Kategori:

HR


14 april, 2021

Gör succé på arbetsintervjun – våra 5 bästa tips

Gör succé på arbetsintervjun – våra 5 bästa tips

Dags för arbetsintervju? Grattis! Intervjun är arbetsgivarens sätt att se om du passar för jobbet. Och ditt sätt att se om jobbet passar dig. Här delar vi med oss av 5 tips hur du lyckas på jobbintervjun och ökar chansen att få drömjobbet.

1. Gör research och läs på i förväg

Lägg tid på att googla företaget, gå igenom deras hemsida och nyhetsflöden på sociala medier och skriv ned en kort sammanfattning över vad företaget sysslar med. Att ha en god och heltäckande uppfattning om företagets profil, historia och resultat kommer göra ett positivt intryck på rekryteraren. Glöm inte att även fingranska jobbannonsen och identifiera troliga ämnen som kan dyka upp under intervjun.

Här kan du läsa mer om förberedelser och vad du ska tänka på innan själva intervjun

2. Lyft fram din unika kompetens med personliga exempel

Vilka situationer kan du återberätta för att lyfta fram dina bästa egenskaper i förhållande till tjänsten? Det är ett plus om du kan berätta om specifika projekt du jobbat med eller ansvarsområden du haft. Hur planerade du arbetet och vad blev resultatet? Det handlar även om att ”boosta” dina beskrivningar av dig själv med konkreta exempel så att dina svar blir trovärdiga och enklare att relatera till. 

3. Våga ta för dig

Lyssna aktivt och var närvarande. Var inte rädd att ställa egna frågor, både om företaget, rollen, chefer och rekryteringsprocessen. Att ställa frågor visar på ett intresse för ditt eventuella nya jobb och är ett bra sätt för att visa ditt engagemang. Var aktiv på intervjun, utan att ta över. Anteckna frågor om det är något som du upplever som oklart – och kom med följdfrågor på slutet. Under en digital intervju kan ett anteckningsblock vara det bästa alternativet för att det ska vara tydligt att du faktiskt skriver och inte svarar på mail eller läser nyheter.

4. Beskriv vad som motiverar dig

Det är viktigt att du är ärlig mot dig själv, och mot bolaget, om vad som motiverar dig. Arbetsgivaren kommer vilja identifiera dina drivkrafter för att få en uppfattning om i vilken arbetsmiljö du presterar bäst och vad du behöver för att göra ett bra jobb. En vanlig fråga är “När tycker du att ditt jobb är som roligast?”. Svara med ett exempel från när du jobbade med ett projekt som verkligen engagerade dig. Det kanske var när du fick agera projektledare för ett stort event och var tvungen att ta massa snabba beslut på egen hand?

5. Dra en linje mellan dig och företaget

Är det något du kan vara nästan 100% säker på är det att varianter på frågan – ”Varför tror du att det här jobbet passar dig?” – kommer att dyka upp. Här ges du en möjlighet att summera dina personliga och yrkesmässiga kvalifikationer som är relevanta för just det här jobbet. Detta är en möjlighet att visa att du läst på om bolaget och känner till det väl (tillbaka till punkt 1.) och sedan koppla det samman med hur väl det stämmer överens med dina erfarenheter och karriärsmål.

Bonustips om du har en digital arbetsintervju:
 • Säkerställ tekniken innan mötet så att uppkopplingen, kameran och mikrofonen fungerar och att du har tillräckligt med batteri på din enhet.
 • Sker mötet via Zoom, Teams eller någon av de andra plattformarna? Behöver du ladda hem något eller vara inloggad för att kunna delta?
 • Välj en plats där du kan sitta ostörd med bra ljus och se till att du har bra ljud (ett headset är ofta att föredra).
 • Titta in i kameran och tänk på ditt kroppsspråk.

Avslutningsvis vill vi säga – stort lycka till! Vi hoppas att du får nytta av våra tips.

