Kategori:

HR


18 mars, 2014

Performance Management – På riktigt!

Performance Management – På riktigt!

Den 13 mars bjöd Inhouse in till frukostseminarium om hur man skapar motivation och når effekt av målstyrning – och på så sätt får ett lyckat resultat.
Hur kan man leda och förbättra genom enkla metoder, system, ledarskap och på så sätt lyckas bygga en feedback kultur.

Det gläder oss att så många brinner för dessa frågor och för intresset för vårt seminarium den 13/3.
Vi är övertygade om att den finns stora värden för de flesta företag att plocka ut genom att ha en tydlig och väl genomarbetad strategi kring dessa frågor, performance management.

Är ni intresserade av att se hur det kan fungera för ditt företag kommer vi gärna ut och berättar mer om våra erfarenheter och tankar.

Annika Jernberg Nylander och Pär W Wiklundh, INHOUSE AB

Alla bilder från Seminariet

Mångfald inte på ledningens agenda

Mångfald inte på ledningens agenda

Vi har under senare tid i våra rekryteringsprocesser diskuterat mångfald och hur våra kunder arbetar med frågan. I senaste numret av tidningen CHEF diskuterar man ledningens intresse av mångfald. I artikeln hänvisar man till en undersökning som visar att endast 46 procent av cheferna arbetar med mångfald på deras arbetsplatser. Och bara en knapp fjärdedel av cheferna, 24 procent, hävdar att högsta ledningen arbetar aktivt med att främja den etniska mångfalden.

– Vi anser att mångfald är en viktig fråga för oss att ställa när vi ska hjälpa företag att genomföra rekryteringar. När vi diskuterar företagens värderingar, kultur och talent management är det viktigt att ta upp ämnet. Det hävdar Kajsa Tamsen, vVD på Inhouse. Vi bär alla ett ansvar att föra fram mångfaldsarbetet och vi som bolag behöver hjälpa våra kunder att tänka rätt, menar Kajsa.

Samhälle och näringsliv står inför stora utmaningar – att hitta kompetens och medarbetare där det råder stor konkurrens om medarbetarna. Lösningen ligger i att bredda sin kravspecifikation vid rekrytering och se mångfald i organisationen som en tillgång för att nå verksamhetens mål.

– Det är allmänt känt att grupper som är heterogena, dvs speglar mer mångfald och inte är lika bidrar bättre till att verksamheten når sina mål. Mångfald gäller inte bara etnicitet utan också personlighet, kompetens, ålder mm, säger Johan Axell, Managementkonsult på Inhouse. – Tyvärr ser vi alltför ofta att ”lika söker lika” vid rekryteringar när det i själva verket borde vara tvärt om. Ibland hör jag invändningen att om vi är lika så går jobbet smidigare, men det är tyvärr inte sant. Den organisation som med insikt och klokt agerande aktivt börjar jobba med mångfaldsfrågorna kommer att tjäna på detta.

Tydlighet en nyckel när du söker jobb

Tydlighet en nyckel när du söker jobb

Att söka jobb handlar om att synas och att vara aktiv. Jobba kontinuerligt med din profil och ditt personliga varumärke. Ditt traditionella cv blir inaktuellt i samma stund du registrerar det på någon sajt eller postar det.

När du söker jobb behöver du synas eller sticka ut. Vi som rekryterare ser till exempel allt fler exempel på cv:n som har en länk till en kort presentationsvideo på YouTube. Det dyker ibland även upp interaktiva cv:n upplagda som spel på internet, där jag klickar mig fram för att sätta mig in i personens profil. Lite kul är det, men det är också svårt att jämföra ett sådant cv med ett i mer traditionellt format.

