Kategori:

Nyheter


7 april, 2021

5 minuter om agilt ledarskap

5 minuter om agilt ledarskap

Många företag arbetar med kunden i fokus och det kräver att man som organisation behöver vara mer flexibel och förändringsbenägen utifrån vad marknaden efterfrågar. Det finns idag ett behov av att snabbt kunna anpassa sig, förändra, optimera och skala upp. Agilt är en metod och synsätt som enligt forskningen skapar större produktivitet, nöjdare medarbetare och snabbare leveranser.

Vad innebär agilt ledarskap?

Karaktäristiskt för en agil ledare är att skapa förutsättningar för att organisationen och dess medarbetare snabbt ska kunna anpassa sig till nya situationer och till de förändringar som sker.
Den agila ledarens roll består därför främst av tre saker, som alla bidrar till att medarbetarna blir mer självständiga och engagerade.

• Ger all den information som behövs för att medarbetare ska kunna fatta rätt beslut
• Upprätthåller beslut som medarbetarna fattat
• Skapar en miljö där det är tillåtet att misslyckas

För att vara en bra agil ledare kräver det att du som ledare är coachande, ha stor tillit till dina medarbetare och deras kunskaper och erfarenheter. Att ha förmågan att skapa team där alla känner sig delaktiga, behövda och sedda. Att man som ledare är tydlig med vad man önskar uppnå och gruppens uppgift blir att hitta HUR man ska nå dit. 

I länken här finner ni en film som beskriver hur en ledare tar sig an det agila ledarskapet och vad som händer i gruppens beslutfattande och prestation.

Här kan du läsa fler av våra artiklar

Tillåtande team

Här kommer några tips att ta med sig i vardagen för att skapa just tillåtande team.

Prata om vad ni vill uppnå
Vägen till förändring kan vara svår och det är lätt att falla tillbaka till gamla vanor. För att fortsätta framåt är det viktigt att tänka på vissa saker.

  • Tillit – Tro på det ni gör och var tydlig med var ni är på väg.
  • Reflektera – Titta tillbaka ofta för att se vad som blivit bättre och identifiera även sådant som ännu inte funkar och hitta vägar för att förbättra.
  • Minnas – Varför ni vill göra denna resa. En förändring ska inte göras för att det är ”trendigt” utan det finns specifika utmaningar ni vill lösa. Var det verkligen bättre förr?

Sätt spelregler för teamet
Sätt gemensamma spelregler för att uppmuntra en viss kultur och det är sedan teamets ansvar att alla i teamet följer spelreglerna.

  • Kom överens om vilka principer ni står för och arbeta aktivt med att leva efter detta.
  • Prata om principerna ofta så de sitter i ryggmärgen.
  • Följ upp och förbättra processer och strukturer för att förenkla för teamet att leva efter sina principer.

Att leda i en föränderlig värld är inte alltid det lättaste. Ibland kan man ha behov av få lite tips på vägen. Vi på Inhouse har lång erfarenhet av att coacha ledarare och medarbetare och tillsammans med vår samarbetspartner Brejn kan vi även stötta i den agila transformationen.

Har du frågor eller funderingar så kontakta oss så hjälper vi dig.

17 mars, 2021

Ny affärsområdeschef för vårt specialistområde Marknad & Kommunikation

Ny affärsområdeschef för vårt specialistområde Marknad & Kommunikation

Sandra Pettersson har jobbat på Inhouse inom vårt specialistområde Marknad & Kommunikation sedan 2015. De första åren på Inhouse arbetade Sandra som rekryteringskonsult och konsultchef och nu har hon till vår stora glädje även tagit sig an rollen som affärsområdeschef.