Skrivet av vår kommunikationschef Hedvig Engnell

Här kan du läsa vår populära artikel ”Gör succé på nya jobbet- våra 10 bästa råd”

7 april, 2021

5 minuter om agilt ledarskap

5 minuter om agilt ledarskap

Många företag arbetar med kunden i fokus och det kräver att man som organisation behöver vara mer flexibel och förändringsbenägen utifrån vad marknaden efterfrågar. Det finns idag ett behov av att snabbt kunna anpassa sig, förändra, optimera och skala upp. Agilt är en metod och synsätt som enligt forskningen skapar större produktivitet, nöjdare medarbetare och snabbare leveranser.

Vad innebär agilt ledarskap?

Karaktäristiskt för en agil ledare är att skapa förutsättningar för att organisationen och dess medarbetare snabbt ska kunna anpassa sig till nya situationer och till de förändringar som sker.
Den agila ledarens roll består därför främst av tre saker, som alla bidrar till att medarbetarna blir mer självständiga och engagerade.

• Ger all den information som behövs för att medarbetare ska kunna fatta rätt beslut
• Upprätthåller beslut som medarbetarna fattat
• Skapar en miljö där det är tillåtet att misslyckas

För att vara en bra agil ledare kräver det att du som ledare är coachande, ha stor tillit till dina medarbetare och deras kunskaper och erfarenheter. Att ha förmågan att skapa team där alla känner sig delaktiga, behövda och sedda. Att man som ledare är tydlig med vad man önskar uppnå och gruppens uppgift blir att hitta HUR man ska nå dit. 

I länken här finner ni en film som beskriver hur en ledare tar sig an det agila ledarskapet och vad som händer i gruppens beslutfattande och prestation.

Här kan du läsa fler av våra artiklar

Tillåtande team

Här kommer några tips att ta med sig i vardagen för att skapa just tillåtande team.

Prata om vad ni vill uppnå
Vägen till förändring kan vara svår och det är lätt att falla tillbaka till gamla vanor. För att fortsätta framåt är det viktigt att tänka på vissa saker.

 • Tillit – Tro på det ni gör och var tydlig med var ni är på väg.
 • Reflektera – Titta tillbaka ofta för att se vad som blivit bättre och identifiera även sådant som ännu inte funkar och hitta vägar för att förbättra.
 • Minnas – Varför ni vill göra denna resa. En förändring ska inte göras för att det är ”trendigt” utan det finns specifika utmaningar ni vill lösa. Var det verkligen bättre förr?

Sätt spelregler för teamet
Sätt gemensamma spelregler för att uppmuntra en viss kultur och det är sedan teamets ansvar att alla i teamet följer spelreglerna.

 • Kom överens om vilka principer ni står för och arbeta aktivt med att leva efter detta.
 • Prata om principerna ofta så de sitter i ryggmärgen.
 • Följ upp och förbättra processer och strukturer för att förenkla för teamet att leva efter sina principer.

Att leda i en föränderlig värld är inte alltid det lättaste. Ibland kan man ha behov av få lite tips på vägen. Vi på Inhouse har lång erfarenhet av att coacha ledarare och medarbetare och tillsammans med vår samarbetspartner Brejn kan vi även stötta i den agila transformationen.

Har du frågor eller funderingar så kontakta oss så hjälper vi dig.

5 mars, 2021

Inhouse- The Story

Inhouse- The Story

Once upon a time… året var 1996 när väninnorna Marie-Louise Almgren och Agneta Trygg startade Inhouse. Det började med att de båda, på sina respektive arbetsplatser, föreslog att de skulle ta över den administrativa delen på en reklambyrå och ett finansbolag. Inhouse skapades!  Drivkraften var att starta företag och att bli entreprenörer, med en vision om att bedriva service i världsklass.

