Senior Communication Specialist

Om kunden / About the Client
Vi söker en projekt kommunikatör som både kan göra strategin, planen och exekvera på den. Man behöver även vara en ”produktionsresurs”. Kunden har resurser i projektet som håller i kund och marknadsinformation från affären så den efterfrågade kommunikatören behöver se det utifrån projektets behov på kommunikation dvs både ut från projektet och inom projektet. Även avhjälpa programledningen med att göra presentationsmaterial, hålla i projektpresentationer för stakeholders mm. Detta är en inhyrning på upptill ett år via Inhouse med start 2015. Se rollbeskrivning nedan:

Arbetsbeskrivning / Work Description
Resource description:
A senior communication Specialist and project manager with experience from managing project communication, stakeholder management and information management in large global organizations which also involves external international suppliers
We emphasize that the person need to be self-reliant, self-driven, have a goal focused mindset and have a clear picture on how to plan, develop and manage communication in a large and complex project both internally in the project but also towards external stakeholders.
Good understanding of SEB organization and way of working is desirable.
Good understanding of the securities area/market is also desired.
Must be able to communicate, verbally and in writing, in both Swedish and English in an unhindered manner.

Delivery:
Communication plan
Execution of communication activities
Produce weekly and monthly letter, and publish information in other channels
Setup of webtool, incl project user guides
Produce documentation package for new people and stakeholder presentations.
Run introduction sessions and stakeholder presentations