Grattis Sandra till din nya tjänst som affärsområdeschef för Marknad & Kommunikation. Kan du berätta något om de uppdragen du arbetat med under tiden du har jobbat på Inhouse?
– Under åren har jag haft många spännande uppdrag med att bygga effektiva organisationer, hitta de bästa stjärnorna till marknadsavdelningar och inhousebyråer samt bidragit med mina kunskaper och erfarenhet av omorganisation av organisationer. Jag har även under dessa år fått möjligheten att själv vara inhousechef och med det fått se arbetet från insidan. Inte minst har jag även föreläst på yrkeshögskolor inom marknadsområdet. Allt det här ska jag fortsätta arbeta med i min nya roll och även driva och utveckla affärsområdet kommunikation framåt. 

Här kan du läsa Inhouse – The story


Vad tycker du att man ska man ha för egenskaper och drivkrafter för att arbeta med organisationsutveckling, rekryteringar och konsulttillsättningar?
-Jag får ofta höra från mina kunder och kandidater att jag har ett engagemang utöver det vanliga och att jag upplevs som en person som är coachande, rådgivande och ärlig. Det är viktiga områden både när vi möter kunder, kandidater och konsulter. Sedan tror jag att det är ett stort plus om man även har en stor nyfikenhet, kan ge konkreta förslag och är duktig på att se organisationens och individens styrkor och förmågor.

Avslutningsvis, du har daglig kontakt med kunder inom marknads- och kommunikationsavdelningar, har du någon spaning från dina kunder som du kan dela med dig av?
– En sak vi har sett den senaste tiden är att profilen och ansvarsområdet för rollerna som arbetar med sociala medier har förändrats. Tidigare var företagens sociala medier något många företag ofta skötte lite med vänstra handen och något som man tyckte att någon kunde sköta vid sidan av andra arbetsuppgifter.
Det vi ser nu är att den delen i media-mixen har blivit mer tongivande och är idag minst lika viktig del som till exempel en större annonskampanj. Roller som till exempel Social Media Manager innebär idag att personen behöver arbeta med företagens sociala mediakonton både på kort och lång sikt. För att öka trafik och varumärkeskännedom har rollen blivit mer betydelsefull för ett företags marknadsföring och därmed behöver rollen idag även innefatta strategisk kunskap.

Här kan du läsa mer om vårt specialistområde kommunikation

4 mars, 2021

Webinarium 13 april: Lärande och reflektion med After Action Review

Webinarium 13 april: Lärande och reflektion med After Action Review

Välkommen till ett webinarium med fokus på lärande och reflektion! På det här webinariet kommer vi att gå igenom metoden After Action Review, som ökar ditt teams effektivitet. AAR är en strukturerad process för att analysera vad som hände, varför det hände och hur det kan göras bättre nästa gång.

”Ditt möte avslutas i samma sekund som du ska in i nästa. En konstant känsla av frustration över att ni aldrig kommer vidare finns inom dig. Du förstår att ni borde prata om hur ni ska bli mer effektiva och precisa. Väl inne i nästa möte byter du snabbt fokus, släpper den tidigare frustrationen och så fortsätter dagen. Vi känner oss produktiva när vi gör saker snabbt och effektivt som vi alltid gjort. Men på lång sikt upprepar vi våra misstag och ingen utveckling sker.”

Se även ”Webinarium 23 mars – Agilt ledarskap

Genom att göra en After Action Review (AAR), det vill säga reflektion efter att ett team utfört ett uppdrag, ökar prestationen på följande uppdrag med i genomsnitt 25%. En AAR är ett enkelt sätt att få till en strategi på nolltid, för utan en strategi blir ett mål bara en önskan. Som bonus får vi till ett konstant lärande i organisationen.

Vi har bjudit in Johanna Dahlgren, leg psykolog och organisationskonsult. Johanna driver eget konsultbolag och stöttar organisationer och chefer med frågor inom arbetslivets psykologi. Johanna är civilekonom i grunden och har lång erfarenhet av att ha jobbat med marknadsföring och kommunikation i internationell miljö.

När: Tisdag 13 april
Tid: 8:30 – 09:30
Var: Digitalt via Teams
Anmälan: Skicka ett mail till hr-event@inhouse.se där du anmäler dig genom att uppge ditt namn och vilket bolag du jobbar på.
Varmt välkomna!