Vad letar då en potentiell arbetsgivare eller rekryterare efter och vad skapar uppmärksamhet kring just ditt cv? Här några tydliga krav:

•    Tydlighet — kom till saken direkt. Vad vill du? Vad har du gjort? Vilken sorts projekt har du varit aktiv i? Skriv gärna vilken typ av företag som du vill arbeta för, vad i säljarens vardag som triggar dig med mera.
•    Förutom dina traditionella meriter och erfarenhet som säljare eller marknadsförare så vill man ofta se hur dina intressen kommer fram till vardags. Skriver du att du har »social kompetens« så måste det framgå av vad du gör på din fritid eller genom andra exempel.
•    Följ en röd tråd i ditt cv. Gör det lätt för den som läser ditt cv att följa ditt resonemang och din presentationen. Blanda inte stort och smått.
•    Var aktuell. Berätta i första hand vad du har gjort de senaste fem–tio åren. Beskriv bara kortfattat sådant som är mer än tio år gammalt.

Men det räcker inte med ett bra cv när du söker jobb. Du måste även använda andra vägar och göra det på ett aktivt sätt — för just så gör den som vill rekrytera.

•    Ditt cv och din LinkedInprofil måste stämma överens. Många som rekryterar använder i dag flera kanaler och verktyg och då är det viktigt att du förmedlar samma bild av dina erfarenheter, prioriteringar och intressen i de olika kanalerna såväl som i ditt cv.
•    Var aktiv på LinkedIn och andra nätverk. Du kan till exempel lätt »pynta« din profil genom att regelbundet skriva om seminarier du varit på, böcker du läst eller liknande. Det är också viktigt att du skriver rekommendationer om dina närmaste kontakter på LinkedIn.
•    Stämmer allt du tar upp? I de sociala nätverken är det lätt att se om du och jag har gemensamma beröringspunkter/kontakter, där jag som ska rekrytera lätt kan nå andra personer som kan ge ytterligare synpunkter på dig som person/kollega/leverantör.

3 TIPS – Uppmärksamhet:

 • Var tydlig:
  Kom till saken direkt när du skriver ditt cv. Berätta vad du vill och vad som triggar dig som säljare. Följ också en röd tråd, det underlättar för den som läser.
 • Var aktiv:
  Uppdatera kontinuerligt ditt cv och din profil på LinkedIn och andra nätverk. Ett cv blir snabbt inaktuellt.
 • Var konsekvent:
  Se till att du förmedlar samma bild av dig själv och dina erfarenheter i ditt cv och i olika sociala medier.

25 februari, 2014

Office Professional Award 2014

Office Professional Award 2014

I mitten av Februari korades den årliga utmärkelsen Office Professional Award på Berns i Stockholm. Tävlingen lyfter assistenter och deras roll på företagen. Vinnare av den eftertraktade utmärkelsen blev Maria Gottberg, Executive Assistant till Skandiabankens VD Øyvind Thomassen.

Vi på Inhouse har arbetat under många år med att hjälpa våra kunder att hitta duktiga assistenter.
De senaste åren har det skett en stor förändring inom yrket. Assistentrollen är idag en nyckelposition i verksamheten och den utvecklas ständigt. Rollen innefattar just nu mer projektledning och ansvar än vad den gjorde förr. Den traditionella sekreterarrollen som tidigare präglades av att skriva anteckningar och arkivera beslutsdokument är förbi och nu ställer arbetsgivaren istället stora krav på ledaregenskaper och den strukturella förmågan.
Assistentrollen liknar idag väldigt mycket en projektledarroll där projekten rullar tätt och innebär större och större budgetansvar på företaget.  Ofta har kandidaten själv stort utrymme att utveckla sin egen tjänst och se till att föra in det moderna verktyg som krävs för att underlätta dennes och sin chefs vardag.  Allt detta göra att vi också ser att lönerna följer utvecklingen och går upp.

”Att få möjligheten att arbeta med assistenter är dagligen en fröjd för oss på Inhouse. Assistenter är så extremt service-minded och positiva i sitt sätt att vara, de ger oss energi och glädje som smittar av sig på hela Inhouse kontoret. ” säger Evelina Lycke, affärsområdeschef Administration på Inhouse.

