VIKARIAT. Säljare av småhus till NCC Boende i Stockholm

Om kunden / About the Client
Boendeutveckling bedrivs i affärsområdet NCC Housing, som utvecklar och säljer permanentbostäder på utvalda marknader i Norden, Tyskland, Baltikum och Skandinavien
NCCs vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation. Vi jobbar med att ständigt förnya byggbranschen och skapa bästa tänkbara arbetsmiljö för våra anställda. Inom ramen för NCCs verksamhet ansvarar NCC Boende för egenutvecklade bostadsprojekt, där fokus ligger i att verka i Sveriges storstadsregioner samt utvalda högskole- och universitetsorter. Utvecklingen av bostadsprojekten ska baseras på kunskap från utvalda kundgruppers önskemål och behov.
Vår vision är ”Att bli kundens första val genom att utveckla framtidens bästa boendemiljöer”.
Att utveckla bostadsområden är en kundstyrd process baserad på grundliga analyser av framtida bostadsbehov. NCC är verksamt i alla delar av värdekedjan, från projektidé och analys till markförvärv, konceptutveckling, produktion, marknadsföring och försäljning fram till den avslutande fasen med eftermarknad och kundvård. Därför ställer vi ovanligt höga krav på våra medarbetare och dem som ligger närmast kunderna. Våra säljare!

Arbetsbeskrivning / Work Description
Om Utmaningen i tjänsten
NCC Boende i Stockholm har en ny försäljningsorganisation, som är byggd och utvecklad för att så effektivt och kundnära som möjligt erbjuda ett anpassat och miljövänligt boende till våra kunder. Det ger dig en unik möjlighetet att vara delaktig i en säljorganisation som ska vara ”bäst i klassen.” Fokus ligger på försäljning och avslut med en hög professionell nivå.

Din profil / Your profile
Om Dig
Du ska ha minst tre års dokumenterad erfarenhet av försäljning med framgång. Gärna från försäljning av nyproduktion avseende småhus
Du har erfarenhet av att upprätta och leverera mot försäljningsplaner, mål och budget. Vidare har du förmåga att själständigt ansvara för ett eller flera projekt och trivs med att arbeta i team.
Du har en god kommunikativ förmåga, är social och bygger långsiktiga kundrelationer. Vi ser även att du har energi, är uthållig och är proaktiv genom att ta egna initiativ.

Ditt ansvar som säljare
Tidig input i projekten inklusive prissättning, aktivitetsplanering, försäljningsbudget säljstart, VIP-start, visningar, kontraktering, informationsmöten, tillträde. Uppföljning och utvärdering via NKI. I projektgruppen för varje småhusprojekt blir du en nyckel- spelare. Du kommer att synkronisera och kommunicera med såväl projektchefer som med andra säljare i flertalet av arbetsuppgifterna.
Dessutom ansvarsfull bärare av varumärket NCC.

Våra förväntningar på Dig
Energisk, uthållig och proaktiv.
Säljer genom att bygga relationer.
Resultatorientering och duktig på avslut.
Insikt och förståelse för kundens behov d v s kundfokus.
God kommunikatör i tal och skrift.
Vilja arbeta flexibla tider, kvällar och helger.

Övrigt / Other
NCC erbjuder
Här på NCC erbjuds du en plats i en organisation med goda värderingar, hög miljömedvetenhet och en stark vilja att lyckas. Detta är bidragande orsaker till att vi har många nöjda och stolta medarbetare. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra medarbetare stora utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö. Vi har en bra variation på arbetsplatser där du kommer att möta olika typer av utmaningar och snabbt få möjlighet till ansvar. Hos oss är det du som påverkar din utveckling.
Grundlön med betydande rörlig del samt möjlighet att i tjänsten låna en bil.

Den här tjänsten är ett vikariat.

Du rapporterar till Försäljningschef på region Stockholm, Bo Westin och samarbetar med vår Regionchef för Småhus, Camilla Gramner.
I den här rekryteringen samarbetar NCC Boende med Inhouse, Peder Mårtensson – 0708-14 88 00. Ring gärna om du har några frågor.
Välkommen att söka tjänsten föra 15/4 med CV samt ett personligt brev på www.inhouse.se