Sr Webbanalytiker inom marknadskommunikation till Folksam.

Är du den vi söker?
Folksam erbjuder försäkringar och pensionssparande som skapar trygghet och gillas av många. Vi ägs av våra kunder och vår vision är att de ska känna sig trygga i en hållbar värld. Därför arbetar vi för att kunderna ska vara rätt försäkrade men också förebyggande med trafiksäkerhetsforskning, aktivt miljöarbete och ansvarsfullt ägande. Vi finns över hela landet och tillsammans med våra dotterbolag erbjuder vi en bredd av tjänster som inte många andra har.
Kundägda Folksam erbjuder många karriärmöjligheter i ett ansvarstagande företag. Vi är idag cirka 3 700 medarbetare och är störst på försäkringar i Sverige. Nästan varannan svensk är försäkrad hos oss och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare.
Folksams vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Affärsidén är
att vi är kundernas företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande som skapar
trygghet och som gillas av många. Övergripande mål är att vi ska ha försäkrings- och
pensionssparandebranschens mest nöjda kunder.

Marknad och Försäljning är en koncerngemensam enhet som utifrån kundinsikter ska
skapa en excellent kundupplevelse genom att:
– kommunicera effektivt med kunder och partners för att stärka Folksams
varumärken och affär
– skapa och underhålla långsiktiga kundrelationer med ett folksamgemensamt
kundfokus
– sälja och serva genom excellenta kundmöten i alla våra kanaler.
Samtidigt ska vi säkerställa en effektiv verksamhet och fortsatt kundinsiktsdriven
utveckling i samverkan med affärsområden, dotterbolag och andra enheter.

Marknad är en koncerngemensam sektion och en del av enheten Marknad och
Försäljning. Vi stödjer samtliga affärer och dotterbolag med marknadskommunikation
och bidrar till att affären uppnår sina mål och att vi når Marknads övergripande mål ”Vi
stärker Folksams varumärken”. Vi arbetar kostnadseffektivt, kvalitativt samt med
specialistkompetens inom de olika marknadsdisciplinerna.
Vi levererar totalkommunikation för våra varumärken utifrån verktyget Kommunikativa målbilder och beslutade processer.
Genom att förstå den digitala spelplanen i relation till våra varumärken och kunder
skapar och sprider du insikter som bidrar till en insiktsdriven marknads- och
kundkommunikation som ger god effekt. Du vägleder och inspirerar chefer,
projektledare, arbetsgrupper, affärer/ intressenter och leverantörer hela vägen mot mer
träffsäkra kommunikationslösningar

Arbetsbeskrivning
Som webbanalytiker förväntar vi oss att du:
– skapar faktabaserade insikter genom analys av såväl extern data/fakta som vår
egna digitala marknads-/ kundkommunikation,(i köpta, förtjänade och egna
kanaler).
– presenterar rekommendationer till förbättringar av den digitala marknads-
/kundkommunikationen utifrån dessa insikter.
– tar fram insikter och rekommendationer inför årsplanering genom
Kommunikativa målbilder och briefer till samarbetspartners (reklambyrå,
mediebyrå m fl)
– tar fram insikter och rekommendationer inför kampanj-/aktivitetsplanering
– gör analyser och uppföljning av den digitala marknads-/ kundkommunikationen
och sammanfattar resultat/ måluppfyllelse i aktiviteter och kommunikativa målbilder
– samarbetar med webbanalytiker on-site för att skapa den bästa digitala
helhetsanalysen av Folksams digitala närvaro.
– ger råd avseende marknadskommunikation on-site som hänger ihop med digital
marknads- och kundkommunikation t ex vid framtagning av kampanjbudskap
– administrerar analysverktyg
– är huvudsaklig kontaktperson och kravställare mot leverantörer för SEM,
köp av sökord
– gör inköp av externa tjänster inom området (offertunderlag, bedömning av
underlag, förhandling), enligt avtal och godkända budgetar
– bidrar till utveckling av digitala strategier, erbjudanden och kommunikation
– är kravställare för taggning av webbplatser och marknadsaktiviteter samt ansvarig för kvalitetssäkring av digitala KPI:er (ev tillägg)

Du har mycket god kunskap om:
– digital marknads-/ kundkommunikation och sökordsmarknadsföring SEM
– kvantitativa och kvalitativa verktyg för att samla in information och data
– Adobe Analytics och/eller Google Analytics
kampanjuppföljningsverktyg/ traffic (Adform och Doubleclick

Du har god kunskap om:
– kommunikation och varumärken och hur människor relaterar till detta
– undersökningsmetoder och modeller för analys och strategi
– modeller och verktyg för att vägleda planningarbetet från start till mål
Det är meriterande om du dessutom är kunnig inom Google Console samt A/B tester.

Din profil
Ditt ansvar hos Folksam är att;
– generera insikter, rekommendationer, målsättningar och uppföljning av digital
marknads- och kundkommunikation
– presentera, tillgängliggöra och förankra insikter, resultat och rekommendationer
– utveckla metoder och arbetssätt inom området för alla varumärken
– att sätta aktivitetsmål som är relevanta, går att mäta samt för att följa upp dessa
mål.
– göra sökordsmarknadsföring SEM och aktivt bidra till utveckling inom området
för alla varumärken (i samarbete med webbanalytiker on-site)
– arbeta utifrån de överenskommelser om mål och aktiviteter som görs i
affärplaneringsprocessen och den individuella PU-processen
– bidra till verksamhetens utveckling, dels i rollen som enskild medarbetare och
dels tillsammans inom avdelningen/enheten.
– följa Folksams styrande strategier, riktlinjer och policys.
– överföra kompetens
– kvalitetssäkra arbetet och hålla överenskommen budget och tidplan

Insikterna du presenterar stödjer i första hand chefer inom Marknad och projektledare
marknadskommunikation men också Folksams ledning och affärerna/intressenterna.
– Medarbetare på Marknad och Digitala kanaler
– Övriga delar inom Marknad och Försäljning
– Intressenter i Folksam med dotterbolag såsom affärsområden, dotterbolag och
Stödenheter
– Tvärfunktionellt samarbete för att optimera digitala kanalerna
– Externa leverantörer inom sökordsmarknadsföring.

Om företaget
I den här rekryteringen samarbetar Folksam med Inhouse AB, Peder Mårtensson. Ring gärna honom på 0708-14 88 00 alt. sök tjänsten på www.inhouse.se

Fackliga representanter: FTF Ewa Guiance, 08-774 50 65, Akademikerföreningen Ann-Louise Andersson, 0708-31 61 44 och HKF Mikael Carlsson, 0708-31 51 32.