Läs även vår artikel ”5 tips för en lyckad digital introduktion av nya medarbetare

1 mars, 2021

Inhouse- The Story

Inhouse- The Story

Once upon a time… året var 1996 när väninnorna Marie-Louise Almgren och Agneta Trygg startade Inhouse. Det började med att de båda, på sina respektive arbetsplatser, föreslog att de skulle ta över den administrativa delen på en reklambyrå och ett finansbolag. Inhouse skapades!  Drivkraften var att starta företag och att bli entreprenörer, med en vision om att bedriva service i världsklass.

Röda siffror och dålig sömn

De kommande åren hade vi en stark tillväxt, med en personalstyrka i Stockholm som växte successivt. Redan år 2000 var vi 17 personer och allt gick som tåget! Men lågkonjunkturen runt millennium slog till hårt, så även mot Inhouse. Så här i efterhand kan vi konstatera att, bortsett från röda siffror och dålig sömn, var den bra för vår fortsatta resa. Den tvingade oss att börja bygga på ett mer solitt fundament, som präglades av nytänkande och en tillväxt som handlade om att få idéer och individer att växa sig starka, både i och utanför vårt företag.

2005 rekryterades det in en extern styrelse för första gången för att professionalisera bolaget ytterligare och hösten 2008 tillträdde vår nuvarande VD, Jens Ölander. Något år därefter klev Kajsa Tamsen och Aje Stenbeck ombord som operativa ledare och delägare, med fokus på affärsstöd och kommunikation i respektive specialistområde (det är Jens, Kajsa och Aje du ser på övre bilden).

People Management

2010 tog vi ned skylten Rekrytering och Bemanning och ersatte den med People Management. I stora drag gick den nya strategin mer mot att utveckla organisationer med utgångspunkt från människorna. Vi började bli mer rådgivande och kunde också ta ett större ansvar för leveransen hos våra kunder. Internt började vi rekrytera medarbetare med specialistkompetens, som själva hade erfarenhet inom våra målgruppers kompetensområden. Och det var en strategi som funkade, vår tillväxt gick spikrakt uppåt och snart passerade vi den magiska siffran 100 Mkr i omsättning.  

2014 startade vi upp ett nytt kontor i Göteborg, en framgångssaga i sig för där är vi idag en ledande samarbetspartner inom kommunikation och marknad i västra Sverige. 2015 hade vi vuxit ur våra dåvarande Stockholmslokaler på Grev Turegatan och flyttade till Sturegatan 10, med en fantastisk utsikt över Humlegården.

Vi samarbetar med några av Sveriges finaste och största varumärken och den stora efterfrågan på våra tjänster gjorde att vi 2018 expanderade internationellt och startade upp Inhouse i Berlin. I april 2019 blev vi till och med Mästargaseller! För att få denna fina utmärkelse så måste man ha blivit gasellföretag 3 gånger eller fler under de senaste 20 åren, och det är vi såklart rysligt stolta över. Kanske har vår framgång kommit genom att vi är konsekventa och tack vare våra medvetna val och starka värderingar?

Här kan du läsa om vår MästarGasell utnämning

Förändringens år

Under året vi alla kommer minnas, 2020, förändrades mycket i världen och det gjorde även vi. Mitt i allt det tråkiga som skedde passade vi på att ta chansen att förbättra oss. Vi tog oss tiden att uppdatera processer och system, utveckla nya erbjudanden och vi fick en rejäl skjuts med vårt digitala arbetssätt.

Sommaren 2020 flyttade vi även till nya lokaler med vår strategiska samarbetspartner Influence och delar numera lokaler med både organisationsutvecklingskonsulter och ett tech-bolag. Numera hittar ni oss vid Norrmalmstorg.

Det finns mycket, mycket mer att berätta om Inhouse och inget hade kunnat ske utan våra fantastiska medarbetare!
Avslutningsvis vill vi lyfta att precis som för 25 år sedan samlas vi kring det faktum att vi vill utveckla våra uppdragsgivares organisationer med utgångspunkten från människorna. Och det ska vi fortsätta med!