Kajsa Tamsen, vice VD på Inhouse samt jurymedlem för Office Professional Award tillägger:
I årets Office Professional Award fick vi in många högt kvalificerande nomineringar. Vi ser att rollerna kan variera i omfattning och uppgifter och rollerna blir bredare men också att kommunikation är en röd tråd i allas arbetsbeskrivning. Att vara med och förstå bolagets verksamhet, värdering och drivkrafter är självklart centralt.
De chefer som nominerar sina assistenter säger alla att de inte skulle klara sitt jobb utan den professionella expertis, avlastning och stora ansvar deras assistent bidrar med.

14 februari, 2014

Glad Alla Hjärtans Dag!

Glad Alla Hjärtans Dag!

Glad Alla Hjärtans Dag alla konsulter, kunder, kandidater, vänner och personal! Njut av fredagen och helgen som snart är här!

6 februari, 2014

Office Professional Award

Office Professional Award

Om en vecka är det dags för årets Office Professional Award och de tre slutkandidaterna är nu utsedda av juryn, där Inhouse vVD och partner Kajsa Tamsen sitter med.
Det är sjätte året i rad som GuldGemet delas ut till Årets Office Professional. Den som får utmärkelsen är yrkesverksam som kvalificerad assistent eller sekreterare och har konsekvent visat att hon/han uppfyller följande kriterier; är kreativ, en skicklig problemlösare och en god kommunikatör som har mod och integritet och håller lojaliteten högt.

De tre slutkandidaterna till årets Office Professional är:

Elisabet Hemming, SAP Svenska AB
Maria Gottberg, Skandia bank & försäkring
Karin Hélène, European Spallation Source ESS AB

Årets Office Professional kommer att delas ut under festliga former i samband med Vidgade Vyer den 13 februari 2014, en konferens för assistenter, sekreterare och administratörer som anordnas av Företagsuniversitetet i samarbete med European Management Assistants (EUMA) Sweden.
Inhouse är med och sponsrar, samt sitter i juryn, för Office Professional Award som delas ut varje år. Vi tycker att det är viktigt och vill hjälpa till att hylla de assistenter och sekreterare där ute som hjälper till och driver Sveriges företag till vad de är idag och kan bli imorgon.

1 januari, 2014

HR-Trender att bevaka och anamma inför 2014

HR-Trender att bevaka och anamma inför 2014

Inhouse har skrivit ner fem trender vi ser kommer stärkas under 2014.

1)    Talent Mobility – beteendeförändringen stöds internt

Bring your own device är numera en självklarhet. Nästa steg blir att organisationer under 2014 kommer att använda detta mer strukturerat i sin verksamhet.

 • Mobile First – när man söker tekniska lösningar som skall stödja verksamhetens processer så är mobilen/smartphone högst prioriterad i kravställningen.
 • Surfplattan får genomslag. Hittills har plattan varit styvmoderligt behandlad och dess användbarhet i arbetet inte utnyttjats till sin fulla potential. 2014 blir året då fördelen med att använda en gemensam yta för tex samtal runt en gemensam yta blir tydlig. En laptop eller stationär dator ger inte samma interaktivitet.
 • Appar håller på att förändra samhället. Hur vi kommunicerar, rekryterar, nätverkar och allmänt agerar. Troligen har vi bara sett början av detta.
 • Egna ”appstores”. Organisationer kommer att tillhandahålla en egen yta där de appar som bedöms som viktiga för verksamheten går att hämta. Det kan vara appar för tidsrapportering eller målstyrning m fl.
 • Appredaktörer utses och blir allt viktigare för ledningen.

2)    Från årliga utvecklingssamtal till feedback-kultur

Fler och fler organisationer går från det årliga (eller halvårsvisa) utvecklingssamtalet och inför istället en kontinuerlig strukturerad dialog med sina medarbetare. Begreppet Performance Management får då sin riktiga betydelse. Korta samtal med enklare dokumentation, mindre antal mål som följs upp med kortare intervall och belöning kopplat direkt till måluppfyllelse blir vanligare under 2014. Behov av utbildning för ledare i samtalstekniker som coachande ledarskap, professionella samtal, målsamtal etc ökar och får dessutom en mer riktad verkan mot organisationens önskade prestation. Även här kommer vi att se att våra surfplattor och smartphones blir viktigare för att mäta och följa upp våra arbetsrelaterade aktiviteter.