Röda siffror och dålig sömn

De kommande åren hade vi en stark tillväxt, med en personalstyrka i Stockholm som växte successivt. Redan år 2000 var vi 17 personer och allt gick som tåget! Men lågkonjunkturen runt millennium slog till hårt, så även mot Inhouse. Så här i efterhand kan vi konstatera att, bortsett från röda siffror och dålig sömn, var den bra för vår fortsatta resa. Den tvingade oss att börja bygga på ett mer solitt fundament, som präglades av nytänkande och en tillväxt som handlade om att få idéer och individer att växa sig starka, både i och utanför vårt företag.

2005 rekryterades det in en extern styrelse för första gången för att professionalisera bolaget ytterligare och hösten 2008 tillträdde vår nuvarande VD, Jens Ölander. Något år därefter klev Kajsa Tamsen och Aje Stenbeck ombord som operativa ledare och delägare, med fokus på affärsstöd och kommunikation i respektive specialistområde (det är Jens, Kajsa och Aje du ser på övre bilden).

People Management

2010 tog vi ned skylten Rekrytering och Bemanning och ersatte den med People Management. I stora drag gick den nya strategin mer mot att utveckla organisationer med utgångspunkt från människorna. Vi började bli mer rådgivande och kunde också ta ett större ansvar för leveransen hos våra kunder. Internt började vi rekrytera medarbetare med specialistkompetens, som själva hade erfarenhet inom våra målgruppers kompetensområden. Och det var en strategi som funkade, vår tillväxt gick spikrakt uppåt och snart passerade vi den magiska siffran 100 Mkr i omsättning.  

2014 startade vi upp ett nytt kontor i Göteborg, en framgångssaga i sig för där är vi idag en ledande samarbetspartner inom kommunikation och marknad i västra Sverige. 2015 hade vi vuxit ur våra dåvarande Stockholmslokaler på Grev Turegatan och flyttade till Sturegatan 10, med en fantastisk utsikt över Humlegården.

Vi samarbetar med några av Sveriges finaste och största varumärken och den stora efterfrågan på våra tjänster gjorde att vi 2018 expanderade internationellt och startade upp Inhouse i Berlin. I april 2019 blev vi till och med Mästargaseller! För att få denna fina utmärkelse så måste man ha blivit gasellföretag 3 gånger eller fler under de senaste 20 åren, och det är vi såklart rysligt stolta över. Kanske har vår framgång kommit genom att vi är konsekventa och tack vare våra medvetna val och starka värderingar?

Här kan du läsa om vår MästarGasell utnämning

Förändringens år

Under året vi alla kommer minnas, 2020, förändrades mycket i världen och det gjorde även vi. Mitt i allt det tråkiga som skedde passade vi på att ta chansen att förbättra oss. Vi tog oss tiden att uppdatera processer och system, utveckla nya erbjudanden och vi fick en rejäl skjuts med vårt digitala arbetssätt.

Sommaren 2020 flyttade vi även till nya lokaler med vår strategiska samarbetspartner Influence och delar numera lokaler med både organisationsutvecklingskonsulter och ett tech-bolag. Numera hittar ni oss vid Norrmalmstorg.

Det finns mycket, mycket mer att berätta om Inhouse och inget hade kunnat ske utan våra fantastiska medarbetare!
Avslutningsvis vill vi lyfta att precis som för 25 år sedan samlas vi kring det faktum att vi vill utveckla våra uppdragsgivares organisationer med utgångspunkten från människorna. Och det ska vi fortsätta med!

The End

Läs mer om oss här

Skrivet av Inhouse kommunikationschef Hedvig Engnell

Inhouse på Norrmalmstorg

4 mars, 2021

Webinarium 13 april: Lärande och reflektion med After Action Review

Webinarium 13 april: Lärande och reflektion med After Action Review

Välkommen till ett webinarium med fokus på lärande och reflektion! På det här webinariet kommer vi att gå igenom metoden After Action Review, som ökar ditt teams effektivitet. AAR är en strukturerad process för att analysera vad som hände, varför det hände och hur det kan göras bättre nästa gång.