The End

Läs mer om oss här

Skrivet av Inhouse kommunikationschef Hedvig Engnell

Inhouse på Norrmalmstorg

22 februari, 2021

Webinarium 23 mars – Agilt ledarskap

Webinarium 23 mars – Agilt ledarskap

Varmt välkomna till ett webinarium på det spännande ämnet ”Agilt ledarskap – konsten att formulera riktning och coacha dina medarbetare framåt”. Vi kommer att prata om hur du som ledare kan överlåta beslut till dem som kan det bäst och hur du kan bli bättre på att släppa kontrollen – för att istället stötta, coacha och eliminera hinder.

Det agila ledarskapet kan innebära stora omställningar. Från tidigare detaljkontroll och möjlighet att styra arbetet hos dina medarbetare, behöver du istället lita på teamets egna prioriteringar utifrån riktning och mål. För dig som ledare ställs krav på förståelse för både sammanhang och verksamhet på ett helt annat sätt än tidigare. Du behöver se organisationen från ett större perspektiv, förstå betydelsen av prioriteringar i förhållande till företagets vision och ha förmåga att tydligt kommunicera både möjligheter och hinder. Fördelarna kan komma snabbt i form av ökat engagemang, nytänkande, bättre produktivitet och att nya personer kliver fram och axlar ansvar.

Läs även vår artikel ”Hur ditt företag kan jobba mer agilt”

Under en timme kommer Yasir Khan, Agile Transformation Coach på Brejn, att tala om konsten att staka ut en tydlig väg framåt såsom agil ledare. Han berättar om att våga överlåta beslut och tillvägagångssätt till dem som kan det bäst och hur du kan bli bättre på att släppa kontrollen – för att istället stötta, coacha ditt team och eliminera hinder.

Varmt välkomna!

När: Tisdag 23 mars.
Tid: Klockan 08.30-09.30.
Var: Digitalt via Teams.
Anmälan: Skicka ett mail till info@inhouse.se där du anmäler dig genom att uppge ditt namn och vilket bolag du arbetar på.

5 tips för en lyckad digital introduktion av nya medarbetare

5 tips för en lyckad digital introduktion av nya medarbetare

En lyckad introduktion handlar om att ge de nya medarbetarna verktygen och förutsättningarna så att de kan prestera på toppen av deras kapacitet. Här följer fem tips för hur du ska få dina nya kollegor att känna sig välkomna och komma igång snabbare när ni arbetar på distans.

1. Håll kontakt mellan avtalssignering och första arbetsdagen
Håll gärna kommunikationen vid liv, mellan avtalssigneringen och själva arbetsstarten för att hålla uppe engagemanget och motivationen. Viktigare än någonsin i en tid av osäkerhet. Några veckor innan start kan det vara passande att skicka över material och viktig information så att medarbetaren känner sig förberedd inför den första arbetsdagen. Naturligtvis är det också väldigt uppskattat med ett blombukett eller ett handskrivet vykort med en ”Välkommen till oss”-hälsning.

Läs även vår artikel för ”5 tips på hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna”

2. Påbörja alla praktiska arrangemang i god tid
Se till att i god tid beställa allt praktiskt gällande mobiltelefon, dator med mera. Glöm inte att beställa användarkonto, systeminloggningar och behörighet till gemensamma mappar etc. Extra viktigt om ni arbetar på distans då man inte kan sitta bredvid en kollega på samma sätt. Gör gärna en check-lista på allt som ska beställas så att inget hamnar mellan stolarna. Vad har ni till exempel för tillgång till teknisk support på distans?

3. Gör ett strukturerat introduktionsschema
Den första perioden underlättas enormt både för chefen och medarbetare genom en strukturerad introduktion via någon av alla videoplattformar. Ett gediget och strukturerat introduktionsschema ger medarbetaren en chans att smidigt och snabbt komma in i jobbet. Boka in genomgång av rutiner, digitala rundvandringar via skärmdelning och möten med de chefer och medarbetare som ska beskriva verksamheten och sitt arbete.

