Kategori:

Business Services


6 december, 2012

Den nya tidens assistent

Den nya tidens assistent

Föra anteckningar, boka luncher och arkivera. För tio år sedan var det fokuserat på de arbetsuppgifterna när man arbetade som assistent, men tiderna har förändrats. Nu har många assistenter en nyckelfunktion på företagen. En funktion som mer kan likna en projektledares vardag.

Det finns såklart assistenter vars arbetsuppgifter fortfarande fokuseras kring att skriva protokoll och arkivera beslutsdokument. Vilket är en viktig funktion på många större företag. Men under de senaste tio åren har en förändring skett. Många företagsledare har en bred agenda som kräver en flexibel, driven och initiativtagande assistent. Att ligga steget före och komma med proaktiva lösningar för att underlätta för sin chef blir allt vanligare. Företagen har sett vikten i att närmare involvera assistenter i chefen och företaget övergripande affärer, vilket innebär att assistenter jobbar närmare företagsledningen än aldrig förr. På det sättet får de en unik inblick i företaget och kan komma med egna lösningar och förslag som de själva kan få möjlighet att implementera i form av intern projekt.

Med ansvar kommer högre krav

Förändringen ställer dock högre krav på assistenter. Utbildningskraven är högre och tidigare arbetslivserfarenheter ska visa på uppgifter som stärker dig som stresstålig, flexibel och initiativrik.

En kulturförändring inom företagsvärlden är här och något vi på Inhouse bara kan stärka. Josefin Thörnert jobbar som rekryteringskonsult och har själv erfarenhet som assistent. Hon ger sin syn på de senaste årens utveckling:

– Jag har själv erfarenhet som assistent på SEB och märker att assistentrollen har förändrats. Nu känns det mer som att tjänsten innebär att vara mer ett bollplank till den man assisterar. Du blir mer involverad och rollen har utvecklats till att likna en projektledarroll. Vissa bolag har högt ställda krav på erfarna assistenter som arbetat länge och känner sig trygga att själva ansvara för projekt. Andra bolag ser gärna nyexaminerade kandidater direkt från universitetet då de tidigt vill få in dem i verksamheten.

 

Läs intervjun med Anna Wesslau, VD- assistent på Transportgruppen. 

CV-tips och personlig granskning på Inhouse CV-workshop

CV-tips och personlig granskning på Inhouse CV-workshop

För ett tag sedan arrangerade vi Inhouse CV-workshop. Deltagarna fick CV-tips och konkreta råd i hur de ska formulera sitt personliga brev. Intresset var som vanligt stort där alla deltagare fick sitt egna CV personligt granskat av en rekryteringskonsult.

Över 200 anmälningar kom in men tyvärr kunde vi inte ta emot alla. De som inte fick plats fick nöja sig med att följa workshopen live via vår Facebooksida. Där uppdaterade vi direkt med de viktigaste tipsen för ditt CV.

Workshopen gick också igenom hur du skriver ett personligt brev samt hur du bäst förbereder dig inför en arbetsintervju.

Workshopen filmades och ligger uppe på vår YouTube-kanal. Där får du alla tips och råd för hur du ska kunna optimera ditt CV. Bilderna från vår workshop ser du på Inhouse Facebooksida.

Axplock av de tips och råd som kom under vår CV-workshop

CV:t ska max vara två sidor. Tydligt och konkret.
Bra att ha en usp i början. En beskrivning.
Personligt brev: Utveckla vad du gjort som kan stärka din ansökan. Dock viktigt att inte upprepa sig från CV:t. Tydlig koppling till tjänsten. Tänk på HUR du skriver. Max en A4 sida.
Intervjusituationen: Förberdelser är A och O. Gör research om företaget. Använd exempel, konkreta situationer. Hitta bevis för bra och mindre bra sidor. Var genuint intresserad. Ta med anteckningsblock. Ställ relevanta frågor kopplat till tjänsten. Var dig själv!

Se fler CV-tips.

VD-assistent – En nyckeltjänst på företaget

VD-assistent – En nyckeltjänst på företaget

Anna Wesslau har jobbat som VD- assistent hela sitt yrkesverksamma liv. Rollen sätter stora krav på hennes ledaregenskaper och strukturella förmåga. För Anna är tiden förbi då rollen präglades av att skriva anteckningar och arkivera beslutsdokument. Även fast de inslagen finns så är rollen i förändring och kraven större.

– Min upplevelse är att rollen som VD- assistent 2012 generellt sett innefattar mer projektledning och ansvar än vad den gjorde förr. Jag tror att det är en kulturförändring i företagsvärlden mot tidigare, säger Anna.