”Ditt möte avslutas i samma sekund som du ska in i nästa. En konstant känsla av frustration över att ni aldrig kommer vidare finns inom dig. Du förstår att ni borde prata om hur ni ska bli mer effektiva och precisa. Väl inne i nästa möte byter du snabbt fokus, släpper den tidigare frustrationen och så fortsätter dagen. Vi känner oss produktiva när vi gör saker snabbt och effektivt som vi alltid gjort. Men på lång sikt upprepar vi våra misstag och ingen utveckling sker.”

Se även ”Webinarium 23 mars – Agilt ledarskap

Genom att göra en After Action Review (AAR), det vill säga reflektion efter att ett team utfört ett uppdrag, ökar prestationen på följande uppdrag med i genomsnitt 25%. En AAR är ett enkelt sätt att få till en strategi på nolltid, för utan en strategi blir ett mål bara en önskan. Som bonus får vi till ett konstant lärande i organisationen.

Vi har bjudit in Johanna Dahlgren, leg psykolog och organisationskonsult. Johanna driver eget konsultbolag och stöttar organisationer och chefer med frågor inom arbetslivets psykologi. Johanna är civilekonom i grunden och har lång erfarenhet av att ha jobbat med marknadsföring och kommunikation i internationell miljö.

När: Tisdag 13 april
Tid: 8:30 – 09:30
Var: Digitalt via Teams
Anmälan: Skicka ett mail till hr-event@inhouse.se där du anmäler dig genom att uppge ditt namn och vilket bolag du jobbar på.
Varmt välkomna!

Läs även vår artikel ”5 tips för en lyckad digital introduktion av nya medarbetare

4 januari, 2021

Så här sätter du mål för ditt jobbår- 5 viktiga steg

Så här sätter du mål för ditt jobbår- 5 viktiga steg

Nytt år och nya möjligheter. Låt oss lämna 2020 bakom oss och blicka framåt. Hur bra är du på att sätta upp mål kopplade till ditt yrke? Personer som presterar bra över tid har ofta en tydlig målbild för sina karriärer. Här kan du läsa våra fem steg om hur du kan sätta upp mål för ett framgångsrikt jobbår och få en nystart.

1. Skapa en karriärsvision

Om du skulle blunda och måla upp en syn av din drömsituation på arbetet om 5-10 år, hur ser den ut? Du stiger upp, äter frukost, gör dig iordning och sen? Vad ser du framför dig? Formulera din egen karriärvision, en vision uttrycker ett önskat framtida tillstånd du vill uppnå. Tänk igenom vad du vill göra med ditt arbetsliv. Till exempel- om du kunde jobba i vilken bransch du vill, i vilken roll du vill – vad skulle du göra då?

Missa inte ”5 läsvärda artiklar för dig som söker nytt jobb”

2. Utvärdera din nuvarande situation

Utvärdera nu din nuvarande arbetssituation. Vilka typer av utmaningar stimulerar dig? De dagar då du tycker det ska bli kul att gå till jobbet, vad är det som står på agendan då? Vilka uppgifter gör att du suckar och känner dig omotiverad? Att veta vad som håller dig motiverad, engagerad och nöjd i vardagen är nyckeln till att skapa en karriärväg som fungerar för dig. Fundera därefter på vad du behöver utveckla och arbeta på för att komma närmare punkt 1.

3. Formulera mål

När det handlar om träning är det vanligt att sätta upp tidsbaserade och mätbara mål, du ska om X antal månader springa milen på X antal minuter eller ta X i bänkpress. Det är inte lika lätt när det handlar om våra yrken, men det är ett viktigt steg. Granska den information du har samlat in och identifiera tre till fem kortsiktiga och långsiktiga karriärmål som är mätbara och realistiska. För att att nå målen behöver du en realistisk målsättning (och motivationen får sig en skjuts på vägen).