Här på Inhouse får till exempel alla våra nyanställda ett introduktionsprogram som är en del av vår interna utbildningsplattform- Inhouse Academy

4. Använd er av film för att skapa engagerande innehåll
Har ni möjlighet att spela in filmer finns det oändliga möjligheter. Spela in introduktionsfilmer – låt VD:n eller ledningen skicka en personlig hälsning till den nya medarbetaren via ett videoklipp för att öka gemenskapen. Eller kanske spela in korta instruktionsfilmer för verktyg, processer och plattformar? Med videos kan man lära sig i sin egna takt och det är lätt att återanvända innehållet.

Missa inte vår populära artikel ”Varför ska vi ses? Lärdomar från ett år på distans”

5. Bygg ”vi-känslan” och öka gemenskapen
Det allra viktigaste när den nya medarbetaren loggar in till jobbet första dagen är att hon känner sig välkommen och efterlängtad. Informera alla på företaget i god tid att en ny medarbetare har anställts och vilken befattning det handlar om. Det är viktigt att förmedla just er kultur och glädje samt bygga en ”vi-känsla”. 

På Inhouse har vi digitala fikor 2 gånger i veckan. Det blir ett trevligt avbrott och ämnena är precis som de historiskt sett har varit vid kaffemaskinerna på kontoret, allt mellan himmel och jord.

Bonustips!
Det är många intryck som ska falla på plats, mycket att lära och många nya kollegor att lära känna. Be om respons på hur introduktionen fungerat så har du även chans att vässa till den lite ytterligare till nästa gång.

Lycka till!

8 februari, 2021

Inhouse rekryterar HR-tech profil för att utveckla nytt erbjudande

Inhouse rekryterar HR-tech profil för att utveckla nytt erbjudande

Vi säger varmt välkommen till vår nya kollega Mireille Mårtensson som tar sig an en helt ny roll inom bolaget och på marknaden. Mireille kommer ansvara för vår nya satsning med att jobba strukturerat och långsiktigt med våra viktigaste målgrupper. Hon har arbetat inom HR-tech de senaste tio åren där hon under 4 år jobbade på Linkedin och ansvarade för deras största kunder inom bemanning och rekryteringssektorn.

Välkommen till Inhouse Mireille. Kan du beskriva dina första veckor?

– Ja absolut! Min första tid på Inhouse har präglats av att lära känna teamet, få en övergripande bild av alla affärsområden samt skapa en förståelse för affären och vårt värdeerbjudande.

– Det som imponerat på mig mest är den starka relationen som Inhouse har till sina kunder, vilket förtroende det finns för våra specialister. Jag är även positivt överraskad till hur man har jobbat med kulturen och sammanhållningen på bolaget under pandemin. Min känsla är att det är ett bolag med mycket glädje och arbetsvilja. Alla tar sig tid till dialog och visar en vilja att hjälpa varandra på ett inkluderat sätt, vilket i mina ögon är tecken på ett välmående bolag.

Läs mer om Inhouse

Du har kommit in i en helt ny roll här på Inhouse, vad är ditt uppdrag?

– Jag kommer att ta ett helhetsgrepp om hur vi möter och skapar ett värde hos Inhouse målgrupper (dvs. kunder, kandidater och konsulter) och säkerställa att vi bygger en stark och långsiktig relation med dem. Rent konkret innebär det att jag kommer djupdyka i hur vi med rätt teknik kan hitta en standardiserad och till viss del automatiserad ansöknings- och rekryteringsprocess med starka personliga inslag. Det handlar exempelvis om riktad och relevant kommunikation där vi bidrar med värde för kandidatens fortsatta karriär.

– Vi kommer även ta det arbetssättet externt till våra kunder då vi ser att utmaningarna är stora när det gäller att ”äga” sina målgrupper.

Kan du utveckla det, varför behöver företag ”äga” sina målgrupper?

