Webbanalytiker med strategisk talang och lång erfarenhet till Folksam.

Om kunden / About the Client
Folksam erbjuder försäkringar och pensionssparande som skapar trygghet och gillas av många. Vi ägs av våra kunder och vår vision är att de ska känna sig trygga i en hållbar värld. Därför arbetar vi för att kunderna ska vara rätt försäkrade men också förebyggande med trafiksäkerhetsforskning, aktivt miljöarbete och ansvarsfullt ägande. Vi finns över hela landet och tillsammans med våra dotterbolag erbjuder vi en bredd av tjänster.
Avdelningen Varumärkesutveckling består av sju medarbetare och ingår i enheten Kommunikation. Avdelningen består av varumärkesstrateg, researchmedarbetare, webbanalytiker, specialist kundkommunikation och controller. Tillsammans arbetar vi för att utveckla affären genom att stärka Folksam och dotterbolagens varumärken. Vi tar fram kund- och marknadsinsikter som vi använder för att utveckla strategier, erbjudanden, kundkommunikation och ett effektivt nyttjande av befintliga resurser.

Arbetsbeskrivning / Work Description
Vi söker dig som vill och kan;
• Agera som internkonsult med bred kontaktyta på alla fyra varumärken i koncernen.
• Bidra med faktabaserade insikter genom analys av såväl våra egna siter som extern data/fakta om användande och bruk av internet- och presentera förslag på förbättringar. Samt utifrån dessa insikter leverera på uppdrag som rör webbanalys för hela eller delar av koncernen. Uppdragen kan vara såväl linjeuppdrag som projekt.
• Analysera och ge förslag till optimering av Folksams (inkl. dotterbolags) internetnärvaro och digital omvärld
• Administrera analysverktyg och vara huvudsaklig kontaktperson och kravställare mot leverantörer av webbanalysverktyg, kampanjuppföljningsverktyg och (sökordsoptimering/köp av sökord) SEO/SEM
• Inköp av externa tjänster inom området (offertunderlag, bedömning av underlag, förhandling) enligt avtal och godkända budgetar
• Ge råd för generella och kampanjrelaterade mål för webbplatsen och digital närvaro
• Ansvarig för att årligen ge en nulägesbild och ta fram rekommendationer till vidareutveckling av webbanalys för kommande år till respektive bolags chef Marknadskommunikation.
• Vara rådgivare och sakkunnig vid utveckling av den digitala kanalen och aktivt söka kunskap
• Utveckla analysmodeller och följa ROI i digitala plattformar
• Vara kravställare för taggning av webbplatser och marknadsaktiviteter samt ansvarig för kvalitetssäkring av digitala KPI: er
• Följa upp och rapporterar resultat och kostnader samt säkerställa att leveranser håller hög kvalité och är inom tidsplan
• Medverka i enhetens riskarbete, vilket innebär att påtala risker, medverka i riskbedömning och riskbehandling samt att genomföra beslutade åtgärder för att förebygga att risker inträffar.

Din profil / Your profile
Du har omfattande kunskaper och intressen kring;
• Allt som rör digital marknadsanalys, inklusive webbanalys, sökordsoptimering och konverteringsoptimering
• Rådgivning på såväl strategisk som operativ/taktisk nivå
• Webbanalysverktyg som Webtrends, Adobe Analytics, comScore Digital Analytix, Google Analytics m.fl.
• Andra användbara verktyg som Webmaster Tools, Charles Proxy, kampanjuppföljningsverktyg/ traffic (Adform)
• A/B tester
• Officepaketet samt Excel och Powerpoint
• Marknadskommunikation och varumärken

Det är meriterande om du arbetat inom bank och försäkring. Du har en relevant akademisk utbildning Inom ekonomi och information.

Övrigt / Other
I den här rekryteringen samarbetar Folksam med Inhouse AB, Peder Mårtensson 0708-14 88 00. Ring gärna för mer information eller sök tjänsten på www.inhouse.se