Kategori:

HR


26 mars, 2013

Vi fyller vårt påskägg med lärare

Vi fyller vårt påskägg med lärare

Inhouse har under flera år samarbetat med stiftelsen School by School med stöttning i utbildningsfrågor. Förra året bidrog vi till att tre kvinnliga lärare på årsbasis stärker upp skolor i distriktet Deogarh, Rjastan, Indien, där det råder ett skriande behov av kvinnliga lärare. Nu lagom till påsk fortsätter vi samarbetet för att bidra till utvecklingen i distriktet.

School by School jobbar för att underlätta för skolor och lärare i arbetet mot bättre utbildningsmöjligheter och lärande för barn i Indien. Tillsammans med stiftelsen jobbar vi i ett projekt för att säkerställa bra utbildningsmöjligheter för barn i distriktet Deogarh, Rjastan. På många skolor råder ett skriande behov av lärare och oftast ansvarar en lärare för 2-3 klasser. Det får konsekvenser för utbildnings- och kunskapskvaliteten där många inte klarar sina examina vilket leder till ett liv i fattigdom. Framförallt för flickor som inte har kvinnliga förebilder att kommunicera med eller inspireras av.

Därför fortsätter vi nu vårt samarbete och ser till att tre kvinnliga lärare på årsbasis utbildar, utvecklar och inspirerar flickorna så att de får större möjligheter till ett liv utanför fattigdom.

School by Schools hemsida kan du läsa mer om stiftelsen och dess verksamhet.

20 mars, 2013

Jobbcoaching ger resultat

Jobbcoaching ger resultat

Sju av tio som deltar i Inhouse Jobbcoachingprogram genom Arbetsförmedlingen får nytt jobb. Och alla upplever att de får kunskaper som väsentligt ökar deras chanser på arbetsmarknaden. Det visar de utvärderingar som Inhouse kontinuerligt gör med sina deltagare.

Deltagarna upplever att de får konkreta verktyg när det kommer till att strukturera sitt CV, skriva ett bra personligt brev och hur de ska agera under en arbetsintervju. De upplever också att jobbcoachingen ger dem ett ökat självförtroende där de tillsammans med coachen identifierar sina styrkor för att lyckas hitta ett nytt jobb.

Genom Inhouse jobbcoachingprogram i samarbete med Arbetsförmedlingen får deltagarna konkreta och moderna verktyg för att landa ett nytt jobb. Bland annat får de en worskhop i hur de ska agera i sociala medier och de filmas under en fiktiv intervju för att tillsammans med jobbcoachen hitta styrkor och svagheter.

Jobbcoaching gav nytt jobb

Sven-Åke är en av våra deltagare som gick vårt jobbcoachingprogram. Han ville hitta ett nytt jobb och samtidigt byta bransch för att få nya utmaningar. Tillsammans med vår jobbcoach lyckades han hitta ett nytt spännande jobb i en ny bransch.

Läs mer om Sven-Åkes resa med vår jobbcoach till nytt jobb.

Vill du veta mer om vår Jobbcoaching? Kontakta vår karriärcoach Katharina Hjorth.


Arbetsförmedlingen har slutat med coaching för nyarbetslösa. Du kan självklart fortfarande få karriärrådgivning av INHOUSE trots detta, kontakta Katharina Hjorth om du är intresserad av att höra mer.

Med jobbcoach till nytt jobb

Med jobbcoach till nytt jobb

En jobbcoach hjälper dig att hitta ett nytt jobb. Sven-Åke hade tröttnat på sin bransch. Han ville utvecklas och hitta nya utmaningar inom ett nytt område. Efter att aktivt ha tackat nej till jobberbjudanden från sin bransch inledde han vårt jobbcoachingprogram. Efter programmet sitter han nu på ett nytt jobb inom ett helt nytt område.

Sven-Åke bestämde sig tidigt. Han ville hitta ett nytt jobb och kasta sig ut i en ny bransch. Och brist på erbjudanden fanns inte. Dessvärre kom alla från den bransch han ville lämna. Det var tufft men han gjorde ett aktivt val och tackade nej till samtliga jobberbjudanden.

Genom Inhouse samarbete med Arbetsförmedlingen hittade han vårt jobbcoachingprogram. Han ville främst få hjälp med att utveckla sitt CV och personliga brev för att optimera det mot en ny målgrupp. Han sökte också verktyg för hur han skulle göra ett professionellt intryck under framtida arbetsintervjuer.