– Dagens jobbsökare vill att en ansökningsprocess ska vara smidig, gå snabbt och vara lätthanterlig. Vi söker inte jobb på samma sätt som vi gjorde tidigare och det förändrade beteendet ställer stora krav på arbetsgivare idag, det räcker inte med platsannonsen.

– Den stora bredden i det digitala landskapet leder ofta till ett splittrat arbetssätt ute hos företagen som rekryterar. Det blir ofta ett reaktivt arbetssätt utan en plan där företag arbetar ad-hoc med sina rekryteringar. Istället vill jag att man ska hitta sina kommunikationskanaler som man hela tiden håller igång, där man är relevant, och kan ta ett så kallat ägandeskap över sina kommande kandidater. När behovet sedan dyker upp och man ska hitta en ny kollega, har företaget redan en process och en upparbetad dialog med sitt nätverk. Jag kommer att arbeta med hur marknad, sälj och HR kan enas och hitta ett sammanhållet och långsiktigt sätt att engagera respektive målgrupp.

Vad är ditt främsta tips för att företag ska kunna lyckas med att bygga relation med sina målgrupper och sitt nätverk?

– Alla steg i processen är viktiga men som start tror jag nyckeln är att fundera över vad just din målgrupp är intresserad av att höra och inte vad du vill kommunicera. Detta är oftast två helt olika saker vilket leder till att man lägger tid på att formulera ett budskap som sedan inte tas in av målgruppen och därmed inte ger önskat utfall.

Missa inte vår artikel om tips för onboarding27 januari, 2021

Nu kan du nominera till Executive Assistant Awards 2021

Nu kan du nominera till Executive Assistant Awards 2021

Nu är nomineringen till årets upplaga av Executive Assistant Awards 2021 öppen – där Sveriges bästa assistenter på ledningsnivå lyfts fram. Syftet med tävlingen är att sprida budskapet om värdet rollen tillför dagens företag och uppmärksamma goda exempel bland ledningsassistenter.

Missa inte vår intervju med förra årets vinnare

2021 års utmärkelse av Executive Assistant Awards delas ut och firas digitalt den 22 april men kommer även att uppmärksammas i samband med Vidgade Vyer. Inhouse är samarbetspartner till tvådagarskonferensen Vidgade Vyer som kommer gå av stapeln i oktober och vi sitter även med i juryn till EAA.

Trendspaningar kring rollen

Kajsa Tamsen, partner på Inhouse, sitter med i juryn till tävlingen och berättar hur assistentrollen har förändrats under året som har gått, då mångas arbeten har påverkats av pandemin.
– Executive Assistants arbetsbörda har generellt sett inte direkt vare sig ökat eller minskat. De fortsätter att vara ett viktigt stöd till ledningen samt vara en koppling mellan ledning, kunder och organisationen. Rollen är därmed inte längre en administrativ roll då assistenten behöver ha en projektledarprofil.

– Precis som för de flesta har rollen som assistent förflyttats till att bli mer digital. Det blir viktigare och viktigare med självledarskap och att vara ännu mer proaktiv. Det vill säga, istället för att haffa någon vid kaffemaskinen eller gå förbi en kollega måste du aktivt ta kontakt via Teams eller mobil.
Jag vill även betona vikten att fortsätta att vässa sina digitala kunskaper och försöka läsa av trender via onlineseminarier, artiklar och dylikt på LinkedIn och även på Twitter.

Nominera

För att bli nominerad till Executive Assistant of the Year ska assistenten vara yrkesverksam som assistent på ledningsnivå och visat att hon/han uppfyller följande kriterier; är kreativ, en skicklig problemlösare och en god kommunikatör, har insikt och förståelse för att främja företagets affär, har mod och integritet och håller lojaliteten högt. Samt är en god ambassadör för sin yrkesroll. Sista nomineringsdag är 20/2.

Här kan du nominera en medarbetare som du tycker är värd att premieras!