Exempel:
– Inom fem år vill jag ta en roll som ledare eller chef, med ett team eller personalansvar.
– Inom det närmsta året ska jag gå en utbildning eller kurs som vidareutvecklar min kompetens inom till exempel webbdesign, nudging eller redovisning.
– I höst ska jag ha bokat in minst tre nätverksträffar med inspirerande och kunniga personer inom till exempel agila arbetssätt eller sociala medier.

4. Omvandla målen till en handlingsplan

När du formulerat visionen och målen är det dags att skrida till handling. Gör en handlingsplan för vad du behöver göra för att uppnå dina mål. Detta steg glöms ofta bort men genom att skriva ner dina handlingar ökar du chansen att de blir verklighet. En handlingsplan är ett effektivt verktyg som pushar dig utanför din bekvämlighetszon och ser till att du kan börja forma din framtid.

5. Agera och utvärdera

Inget mål har någonsin uppnåtts genom att bara skriva ned det på papper! Det är nu du måste börja arbeta med de förändringar, stora som små, som behövs för komma dit du vill. Glöm inte att se över din handlingsplan och dina mål regelbundet för de kommer kanske att förändras. Men att veta vilka de är och hålla dem i minnet när du fattar beslut om din karriär, kommer att säkerställa att du alltid är på väg i den riktning som är bäst för dig.

Sammanfattningsvis- Det handlar med andra ord både om att ha mål samt en handlingsplan för hur du ska uppnå det du vill. Och att ta ansvar för dina mål, det är du som kommer få det att hända. Stort lycka till.

Skrivet av Inhouse kommunikationschef Hedvig Engnell

Läs även ”Så får du ut mest av dina möten – 5 snabba tips ”

Här är de 5 mest lästa artiklarna under 2020

Här är de 5 mest lästa artiklarna under 2020

Under 2020 publicerade vi många artiklar med insikter, råd och inspiration. Vi har även intervjuat spännande kundföretag och kunniga människor i vårt nätverk. Här är listan på de fem mest välbesökta och populäraste artiklarna under året som gått. Kanske har du missat något guldkorn? 

Plats 1. Så här lyckas du på vårens medarbetarsamtal
Vår mest lästa artikel under 2020 handlade om hur du lyckas på vårens medarbetarsamtal. I artikeln delade vi med oss av konkreta tips, både till dig som medarbetare och till dig som chef.  

Plats 2. 5 läsvärda artiklar för dig som söker nytt jobb
Nästan lika många läsare ville läsa vår samlings-artikel om hur du söker nytt jobb. I artikeln hade vi samlat våra populäraste tipsartiklar som hjälper dig på vägen, steg för steg.

Plats 3. När andra företag drar i handbromsen, växlar QleanAir upp
Vi hjälpte QleanAir att hitta fyra nya roller till sin marknadsavdelning. I samband med det träffade vi Henrik, Chief Marketing Officer, som berättade om sin ledarskapsfilosofi och företagets framtida varumärkesarbete.

Plats 4. Så vet du om din nya arbetsplats är rätt
Många ville läsa om hur man säkerställer att den nya arbetsplatsen är rätt för just dig. Att ta referenser på den nya arbetsgivaren och att göra noggrann research var några av tipsen.

Plats 5. Ett uppdrag, en konsult och ett spännande företag!
I april gjorde vi ett kund- och konsultporträtt från ett av uppdragen vi gjort för Danske Bank. Vi fick en pratstund med vår uppdragsgivare, Anna, som är Head of Marketing & Communications och med konsulten själv- Anton.

Här hittar du hela vårt artikelbibliotek

21 december, 2020

Inhouse önskar er en god jul och ett gott nytt år

Inhouse önskar er en god jul och ett gott nytt år

Det här året känns det viktigare än någonsin att visa omtanke och vi sänder en extra tanke till dem som behöver ljus och värme.

Inhouse julgåva går till Trygga barn och School by School, så att fler barn kan få en tryggare uppväxt. Båda organisationerna stödjer barns utsatta situation, i Sverige respektive Indien.

Stort tack till alla fina samarbeten under året. Nu ser vi framemot ljusare tider.  Ta hand om er och på återseende.