Jobbcoachen gav värdefull insikt

Ibland kan det vara svårt att öppna sig mot en okänd person. När den dessutom ska gå in och rätta till och komma med synpunkter är det lätt att slå ifrån sig och inta försvarsställning. Sven-Åke berättar mer.

– Jag var nervös för att komma hit och prata om mig själv. Någon skulle rätta mig. Blir du hjälpt hemifrån kan man lätt sätta tagarna utåt. Men här är det professionell hjälp och de vet vad de pratar om. Jag fick en bra kontakt och det var lätt att prata. Istället för att påtala fel gav jobbcoachen mig möjlighet att titta från ett annat håll, så jag själv kunde se vad jag kan göra. Ju fler träffar jag gick på så kände jag mer och mer att jag kunde öppna upp. Så att coachen kunde hjälpa mig. ”Lägg till det här, gör så här”. Mitt CV och personliga brev ser idag helt annorlunda ut jämfört med innan mina möten med jobbcoachen.

Fiktiv videointervju – En värdefull lärdom

Ett av våra steg i jobbcoachingprogrammet är att göra en fiktiv arbetsintervju och samtidigt filma deltagaren. Efteråt sitter man tillsammans och går igenom intervjun. En värdefull lärdom där Sven-Åke upptäckte många utvecklingsmöjligheter.

– Vi pratade om tekniken vid en arbetsintervju. Hur ska jag agera, när ska jag prata och hur ska jag ta kontroll över situationen? Jag märkte en massa värdefulla saker när vi satt tillsammans och såg intervjun. När jag sen gick på arbetsintervju hade jag jobbcoachen på min axel som hela tiden gav mig små inputs.

Jobbcoach gav nytt jobb

Efter avslutat program hade Sven-Åke fått de verktyg som krävdes för att hitta ett nytt jobb i en ny bransch. I efterhand ser han tillbaka på vad som var mest värdefullt.

– Att ha ett professionellt bollplank som kunde gå in på min nivå i jobbsökandet och anpassa efter vad jag behövde hjälp med. Även det professionella sättet att hantera dialogen med mig. Jag kände en trygghet och kunde öppna upp. Att prata om sig själv och att vara i en tuff situation som det faktiskt är. Att inte ha något jobb men en vilja att byta bransch. Här var det en motpart som lyssnade och gav professionella råd för att jag ska lyckas och bli mer effektiv. Jobbcoachen hjälpte mig med det vilket ledde till ett nytt jobb.

Läs mer om vad Inhouse jobbcoaching kan göra för dig. För 7 av 10 ger jobbcoaching resultat.

Arbetsförmedlingen har slutat med coaching för nyarbetslösa. Du kan självklart fortfarande få karriärrådgivning av INHOUSE trots detta, kontakta Katharina Hjorth om du är intresserad av att höra mer.

6 december, 2012

Inhouse – En av 36 snabbväxare

Inhouse – En av 36 snabbväxare

Inhouse framgång fortsätter. Ahrens & Partner presenterar för 18:e året i rad Tillväxtlistan, en tävling för Svenska medelstora och stora företag som har en snabb, lönsam och uthållig tillväxt. Inhouse är nykomling på listan och placerar sig på en hedrande 30:e plats.

Bakgrunden till Tillväxtlistan är att visa upp de goda exemplen och visa på tillväxtens motorer.

”Vi vill visa upp de företag som gjort en resa som inte berott på konjunktur eller tillfälliga trender. Vi behöver fler förebilder i svenskt näringsliv. Det finns många småföretagare i Sverige som inte har kunskapen som krävs för att växa vidare. Det vill vi ändra på”, säger Michael Engström, VD för Ahrens & Partners.

De senaste åren har Inhouse gjort en varumärkesförflyttning där vi har breddat och utvecklat vårt erbjudande. People Management är samlingsnamnet där vi hjälper våra kunder med kompetensförsörjning, kompetens- och verksamhetsutveckling inom fem områden. Kommunikation, ekonomi, administration, försäljning och HR.