Juryn består av följande personer:

Else-Britt Lundgren –former Executive Chairman IMA – International Management Assistants (2013-2019) och Senior Administrator BioArctic AB

Stefan Haglund – VD, Företagsuniversitetet AB

Marlene Berglund – Utvecklingschef, Företagsuniversitetet AB

Sofie Koark – Vice Chairman, IMA och Executive Assistant AW Group/Academic Work

Kajsa Tamsen – Business Director HR / Partner, Inhouse AB

Håkan Holstein – Regional Sales Director, Nordic Choice Hotels

Kajsa, partner på Inhouse, längst fram till vänster med juryn för Executive Assistant Awards

11 januari, 2021

Varför ska vi ses? Lärdomar från ett år på distans

Varför ska vi ses? Lärdomar från ett år på distans

Precis som många andra arbetar idag nästan hela Inhouse på distans och det senaste årets nya förutsättningar har inneburit många förändringar (och förbättringar). I den här artikeln vill vi dela med oss av några insikter för att hålla engagemang, motivation och samverkan igång.

När vi i våras lämnade kontoret och började arbeta hemifrån insåg vi efter ett tag att de insatser vi gjorde primärt var inom teamen. D v s varje avdelning hade möten och aktiviteter, som stärkte teamen, men samverkan mellan olika team blev i princip obefintlig.

Därför blev det nödvändigt att ta tag i frågor som: hur kan vi öka engagemang och motivation när vi inte träffas? Kan man stärka kulturen – på distans? Kan vi fortsätta att affärsutveckla och utvecklas i våra roller? Hur främjar vi samarbeten mellan grupperna?

Läs även ”Så vässar ni er internkommunikation – 5 snabba steg”

Här är några av de idéer vi har genomfört för att hålla engagemang och samverkan igång.

Samarbete över affärsområden

Inhouse har startat något vi kallar för ”Projekt Kollektiv Utveckling”. Varje månad utses, och arbetar, en grupp från olika affärsområden kring ett tema. De har en månad på sig att ta fram olika idéer och forskning på ämnet för att sedan presentera vad de kommit fram till på ett stormöte med hela bolaget. Syftet är att överbrygga gränser mellan grupper och samtidigt vidareutveckla våra processer, erbjudanden och kompetensutveckla oss.

Kompetensutveckling

På Inhouse vill vi inspirera och bidra till kunskapsutveckling. Vi bjuder därför löpande in medarbetare och externa personer till att hålla i webinars, seminarium och workshops. I november bjöd vi till exempel in vår samarbetspartner LinkedIn till ett internt webinar där vi fick diskutera trender och spåna kring framtiden.

Sociala relationer

På Inhouse vill vi att medarbetare håller igång dialoger med sina kollegor. Ett forum för detta är våra ”Walk & Talk” som sker varje månad. Det som startade som ett hälsoinitiativ utvecklades till att även innebära att vi får möjlighet att under en timmas promenad, prata med en kollega från en annan avdelning på ett givet tema eller fritt. Promenaden kan ske både tillsammans IRL eller på var sitt håll. Sist vi gick var ämnet till exempel nya idéer till korsförsäljning. 

Hälsa

Vi vet att många sitter still mer nu när de jobbar hemifrån, så vi erbjuder träning med kollegor via Teams. En halvtimmes träning en gång i veckan, vilket enkelt kan trappas upp till fler tillfällen. Roligt, kulturstärkande och riktigt bra för kroppen! Man tränar efter sina förutsättningar och vi turas om att ta på oss ”PT-rollen”.

Digitala mötesrum

Vi har skapat 5 gemensamma chattkanaler för olika syften i Teams. De fungerar både som ett intranät och som alternativ till kaffeautomatssnacket eller de snabba frågorna man ställer till en kollega över skrivbordet. 2 ggr per vecka fikar vi dessutom digitalt. Det blir ett trevligt avbrott och ämnena är precis som de historiskt sett har varit vid kaffemaskinerna på kontoret, allt mellan himmel och jord.

Det här är möjligt tack vare ett stort engagemang från våra kollegor och mer ligger i planeringen framåt för 2021. Hoppas de här aktiviteterna kan inspirera er till effektivisering, social interaktion och nytänk framåt.