Glimrande vinterhälsningar

Vännerna på Inhouse

15 december, 2020

Styr upp din arbetstid inför julledigheten- 5 snabba tips

Styr upp din arbetstid inför julledigheten- 5 snabba tips

December är här och även fast det är mysigt med julstjärnor, pepparkakor och julmusik är december en månad när många är väldigt stressade. Framför allt ett år som detta. För en del av oss innebär december snart en julledighet och här delar vi med oss av fem snabba tips på hur du skapar struktur innan julledigheten.

1. Börja med det som är viktigt
Prioritera de resultatskapande uppgifter med hög prioritet som du måste ta tag i under december och det som faktiskt kan vänta. De mejl och frågor som rör de uppgifterna som kan vänta, får helt enkelt vänta.

2. Undvik långa möten 
Fundera på om du verkligen behöver delta på alla Zoom/Teamsmöten och om mötet är kritiskt att hinna med just nu. De ”förutsättningslösa” mötena kan kanske prioriteras bort? I många fall kan även möten kortas ner till effektiva 30 minuter. Att ha en agenda brukar även kunna effektivisera mötet.

Missa inte tipsen ”Så skapar du effektiva möten”

3. Gör dig ersättlig
Försök involvera kollegor i ditt arbete så att det alltid finns någon som är insatt och kan ta över om du blir fast i ett projekt, blir sjuk eller behöver vabba. Går inte det så är en ökad klarhet kring vem som är ansvarig för vad ett bra steg på vägen.

4. Lägg in mikropauser
När vi är stressade är det viktigt med återhämtning. Res dig upp och ta en frukt, ta en promenad runt kvarteret eller ta 2 minuter till att bara andas riktigt djupt. Det är lätt att prioritera bort sig själv i decemberstöket men det lönar sig sällan.

5. Gör en sak i taget
Att göra flera arbetsuppgifter samtidigt kan verka effektivt men i verkligheten så saktar det ner oss från att göra saker helt klara. Fokusera på att verkligen slutföra ett moment innan du börjar med nästa.

Bonustips för en härligare ledighet
Aktivera ett frånvaromeddelande i ditt mejlprogram, prata in ett nytt meddelande på din röstbrevlåda och hänvisa (om möjligt) vidare till annan ansvarig kollega eller växelPå det sättet vet dina kunder och samarbetspartners vem de ska vända sig till om något akut händer.

Missa inte heller vår artikel ”5 tips för en mer effektiv vardag”

8 december, 2020

Nudging- 10 inspirerande exempel

Nudging- 10 inspirerande exempel

Nudging är, enkelt förklarat, en mental knuff i en riktning som gör att en person väljer ett alternativ framför ett annat. Det handlar om att skapa en effektiv beteendeförändring, något många organisationer vill uppnå både gällande sina kunder, sina anställda och samhället i stort.

En av teorierna bakom nudging är att vi oftast vet vad som är rätt val, men att vi inte alltid fattar rationella och genomtänkta beslut. Många av våra beslut går på rutin och av gammal vana. När vi står inför ett val behöver vi ibland, precis som det engelska namnet tyder på, en knuff i rätt riktning. Metoden har slagit igenom de senaste åren, och har även uppmärksammats med Nobelpris i ekonomi. Här delar vi med oss av 10 goda exempel som vi har fångat upp.

– Skapa ett roligt designinslag. Designa något som gör att människor stannar upp i vardagen och gör något på ett annorlunda sätt. Ett exempel är målade fotspår på en trottoar som visar vägen till en papperskorg, vilket minskar nedskräpning.

– Skapa en känsla av att ”alla gör det”. En stor hotellkedja ändrade sitt ordval på skyltarna gällande valet om att byta handdukar. När den tidigare uppmaningen ”Tänk på miljön, återanvänd dina handdukar” byttes till ”Tänk på miljön, de flesta andra hotellgäster väljer att återanvända sina handdukar” fick det en omedelbar positiv effekt.