Vårt erbjudande har burit frukt hos våra kunder där vi är med och utvecklar deras affärer, inte bara tillsätta personer. Inhouse VD Jens Ölander berättar:

”Vår egen resa har gått mot att utveckla våra kunders affärer mer än att bara tillsätta personer och inte ta ansvar för helheten i leveransen. Denna förflyttning har möjliggjort för oss att komma närmare våra kunder och bygga starka relationer som på sikt är lönsammare för alla parter. Att placera sig på listan är ytterligare ett bevis på att vi är på rätt väg”.

Noterbart för årets lista är att tre av bolagen i topp fem sysslar med bemanning och rekrytering. Bemanningsbranschen har enligt SCB ökat stadigt från 2002 och framåt, Tillväxtlistan mäter över en hel konjunkturcykel och visar att dessa företag har en långsiktig tillväxt som är utomordentlig.

 

24 september, 2012

Omställningsprogram utvecklas med sociala medier

Omställningsprogram utvecklas med sociala medier

Inhouse omställningsprogram utvecklas. Vi erbjuder personer som står utan jobb en effektiv väg tillbaka till arbetslivet. Med vår unika mix av karriärutvecklare och rekryteringskonsulter bygger programmet på vår kunskap om marknadens behov. Nu utvecklar vi det ytterligare genom att fokusera ännu mer på hur man söker jobb och utvecklar sitt varumärke genom sociala medier.

Kanaler i sociala medier blir mer och mer värdefulla när man är på jakt efter ett nytt jobb. Alla har ett nätverk av värdefulla kontakter som kan vara nyckeln till en framtida anställning. Genom att ha en utarbetad strategi för hur man ska profilera sig och söka jobb med de sociala medierna når man nyckelpersoner som kan hjälpa till med nästa steg i karriären.

Med sociala medier mot ett nytt jobb

Med bakgrund av det utvecklar vi nu vårt omställningsprogram. Förutom att bland annat hjälpa den arbetssökande att spetsa sitt cv, förbereda sig inför arbetsintervjun och genomföra personlighetstest erbjuder vi nu alla våra deltagare en workshop med fokus på de sociala medierna. Deltagarna får tips på hur de skapar och jobbar med sitt personliga varumärke för att vara attraktiv för potentiella arbetsgivare. De får konkreta tips på hur de ska jobba med kanaler i sociala medier för att komma närmare ett nytt jobb.

Hur ska du profilera dig på LinkedIn för att attrahera de rätta personerna? Vad har Twitter för styrkor och hur utnyttjar du dina kontakter på Facebook för att hitta ett nytt jobb?

Inhouse marknadsansvarig Andreas Ekeling håller i workshopen och berättar vad deltagarna lär sig:

– Genom att vara aktiv och spetsa ditt varumärke i de sociala medierna når du personer och företag på ett enkelt och smart sätt. Lägger du ner tid för att optimera din profil och visar din expertis i diskussioner kring ditt område, till exempel på LinkedIn, kommer nyckelpersoner att agera fanbärare av ditt varumärke och hjälpa dig till ett nytt jobb. I vår workshop får deltagarna diskutera och genomföra övningar för att hitta de bästa kanalerna i sociala medier och hur de ska jobba för att hitta ett nytt jobb.

Är du intresserad av vårt omställningsprogram? Kontakta anders.gustafsson@inhouse.se eller läs mer om våra karriär- och utvecklingsprogram.

 

 

21 september, 2012

Hitta ett nytt jobb med ditt nätverk

Hitta ett nytt jobb med ditt nätverk

Att söka ett nytt jobb kan vara både frustrerande och tidskrävande. Men du sitter på ett nätverk av värdefulla kontakter som kan hjälpa dig i jakten på ett nytt jobb. Att använda och utveckla ditt nätverk är det effektivaste sättet att hitta jobbet du drömmer om. Anders Gustafsson, affärsområdesansvarig HR, ger dig verktygen för att lyckas med ditt nätverk.

Alla människor du på något vis känner eller har kommit i kontakt med är i ditt nätverk. Dessa människor sitter på kontakter eller företag som i slutändan kan vara nyckeln i din jakt på nya utmaningar. Vet dina kontakter om att du söker ett jobb kan du dra nytta av det på ”den osynliga arbetsmarknaden”.

Varför kallar vi det den osynliga arbetsmarknaden? När ett företag har mycket att göra ökar arbetsbelastningen och alla jobbar mer och mer. Då börjar medarbetare och chefer aktivt att söka i sitt nätverk efter spännande kandidater. Finns det någon som kan göra jobbet? Lyser resultatet med sin frånvaro inleds en rekryteringsprocess som mynnar ut i en annons. Därmed stängs det osynliga transferfönstret för den här gången.