Missa inte vår checklista om förändringsarbete

Skrivet av Inhouse kommunikationschef Hedvig Engnell

4 januari, 2021

Så här sätter du mål för ditt jobbår- 5 viktiga steg

Så här sätter du mål för ditt jobbår- 5 viktiga steg

Nytt år och nya möjligheter. Låt oss lämna 2020 bakom oss och blicka framåt. Hur bra är du på att sätta upp mål kopplade till ditt yrke? Personer som presterar bra över tid har ofta en tydlig målbild för sina karriärer. Här kan du läsa våra fem steg om hur du kan sätta upp mål för ett framgångsrikt jobbår och få en nystart.

1. Skapa en karriärsvision

Om du skulle blunda och måla upp en syn av din drömsituation på arbetet om 5-10 år, hur ser den ut? Du stiger upp, äter frukost, gör dig iordning och sen? Vad ser du framför dig? Formulera din egen karriärvision, en vision uttrycker ett önskat framtida tillstånd du vill uppnå. Tänk igenom vad du vill göra med ditt arbetsliv. Till exempel- om du kunde jobba i vilken bransch du vill, i vilken roll du vill – vad skulle du göra då?

Missa inte ”5 läsvärda artiklar för dig som söker nytt jobb”

2. Utvärdera din nuvarande situation

Utvärdera nu din nuvarande arbetssituation. Vilka typer av utmaningar stimulerar dig? De dagar då du tycker det ska bli kul att gå till jobbet, vad är det som står på agendan då? Vilka uppgifter gör att du suckar och känner dig omotiverad? Att veta vad som håller dig motiverad, engagerad och nöjd i vardagen är nyckeln till att skapa en karriärväg som fungerar för dig. Fundera därefter på vad du behöver utveckla och arbeta på för att komma närmare punkt 1.

3. Formulera mål

När det handlar om träning är det vanligt att sätta upp tidsbaserade och mätbara mål, du ska om X antal månader springa milen på X antal minuter eller ta X i bänkpress. Det är inte lika lätt när det handlar om våra yrken, men det är ett viktigt steg. Granska den information du har samlat in och identifiera tre till fem kortsiktiga och långsiktiga karriärmål som är mätbara och realistiska. För att att nå målen behöver du en realistisk målsättning (och motivationen får sig en skjuts på vägen).

Exempel:
– Inom fem år vill jag ta en roll som ledare eller chef, med ett team eller personalansvar.
– Inom det närmsta året ska jag gå en utbildning eller kurs som vidareutvecklar min kompetens inom till exempel webbdesign, nudging eller redovisning.
– I höst ska jag ha bokat in minst tre nätverksträffar med inspirerande och kunniga personer inom till exempel agila arbetssätt eller sociala medier.

4. Omvandla målen till en handlingsplan

När du formulerat visionen och målen är det dags att skrida till handling. Gör en handlingsplan för vad du behöver göra för att uppnå dina mål. Detta steg glöms ofta bort men genom att skriva ner dina handlingar ökar du chansen att de blir verklighet. En handlingsplan är ett effektivt verktyg som pushar dig utanför din bekvämlighetszon och ser till att du kan börja forma din framtid.

5. Agera och utvärdera

Inget mål har någonsin uppnåtts genom att bara skriva ned det på papper! Det är nu du måste börja arbeta med de förändringar, stora som små, som behövs för komma dit du vill. Glöm inte att se över din handlingsplan och dina mål regelbundet för de kommer kanske att förändras. Men att veta vilka de är och hålla dem i minnet när du fattar beslut om din karriär, kommer att säkerställa att du alltid är på väg i den riktning som är bäst för dig.

Sammanfattningsvis- Det handlar med andra ord både om att ha mål samt en handlingsplan för hur du ska uppnå det du vill. Och att ta ansvar för dina mål, det är du som kommer få det att hända. Stort lycka till.

Skrivet av Inhouse kommunikationschef Hedvig Engnell

Läs även ”Så får du ut mest av dina möten – 5 snabba tips ”

1 2 3 31