– Påminn vid rätt tidpunkt. Placera frukt i ögonhöjd vid kassan i er personalservering för att få medarbetarna att välja ett äpple till mellanmål, framför godis.

Läs även vår artikel om agilt arbetssätt

Förenkla informationen med färger. En svensk mataffär ville uppmuntra flera kunder att köpa produkter med kort bäst-före-datum. De bytte ut den röda extraprisetiketten mot en grön etikett med texten ”Lägre pris – ät snart”. Ett annat exempel är fartkameror som visar bilens hastighet i gröna och röda siffror.  Vi associerar den röda färgen med ”stopp” och därför visas det röda siffror när man kör för fort.

– Använd ”Förvalseffekten”. Många kontor märker en minskning av pappersanvändningen när skrivarna är förinställda på dubbelsidig utskrift. Att klicka i enkelsidig utskrift är en liten ansträngning men vi tar ofta det som går snabbast.

Gör det enklare att göra rätt. Att allt fler människor cyklar idag menar vissa forskare är tack vare  förändringar som skett i den fysiska miljön. Med allt fler separata cykelbanor, hastighetsdämpande insatser i trafiken och cykelparkeringar har det blivit enklare att ta oss runt med cykel.

Underlätta valsituationer. Ett exempel för att öka hälsomedvetna val på en arbetsplats är att placera trappor närmast ingången. Det gör att färre kollegor väljer hissen och vardagsmotionen ökar.

Missa inte ”Så vet du om din nya arbetsplats är rätt”

– Det första valet blir ofta valt först. Det finns en stor chans att vi tar det alternativet som dyker upp först när vi står mellan olika val. Om tågalternativen kommer upp före flygalternativen i ett digitalt bokningssystem ökar chansen att fler resenärer väljer att resa med tåg. Även köttkonsumtionen minskar om det vegetariska alternativet kommer först i en meny.

– Små justeringar kan få stor effekt. Ett effektivt sätt att minska matsvinn är att använda mindre tallrikar vid bufféer. Det har både många hotell och personalmatsalar upptäckt. Det är en enkel ekvation; mindre tallrikar = mindre portioner. 

Uppmuntra positivt beteende. Ett exempel är apparna som förbättrar dina vanor där du först får uppmuntran, till exempel en push-notis som påminner om att du ska göra något, och sedan får man poäng eller en belöning för hur mycket “bra” saker du gör under dagen.

Lästips ”Checklista för en framgångsrik förändring”

Artikeln är skriven av Hedvig Engnell, kommunikationschef på Inhouse

25 november, 2020

”Distansarbete öppnar upp för ny kompetens”

”Distansarbete öppnar upp för ny kompetens”

Det globala finansbolaget DLL, med sina 5 000 anställda, är ett företag som redan innan covid-19 hade distansarbete på sin agenda och det har de stor nytta av nu. Inhouse har träffat Irene som började på DLL mitt under pandemivåren 2020, som Nordisk HR Business Partner

Irenes nya jobb på DLL signerades i mars 2020, precis innan pandemin slog till på allvar och stängde ner Sverige.
– Jag minns att samtidigt som jag var väldigt glad för den nya utmaningen var jag såklart lite orolig under våren. Skulle det fortfarande vara aktuellt att börja min nya tjänst, även fast marknaden ändrades så drastiskt? Men jag hade en tät kontakt med min nya chef som dämpade min oro. Han försäkrade mig om att trots att det var speciella omständigheter så fanns ett stort behov av mina arbetsuppgifter. I min roll stöttar jag några av våra nordiska affärsområden och deras chefer. Det kan vara HR-frågor om exempelvis rekrytering, onboarding och Performance Management.

