Kategori:

Ekonomi


26 mars, 2013

Vi fyller vårt påskägg med lärare

Vi fyller vårt påskägg med lärare

Inhouse har under flera år samarbetat med stiftelsen School by School med stöttning i utbildningsfrågor. Förra året bidrog vi till att tre kvinnliga lärare på årsbasis stärker upp skolor i distriktet Deogarh, Rjastan, Indien, där det råder ett skriande behov av kvinnliga lärare. Nu lagom till påsk fortsätter vi samarbetet för att bidra till utvecklingen i distriktet.

School by School jobbar för att underlätta för skolor och lärare i arbetet mot bättre utbildningsmöjligheter och lärande för barn i Indien. Tillsammans med stiftelsen jobbar vi i ett projekt för att säkerställa bra utbildningsmöjligheter för barn i distriktet Deogarh, Rjastan. På många skolor råder ett skriande behov av lärare och oftast ansvarar en lärare för 2-3 klasser. Det får konsekvenser för utbildnings- och kunskapskvaliteten där många inte klarar sina examina vilket leder till ett liv i fattigdom. Framförallt för flickor som inte har kvinnliga förebilder att kommunicera med eller inspireras av.

Därför fortsätter vi nu vårt samarbete och ser till att tre kvinnliga lärare på årsbasis utbildar, utvecklar och inspirerar flickorna så att de får större möjligheter till ett liv utanför fattigdom.

School by Schools hemsida kan du läsa mer om stiftelsen och dess verksamhet.

25 mars, 2013

Allt vanligare med bemanning till nytt jobb för ekonomer

Allt vanligare med bemanning till nytt jobb för ekonomer

Bemanning blir en allt vanligare väg till nytt jobb för ekonomer. Det visar nya siffror från Bemanningsföretagen. Extern bemanning och rekrytering inom ekonomi- och finansbranschen ökar och det är framförallt kvalificerade kvinnor som lockas av omväxlingen.

Enligt rapporten ”Bemanning nya vägen till jobb för ekonomer” finns det i dag runt 100 000 yrkesverksamma ekonomer i Sverige. Av dem är motsvarande 5 000 årsanställda inhyrda ekonomikonsulter i bemanningsbranschen. Lägg där till att 5 000 ekonomer rekryterades av ett bemanningsföretag till något jobb under 2011.  Därmed är var tionde ekonom etablerad på arbetsmarknaden genom bemanningsbranschen.

Attraktivt för kvinnor med bemanning till nytt jobb

Inom ekonomi- och finansbranschen är hela 80 procent av de bemanningsanställda kvinnor. Att jämföra med 50 procent i bemanningsbranschen som helhet. Och det är framförallt i Stockholm som kvinnliga ekonomer använder bemannings- och rekryteringsföretag som en väg till nytt jobb.

Ellinor Danielsson, affärsområdesansvarig Inhouse Ekonomi, ger sin syn på varför bemanning blir en allt vanligare väg till nytt jobb för ekonomer.

– För många är det en snabbare väg till ett nytt jobb genom att gå via ett bemanningsföretag. Många företag och organisationer väljer att hyra in först vilket kan bli en språngbräda in på ett spännande företag som det annars skulle varit svårt att komma in på. Vi som aktör blir viktig med våra kontakter till intressanta bolag för att hitta de spännande jobben. Det kan antingen vara ett konsultuppdrag, men också ett uppdrag som leder till fast anställning på kundföretaget.

Vill du bemanna ditt företag med vassa ekonomer eller ute efter ett nytt jobb? Kontakta i så fall Ellinor Danielsson eller läs mer om våra lediga jobb inom ekonomi.

31 januari, 2013

Inhouse söker Teamledare till konsultföretag inom ekonomisektorn

Inhouse söker Teamledare till konsultföretag inom ekonomisektorn

Inhouse söker teamledare till konsultföretag inom ekonomisektorn. Du har fullt personalansvar och leder och utvecklar personalen i din grupp. Du planerar och styr gruppens arbetsplanering, både på kort och på lång sikt. Du har uppföljnings- och rapporteringsansvar av såväl debiterad som intern tid. Vidare har du ansvar för den affärsmässiga styrningen av gruppens verksamhet, utveckling, resultat och lönsamhet. Du säkerställer att gruppens medarbetare har god arbetsbeläggning och har kostnads- och attestansvar för gruppen.

Du är ekonom med arbetsledarerfarenhet inom kommersiell verksamhet. Kontakta rekryteringskonsult Anders Gustafsson om det låter intressant på:
08-52 22 33 23, anders.gustafsson@inhouse.se

 

6 december, 2012

Bid Controller – En roll med stort ansvar

Bid Controller – En roll med stort ansvar

Tobias Schüttman jobbar som Bid Cotroller på Logica (numera en del av CGI). Rollen innebär att Tobias övervakar de finansiella aspekterna i en affär och ser till att man tänkt på allt ur ett ekonomiskt perspektiv. Arbetet mynnar ut i en affärskalkyl som agerar fingervisning för vilket pris man kan offerera kunden i en specifik affär. Rollen förutsätter att Tobias är med från start till mål i den interna processen vilket enligt honom är det roligaste med tjänsten.