Inhouse rekryterade Anna till TransportGruppen. Som person triggas hon av att få andra att prestera på toppen av deras förmåga och rollen passar henne perfekt. Proaktivitet är en egenskap som enligt Anna är nyckeln i hennes roll som VD- assistent:

– Mitt mål är att hela tiden ligga steget före, att serva min chef med saker han ännu inte kommit på att han ska fråga om.  Då gör jag ett bra jobb. Att vara noggrann och serviceminded är givna egenskaper för den här typen av tjänst.

Så utvecklar du din personal (och får dem att stanna!)

En projektledarroll

Tjänsten som VD-assistent liknar idag väldigt mycket en roll som projektledare. Förutom hennes vardagliga uppgifter rullar projekten tätt. Mycket beroende på att Anna som person är fylld av idéer på hur hon kan utveckla verksamheten ytterligare. Nyligen har hon tagit över ansvaret för TransportGruppens  kontorsserviceavdelning. Målet är att göra den ännu mer serviceinriktad och se till att den leverera med ännu högre kvalité. Ett ansvar som även innefattar personalansvar. Anna sitter också med i ledningsgruppen som sekreterare där hon ges möjlighet att få sina åsikter hörda.

– Jag har ju en väldigt stor insyn i företaget eftersom jag sitter på den positionen jag gör. Jag blir rådfrågad och får gehör för mina synpunkter.

En titel med skev uppfattning

Titeln som VD-assistent hette förr VD-sekreterare. En roll som i stor omfattning gick ut på att notera och arkivera. Så är det inte längre. Det har Anna dels sett till själv. Hon har stort utrymme till att utveckla sin roll och har sett till att föra in många moderna verktyg för att underlätta hennes och sin chefs vardag. Men fortfarande är det många som har en skev uppfattning om rollen som VD-assistent:

– Visst. Nivåerna kan vara extremt olika på olika företag. Vissa VD-assistenter skriver bara protokoll medan andra sitter i ledningsgrupper med beslutsrätt. På min nuvarande tjänst har jag givits möjlighet att forma min egen roll och får ansvar därefter.

Anna avslutar:

– Jag har fått kommentaren ”Vad ska du bli sen?” Vad vill du göra?”. Jag har aldrig haft som ambition att lämna rollen som VD-assistent och jag tycker att det jag gör är jätteviktigt. Det är en nyckeltjänst med ett stort ansvar och den utvecklar mig ständigt.

 

Så matchar du kandidat med företagskultur!

Inhouse – En av 36 snabbväxare

Inhouse – En av 36 snabbväxare

Inhouse framgång fortsätter. Ahrens & Partner presenterar för 18:e året i rad Tillväxtlistan, en tävling för Svenska medelstora och stora företag som har en snabb, lönsam och uthållig tillväxt. Inhouse är nykomling på listan och placerar sig på en hedrande 30:e plats.

Bakgrunden till Tillväxtlistan är att visa upp de goda exemplen och visa på tillväxtens motorer.

”Vi vill visa upp de företag som gjort en resa som inte berott på konjunktur eller tillfälliga trender. Vi behöver fler förebilder i svenskt näringsliv. Det finns många småföretagare i Sverige som inte har kunskapen som krävs för att växa vidare. Det vill vi ändra på”, säger Michael Engström, VD för Ahrens & Partners.

De senaste åren har Inhouse gjort en varumärkesförflyttning där vi har breddat och utvecklat vårt erbjudande. People Management är samlingsnamnet där vi hjälper våra kunder med kompetensförsörjning, kompetens- och verksamhetsutveckling inom fem områden. Kommunikation, ekonomi, administration, försäljning och HR.

Vårt erbjudande har burit frukt hos våra kunder där vi är med och utvecklar deras affärer, inte bara tillsätta personer. Inhouse VD Jens Ölander berättar:

”Vår egen resa har gått mot att utveckla våra kunders affärer mer än att bara tillsätta personer och inte ta ansvar för helheten i leveransen. Denna förflyttning har möjliggjort för oss att komma närmare våra kunder och bygga starka relationer som på sikt är lönsammare för alla parter. Att placera sig på listan är ytterligare ett bevis på att vi är på rätt väg”.

Noterbart för årets lista är att tre av bolagen i topp fem sysslar med bemanning och rekrytering. Bemanningsbranschen har enligt SCB ökat stadigt från 2002 och framåt, Tillväxtlistan mäter över en hel konjunkturcykel och visar att dessa företag har en långsiktig tillväxt som är utomordentlig.