindberg. Tillsammans har de en lång erfarenhet av fastighets- och byggbranschen. Verksamheten har sitt ursprung i bygg- & fastighetsbolaget Lindberg & Glommen som grundades 1961 av John Glommen.
Nu söker Glommen & Lindberg en Säljansvarig för en heltidstjänst.

Arbetsbeskrivning / Work Description
Som säljansvariga kommer du att arbeta både strategiskt och operativt för att planera och driva försäljningen i ett antal tilldelade bostadsprojekt. Du ansvarar för att de uppsatta målen för både intäkter och kostnader nås i de tilldelade bostadsprojekten. Rollen innebär att vara en professionell rådgivare i frågor gällande försäljning. Säljansvariga ska på ett affärsmässigt och entusiasmerande sätt leda och stödja de externa fastighetsmäklarna och kundansvariga i tilldelade bostadsprojekt så att ni tillsammans agerar professionellt mot kunderna.

• Leda och driva försäljningsen i tilldelade bostadsprojekt samt ansvara för att försäljningsmålen upnås
• Lägga upp strategi och mål avseende tidplaner för försäljning
• Ansvar för att upprätta och följa upp prisstrategi samt prissättning
• Upprätta intäktsbedömning och marknadsanalys
• Bidra med kundvärden och försäljningsrelaterade synpunkter vid projektutformningen
• Planera, genomföra, följa upp och utvärdera försäljningsdrivande aktiviteter
• Ansvar för att upprätta och följa upp prisstrategi, prissättning, försäljningsbudget, försäljnings- och intäktsprognoser samt likviditetsprognoser i tilldelade bostadsprojekt
• Kontinuerligt följa och säkerställa att försäljningen i tilldelade projekt sker enligt plan för nya kunder/bokningar och kontrakt
• Tillse att fastighetsmäklaren arbetar enligt Glommen & Lindbergs processer
• Ansvara för att informationen är korrekt på externa och interna webbsidor
• Tillhandahålla information till kostnadskalkyl och ekonomisk plan
• Löpande rapportera försäljningsstatistik
• Utveckla CRM och säljstödssystem
• Planera och organisera show room för aktuella projekt
• Medverka på säljstarter, visningar, event och tillträde 1 ggr/månad

Din profil / Your profile
Några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom försäljning av nyproducerade bostäder är önskvärt. Du ska ha akademisk examen motsvarande civilekonom. Har du även fastighetsmäklarexamen är det meriterande. God erfarenhet av att arbeta med ekonomisk prognos och uppföljning både gällande intäkter och kostnader. Mycket god förmåga att planera, leda och följa upp aktiviteter. Du ska inspireras att arbeta i en växande organisation i en omväxlande miljö. I rollen behöver du ha mycket god administrativ förmå, samarbetsförmåga, kunna ta egna initiativ samt vara kreativ och nyskapande. Som person söker vi dig som är utåtriktad och har god social kompetens.

Om Inhouse / About Inhouse
INHOUSE skapar effektiva resurslösningar när det gäller personella resurser, genom att vi utifrån våra uppdragsgivares mål, strategier och övriga affärsmässiga förutsättningar, identifierar och tillsätter den kompetens eller andra åtgärder som krävs för att nå önskat resultat. Andra viktiga delar är vårt kvalitetssystem som säkerställer hög kvalitet och maximal uppdragseffektivitet samt vår strävan efter kreativitet, engagemang och lyhördhet i varje specifik situation i våra uppdrag.

Tekniskt problem med din ansökan?
För både Mac och PC användare rekommenderas Google Chrome som webbläsare vid registrering och användning av Inhouse webbtjänster. Vid registrering får inte användarnamnet innehålla blanksteg, @, !, ? eller andra tecken förutom bokstäver och siffror.
Vid bifogande av dokument får inte dokumentnamnet innehålla snedstreck (slash eller backslash) ”/ ” ” ”.
Detta gäller Mac-användare då det inte är möjligt för PC-användare.

Vid ett Tekniskt Problem med din ansökan kontakta Inhouse på 08-52 22 33 10 eller info@inhouse.se

För frågor gällande tjänsten/uppdraget kontaktas ansvarig rekryteringskonsult.

Välkommen!