Kategori:

Kommunikation


12 februari, 2013

Allt vanligare med interimslösningar

Allt vanligare med interimslösningar

Det blir allt vanligare med interimslösningar. En effekt av det ostabila läget på marknaden och att lösningen är effektiv i förändringsprocesser. Det säger Inhouse seniorkonsult Peder Mårtensson till Top Box news.

Marknaden är ostabil och företagen har i större utsträckning inte möjlighet att anställa. Då ökar behovet för interimslösningar. En effektiv åtgärd i förändringsprocesser där konsulter kan fokusera på specifika uppdrag, till exempel för att implementera en ny varumärkesplattform. Företag har inte lösningen internt utan behöver då expertisen utifrån under en specifik period.

– Tjänsten är populär både hos kunder och konsulter och intresset bara ökar, säger Peder.

Läs hela artikeln med Peder Mårtensson när han pratar om nuläge och framtid för interimslösningar.

6 december, 2012

Effektivisera inhousebyrån

Effektivisera inhousebyrån

Under Inhouse2012 föreläste Håkan ”Byrådoktorn” Bodman och Aje Stenbeck om de olika utmaningarna du kan stå inför på en inhousebyrå/marknadsavdelning. Vi filmade föreläsningen och finns nu att se på vår YouTube- kanal.

Båda har lång erfarenhet från olika reklam- och inhousebyråer.  VD, byråchef, konsult och ägare är bara några av de titlar de har under bältet.

De samlade sina erfarenheter och delade med sig av dessa när Sveriges inhousebyråer och marknadsavdelningar skulle prisas på galan Inhouse2012. Vi filmade föreläsningen och delade upp i olika avsnitt.

”Jajamänsan syndromet – Att med automatik alltid säga JA till allt”, ”Den otydliga briefen – Att arbeta utifrån ogenomtänkta otydliga beställningar” och ”Den kreativa ångesten – Att inte komma på något bra”, är ämnena de båda gick igenom.

Byrådoktorn och Aje Stenbecks föreläsning finns att se på vår YouTube- kanal.

Produktionsledare med kreativitet i fokus

Produktionsledare med kreativitet i fokus

Den 24 oktober samlades produktionsledare från Sveriges alla hörn.  Tillsammans med Piraya arrangerade vi en kväll med kreativitet i fokus där deltagarna fick inspiration och verktyg kring kreativa processer.

Produktionsledare blir mer och mer involverad i den kreativa processen men fortfarande är det långt ifrån alla som är delaktiga. Det blev tydligt under kvällen. Önskan från dem själva att vara med i det kreativa stadiet var stark och enligt Mattias Sjöstrand (en av föreläsarna) kommer det att vara ett måste att involvera produktionsledare i ett första skede.

– En förutsättning för bra kommunikation är att involvera fler människor i den kreativa fasen. Där sitter produktionsledare på ovärderlig information och kunskap som måste utnyttjas, säger Mattias.

Kreativa verktyg till produktionsledaren

Under kvällen pratade byråvalskonsulten Gunilla Bergh kring trender i rollen som produktionsledare. Hur kommer den att se ut på reklam-, inhousebyråer och marknadsavdelningar i framtiden? Efter Gunilla pratade Inhouse kreativa partner Mattias Sjöstrand om kreativ kommunikation där deltagarna fick inspiration och verktyg som de kan anamma i sin roll.

Men huvudbudskapet var den faktor som ligger till grund för god kommunikation. En väl förvaltad arbetsprocess med tydliga principer och riktlinjer. En grundförutsättning för all lyckad kommunikation.

Mattias presentation kring kreativa processer finns att ta del av för er som är intresserade. Bilder från kvällen finns på Inhouse Facebooksida och tre stycken filmer från kvällens föreläsningar finns på vår YouTube-kanal.

Mattias Sjöstrand är en av Inhouse kreativa partners. Tillsammans hjälper vi företag att hitta arbetsprocesser för att effektivisera avdelningar. Framförallt processer i den kreativa fasen. En av våra kunder är If Skadeförsäkrings inhousebyrå. Där syftet är att hitta en arbetsprocess som både är effektiv, skapar en gemensam dynamik i gruppen och som går att nyttja i framtida kreativa projekt. 

Proaktiv nykundsbearbetning- Nyckel för reklambyråer i lågkonjunktur

Proaktiv nykundsbearbetning- Nyckel för reklambyråer i lågkonjunktur

Håkan ”Byrådoktorn” Bodman uttalade sig nyligen i Resumé kring reklambyråers oförmåga att jobba med nykundsbearbetning. De som inte är förberedda och jobbar metodiskt med säljarbetet har svårare att överleva i lågkonjunktur. Enligt Byrådoktorn är det reklambyråernas svaghet till att jobba proaktivt och målstyrt med sin nykundsbearbetning som leder till att vissa inte överlever.