Logica är bland annat med i offentliga och större upphandlingar för uppdrag inom IT och verksamhetsutveckling där team på bolaget arbetar tillsammans i olika projekt. Tobias ansvar i dessa är att se till att man tänker igenom alla kostnader som kan tänkas uppkomma. Allt ifrån övertagande av personal, räntekostnader och indexeringar, m.m.

Controller – En roll med många ansikten

Rollen som Controller varierar kraftigt beroende på vilken bransch eller företag du jobbar på. Enkelt förklarat är alla som jobbar med kontrollerande av siffror någon form av Controller. Det unika i Tobias roll som Bid Controller är att han är med från det att företaget bestämmer sig för att försöka vinna en affär eller upphandling, till det att de lämnar ifrån sig ett färdigt offertförslag till kunden.

Tobias ger sin version på sin roll jämfört med en generell Controller och vad han tycker är roligast:

– Min roll jämfört med en generell Controller är att istället för att bara vara med och räkna får jag vara med i affären från början och blir själv insatt i lösningen. Det är det som gör rollen speciell, extra intressant och rolig samt skapar mervärde för mig som individ. Ju mer du förstår av siffrorna framför dig, vad de innebär och står för, desto bättre jobb gör du.

Analytisk, lyhörd och noggrann – Nycklar i rollen som Controller

Tobias jobbar med flera olika kompetenser i varje projekt och det gäller att kunna samarbeta med alla representanter. Tobias berättar:

– Det viktigaste är att vara analytisk och lyhörd samt kunna känna av och anpassa dig mot de övriga medlemmarna i projektet så att vi jobbar tillsammans och effektivt mot uppsatta mål. Vi jobbar nästan alltid under tidspress och du måste kontinuerligt värdera och prioritera din tid. I dagarna har vi exempelvis suttit med i ett spännande bid till en stor aktör inom nordisk energiindustri som innefattade betalningslösningar för konsumenter.

Framtiden för en Bid Controller

Avslutningsvis tror Tobias att han i framtiden kommer att få vara med även efter det att företaget har lämnat över sitt offertförslag till kunden. Då med anledning av att följa upp när de vunnit en affär för att se hur hans uträkningar faktiskt omsattes i praktiken:

– I dagsläget får vi en väldigt bra insikt i affären innan den drar igång. Sedan släpper vi det när vi är klara internt. Jag tror att utvecklingen kommer att vara att vi i större utsträckning kommer att få fullfölja projekt ute hos kund och med det få konkret feedback kring hur vi räknat, vad vi eventuellt räknat fel på, vad vi kan lära oss av detta o.s.v.  Att vi löpande följer upp affären och ser till att vi håller den uppskattning vi gjorde initialt är extremt viktigt, avslutar Tobias.

Inhouse – En av 36 snabbväxare

Inhouse – En av 36 snabbväxare

Inhouse framgång fortsätter. Ahrens & Partner presenterar för 18:e året i rad Tillväxtlistan, en tävling för Svenska medelstora och stora företag som har en snabb, lönsam och uthållig tillväxt. Inhouse är nykomling på listan och placerar sig på en hedrande 30:e plats.

Bakgrunden till Tillväxtlistan är att visa upp de goda exemplen och visa på tillväxtens motorer.

”Vi vill visa upp de företag som gjort en resa som inte berott på konjunktur eller tillfälliga trender. Vi behöver fler förebilder i svenskt näringsliv. Det finns många småföretagare i Sverige som inte har kunskapen som krävs för att växa vidare. Det vill vi ändra på”, säger Michael Engström, VD för Ahrens & Partners.

De senaste åren har Inhouse gjort en varumärkesförflyttning där vi har breddat och utvecklat vårt erbjudande. People Management är samlingsnamnet där vi hjälper våra kunder med kompetensförsörjning, kompetens- och verksamhetsutveckling inom fem områden. Kommunikation, ekonomi, administration, försäljning och HR.

Vårt erbjudande har burit frukt hos våra kunder där vi är med och utvecklar deras affärer, inte bara tillsätta personer. Inhouse VD Jens Ölander berättar:

”Vår egen resa har gått mot att utveckla våra kunders affärer mer än att bara tillsätta personer och inte ta ansvar för helheten i leveransen. Denna förflyttning har möjliggjort för oss att komma närmare våra kunder och bygga starka relationer som på sikt är lönsammare för alla parter. Att placera sig på listan är ytterligare ett bevis på att vi är på rätt väg”.

Noterbart för årets lista är att tre av bolagen i topp fem sysslar med bemanning och rekrytering. Bemanningsbranschen har enligt SCB ökat stadigt från 2002 och framåt, Tillväxtlistan mäter över en hel konjunkturcykel och visar att dessa företag har en långsiktig tillväxt som är utomordentlig.