Här kan du läsa en artikel med Rituals HR-Advisor

Introduktion på distans

Den första arbetsdagen spenderade Irene på Stockholmskontoret men sedan dess har hon arbetat mestadels på distans hemifrån. Hon menar att introduktion på distans ställer högre krav på både företaget och på medarbetaren.
– Det är såklart en extra krydda att börja på ett nytt jobb och att ha nästan hela sin introduktion på distans. Du behöver vara mer proaktiv, nyfiken och vara beredd på att kavla upp ärmarna och själv ta ansvar för att reda på information. Utmaningen blir att lära känna de som du vanligtvis inte har direktkontakt med, de kontakterna som du knyter när du kan gå runt i korridorerna och småprata. Det kan även vara svårt att få grepp om företagskulturen och fånga upp nyanserna men jag är jättenöjd med min introduktion. DLL gjorde det väldigt bra.

Lästips ”Så jobbar du bäst och effektivast hemifrån”

Koncernövergripande projekt kring distansarbete

Redan innan covid-19 hade DLL:s högsta globala ledning påbörjat ett koncernövergripande projekt kring distansarbete och att man ska få jobba var man vill, som ett led i att bli en ännu mer modern arbetsgivare.
– DLL började se över vad kontoren fyller för funktion, och kom fram till att kontoren främst ska vara en plats där man ses, är kreativ och innovativ. Det ska nödvändigtvis inte vara ett ställe där man sitter själv framför sin skärm i 8h, utan ska handla mer om att vara en plats där man får en utväxling av att faktiskt ses fysiskt. Vi som arbetar i Stockholm kommer flytta till ett nytt kontor i december och där kommer mycket fokus ligga på att skapa en levande miljö där man möts och skapar nya idéer och projekt. Det är uttalat från ledningen att Stockholmskontoret blir ett pilotprojekt, där de lyckade delarna kommer implementeras på övriga kontor.

– Vi vet redan nu med säkerhet att vi i framtiden inte kommer arbeta 100% på kontoret. Pendlingen har orsakat så mycket stress i vardagen för många av våra medarbetare, och om man slipper den kan det skapa lugnare rutiner och mer harmoni. I ett land som Sverige behöver vi också se till orter utanför Stockholm och Göteborg, som vi har gjort traditionellt. Distansarbete öppnar upp för ny kompetens och i framtiden kan vi ha medarbetare som sitter utspridda över hela landet. Vi har medarbetare som flyttat ifrån Stockholm men som ändå kan fortsätta vara anställda, och det tycker jag är fantastiskt. Vi har alltid flera olika projekt på gång för att testa vad som fungerar och är måna om att hitta nya sätt framåt när världen ser ut som det gör.

Medlem i Inhouse operativa HR-nätverk

Irene har varit med i Inhouse operativa HR-nätverk sedan 2019. Då arbetade hon på en advokatbyrå som samarbetade med Inhouse och fick en positiv bild av Inhouse.
-Jag har alltid tyckt att ni på Inhouse är proffsiga, mänskliga och väldigt duktiga på det ni gör. I samband med att jag deltog på ett av era seminarier kom frågan upp om jag vill vara med i nätverket, och jag har varit medlem sedan dess. Det är roligt att vara en del av ett nätverk. HR-rollen kan vara lite ensam ibland så det är spännande att samtala med HR-personer från andra typer av bolag och verksamheter men som man ändå har mycket gemensamt med.

Avslutningsvis delar Irene med sig av tre interna initiativ, kopplade till den senaste tidens distansarbete, som har varit uppskattade av medarbetare.

 • Vi har infört ”No meeting Wednesday” för att göra det möjligt att till exempel fokusera på ett projekt helt ostört eller arbeta med sin kompetensutveckling.
 • Vi har även haft fokus på utveckling av chefer och coacher på distans. Vi har upptäckt att utbildningar på distans fungerar väldigt bra.
 • Tidigt under pandemin började vår högsta ledning i USA ge ut videos med olika typer av statusuppdateringar och det har faktiskt inneburit att ledningen är mer synliga nu, än de varit tidigare.

Missa inte vår artikel om vårt operativa HR-nätverk

1 2 3 13