Reklambyråer är generellt sätt dåliga på att jobba med nykundsbearbetning vilket gör dem sårbara i en lågkonjunktur. Det säger Inhouse managementkonsult Håkan ”Byrådoktorn” Bodman i det senaste numret av Resumé. Han menar att de som inte har en stark kundstock får svårt att överleva nu när en lågkonjunktur är på gång.

Förklaringen till byråernas oförmåga till nykundsbearbetning är att de inte kan hitta ett sätt och en metodik som de klarar av att förvalta när de har mycket att göra. Dessutom anser många byråer att de inte ska ägna sig åt sälj för att det tar tid från deras kärnverksamhet.

Enligt Håkan så är det ett måste för reklambyråerna att jobba mer affärsmässigt samtidigt som de har ett kontinuerligt och proffsigt säljarbete. En nödvändighet nu till kommande lågkonjunktur som fler och fler börjar känna av. Håkan avslutar:

– Jag träffar fler och fler som känner att en lågkonjunktur är på väg. Samtidigt ringer många byråer och vill ha hjälp med sitt nyförsäljningsarbete, allt för att minska sin sårbarhet inför den kommande lågkonjunkturen.

Läs mer om hur Håkan ”Byrådoktorn” Bodman jobbar och hur han kan hjälpa dig med ditt nyförsäljningsarbete och andra insatser på din reklambyrå.

Vi utvecklar Inhousebyråer

Vi utvecklar Inhousebyråer

Emily de Piro, ansvarig för utvecklingen av inhousebyråer arbetar idag med flertalet av Stockholms inhouseavdelningar. Hennes erfarenhet från reklambranschen, både som formgivare och ledare samt fyra år som konsult inom People Management på Inhouse har givit henne en bank av vinnande recept för en inhousebyrå.

– Inhousebyråns existens är ofta ifrågasatt. Det kan bero på att företagets ledning inte ser potentialen av hela dess verksamhet, säger Emily.

Vi ser dock en positiv trend, där företag börjar förstå vinningen med inhousebyråer. En byrå som istället kan sänka företagets kostnader och som kan leverera både mer effektivt och kvalitetssäkrat.

– Inhousebyråerna har kommit olika långt i sin utveckling, trots det finns det gemensamma utmaningar. För mig är det viktigt att ”lära” mig hur den enskilda byrån fungerar och lägger mycket tid på att förstå den dagliga verksamheten.

Rekrytering, bemanning och utbildning till inhousebyråer

Vi inspirerar bl.a. byråer i kreativitet och utbildar beställare i att skriva tydliga briefer. Vi hjälper också till att bemanna och rekrytera avdelningen med rätt personal.

Inhouse tror på inhousebyråns existens och är därför en tung sponsor i tävlingen Inhouse2012.

Vill du träffas och ta en dialog kring din inhousebyrå, vänligen kontakta: Emily de Piro, tel: 08 522 233 61, eller läs mer om vårt erbjudande.

Inhouse – En av 36 snabbväxare

Inhouse – En av 36 snabbväxare

Inhouse framgång fortsätter. Ahrens & Partner presenterar för 18:e året i rad Tillväxtlistan, en tävling för Svenska medelstora och stora företag som har en snabb, lönsam och uthållig tillväxt. Inhouse är nykomling på listan och placerar sig på en hedrande 30:e plats.

Bakgrunden till Tillväxtlistan är att visa upp de goda exemplen och visa på tillväxtens motorer.

”Vi vill visa upp de företag som gjort en resa som inte berott på konjunktur eller tillfälliga trender. Vi behöver fler förebilder i svenskt näringsliv. Det finns många småföretagare i Sverige som inte har kunskapen som krävs för att växa vidare. Det vill vi ändra på”, säger Michael Engström, VD för Ahrens & Partners.

De senaste åren har Inhouse gjort en varumärkesförflyttning där vi har breddat och utvecklat vårt erbjudande. People Management är samlingsnamnet där vi hjälper våra kunder med kompetensförsörjning, kompetens- och verksamhetsutveckling inom fem områden. Kommunikation, ekonomi, administration, försäljning och HR.

Vårt erbjudande har burit frukt hos våra kunder där vi är med och utvecklar deras affärer, inte bara tillsätta personer. Inhouse VD Jens Ölander berättar:

”Vår egen resa har gått mot att utveckla våra kunders affärer mer än att bara tillsätta personer och inte ta ansvar för helheten i leveransen. Denna förflyttning har möjliggjort för oss att komma närmare våra kunder och bygga starka relationer som på sikt är lönsammare för alla parter. Att placera sig på listan är ytterligare ett bevis på att vi är på rätt väg”.

Noterbart för årets lista är att tre av bolagen i topp fem sysslar med bemanning och rekrytering. Bemanningsbranschen har enligt SCB ökat stadigt från 2002 och framåt, Tillväxtlistan mäter över en hel konjunkturcykel och visar att dessa företag har en långsiktig tillväxt som är utomordentlig.