3)    Comp & Ben – belöningsprogram en allt hetare fråga

Ledare känner mer och mer att de inte är involverade i utformningen av belöningsprogram. Detta, samt punkt 2 ovan, sätter press på organisationerna att designa, mäta, följa upp och implementera moderna belöningsprogram som stödjer den föränderliga verksamhet medarbetare och ledare manövrerar i.

4)    Fokus på meningsfullhet och ledarskap

De organisationer som fokuserar på meningsfullhet för sina medarbetare och ledare samt relevant ledarrekrytering och ledarutveckling kommer att lyckas betydligt bättre än andra. Fokus på rätt person som får ägna sig åt rätt saker i rätt tid och får rätt verktyg är avgörande. Effekten av detta kommer inte att ses tydligt under 2014 men framtidens vinnare kommer att påbörja denna resa – om de inte redan gjort det.

5)    Tipspengen här för att stanna men administrationen och bedömningen av kandidater måste bli bättre

Interna tips för att få nya kandidater används redan av många organisationer och är inget nytt. Det fick också rejäl uppmärksamhet under 2007-2008.

 • Tipspeng kan vara ett effektivt sätt att hitta kandidater – särskilt kompetenser som är svåra att nå – exempel; ett ledande svenskt IT-bolag anställer drygt 40% av sina medarbetare från tips.
 •  Tung intern administration med gammalmodiga sätt att manuellt anmäla tips, svårigheter att spåra och följa upp tips, se status om tipsade kandidater samt sköta inrapportering till lönefunktionen gör att krav ställs på bra systemlösningar.
 • Insikten om att ett tips på en kandidat bara löser utmaningen att hitta kandidater ändå inte löser den andra huvuddelen i rekryteringsprocessen. Urvalet med en relevant och kvalitativ bedömning av kandidater måste ändå göras enligt konstens alla regler.

29 november, 2013

En ny tid för CRM – bra seminarium på Element AB

En ny tid för CRM – bra seminarium på Element AB

Det rasslar till därute; kundlandskapet ser plötsligt annorlunda ut och gamla sanningar dör eller måste vändas upp och ner.
Litet grundläggande fakta;

–          Vid 8 av 10 avslut i B2B affärer är det det köpande bolaget som har hittat det säljande bolaget. Kunden har hunnit läsa på, jämföra priser, frågat runt bland de kundreferenser ni har.  Det gäller i stort även i detaljistledet. (…gå bara till dig själv…långt innan du går in och köper något till ditt hem har du surfat runt, varit inne på ’pricerunner’ mm, så att när du går in så vet du vad du vill ha).
–          Över 70% av kunderna har redan fångat in och kanske bestämt sig för en vara eller tjänst när de väl tar kontakt med dig som säljare eller ditt företag.
–          Kunden har runt 70% av all fakta om den produkt eller tjänst ni säljer.

Så dags att vakna upp; vi bör fundera litet till manns hur vi skapar leads och hur vi driver dem fram till avslut och repeat business.
Kundlandskapet ändras snabbt.

26 november, 2013

Boktips ”KONSTEN ATT GÖRA AFFÄRER” av Lars-Johan Åge och Per-Erik Holmgren!

Boktips ”KONSTEN ATT GÖRA AFFÄRER” av Lars-Johan Åge och Per-Erik Holmgren!

”Being good in business is the most fascinating kind of art !” (Andy Warhol)

Boken är kort, lättläst och lysande pedagogiskt uppställd. Den ger dig som läsare fyra nyckelområden att bli bättre på; affärsstandardisering, affärskamratisering, personalisering och rationell affärsprövning. Sen får du tips i hur du lyckas i din viktiga uppgift att sen rätt balansera dessa 4 komponenter; det författarna kallar ’affärsbaxning’.

Lars-Johan Åge är något så ovanligt som både framgångrik säljare och forskare, så boken är fylld med referenser till konkreta kundsituationer som gör det lätt att följa resonemangen.  Även den mest erfarne affärsman har något att hämta i denna bok samtidigt som du som är ’ny’ i den rollen får allt enkelt och tydligt presenterat. Läs den!