Har du flitigt och kontinuerligt jobbat med ditt nätverk kan du få tillgång till arbeten:

– där du har en större möjlighet att påverka tjänsten
– som du annars inte skulle vetat om
– där konkurrensen är minimal
– som har färre formella krav

Anders Gustafssonm, affärsansvarig Inhouse HR, förklarar:

”När ett företag har definierat sina krav har de oftast bestämt sig för en speciell titel eller utbildning som du kanske inte har. Uppfyller du kravet kommer ett annat problem. Då står du helt plötsligt mot andra sökande med en liknande profil. Då blir det svårare för dig att framstå som unik”.

Jobba med ditt nätverk

Tid och energi krävs för att utveckla ditt nätverk. Ibland är det ett heltidsarbete. Men när grunden väl är lagd kommer ditt nätverk att växa. Vissa kontakter leder ingenstans, men du lär dig mycket längs vägen. Så småningom blir du expert på din bransch som kommer vara nyttigt i din kontakt med arbetsgivarna.

1. Vägled ditt befintliga och potentiella nätverk

Om du hjälper du dina kontakter att rikta sina tankar åt ett håll, åt en specifik bransch eller yrke, så har de lättare att hjälpa dig. Var tydlig med vad du letar efter och vad du erbjuder. Låt de också bidra med råd, uppslag och kontakter.

2. Vart finns nyckelpersonerna?

Kartlägg events, mässor, frukostseminarier eller after works där ditt potentiella nätverk rör sig.  När du har lokaliserat tillfällen där din målgrupp rör sig, ta med en kompis och börja mingla. Tänk på att majoriteten av de som är där har samma intressen som du. Redan där har du en ingång till samtal.

3. Bredda ditt nätverk i sociala medier

De sociala medierna strömmar över med diskussionsforum och nätverksgrupper. Har du ditt CV på LinkedIn? Om inte så skaffa ett. Där söker till exempel rekryterar efter kandidater med vissa kvalifikationer eller titlar. På LinkedIn finns också många grupper där det diskuteras, byts erfarenheter och annonseras ut lediga jobb. Hitta grupper inom din bransch och var med i diskussionen. Varför inte skapa en egen grupp och locka dit nyckelpersoner?

På Twitter finns hashtags (#) som samlar diskussioner inom specifika ämnen och lediga tjänster. Jobbar du inom HR finns till exempel #hrsve där potentiella arbetsgivare diskutterar aktuella ämnen. Under #nyttjobb och #ledigatjänster kan du leta din nästa utmaning. De uppdateras dagligen.

På Facebook kan du till exempel följa bemanning- och rekryteringsföretag som lägger ut spännande tjänster. Här kan du också få värdefulla tips på hur du går till väga för att landa ett nytt jobb. Var med i dialogen så har du större chans att nyckelpersoner får upp ögonen för just dig.

4. Återkoppling

Dina kontakter är värda sin vikt i guld. Var rädd om dem. Ge dem återkoppling på dina framsteg och vad de har bidragit till. Vem vet när du kan ha nytta av dem igen?

 

24 augusti, 2012

Vi rekryterar och stärker HR-erbjudandet

Vi rekryterar och stärker HR-erbjudandet

Vi stärker oss inom HR- området genom rekryteringen av Anders Gustafsson.

Anders har en bakgrund som VD för ett marknadsledande konsultföretag inom HR och karriärutveckling. Med över femton års operativ erfarenhet av förändringsarbete inom personalområdet är han specialisten som kommer leda den fortsatta utvecklingen. Han har även varit projektledare, karriärcoach och ordförande för en global karriärutvecklingsorganisation.

Anders kommer att arbeta som affärschef för området HR. Här berättar han om sina erfarenheter:

–     Jag har under många år samarbetat med HR-funktioner och designat, planerat och genomfört förändringsarbeten av olika slag. Som VD har jag också själv upplevt vikten av bra personalarbete och hur det kan utformas för att skapa värde för både företag och medarbetare. De här erfarenheterna är lika värdefulla vid rekrytering och karriärutveckling som vid utveckling av nya arbetssätt inom HR.

Vi välkomnar Anders till Inhouse.