Kategori:

Nyheter


19 september, 2011

Att skriva CV

Att skriva CV

Att skriva och strukturera sitt CV kan vara det viktigaste dokumentet du någonsin arbetar med. Att skriva så att den potentiella arbetsgivaren känner att just du är rätt person för rollen är ett hantverk i sig. Och om du gör rätt har du en otrolig fördel mot andra sökande.

Många bävar för att skriva sitt CV. Dels så tar det lång tid men det är också krävande rent mentalt då rädslan för att göra fel kan få vem som helst att göra enkla misstag och överarbeta dokumentet.

Ida Bertilsson, Rekryteringskonsult på Inhouse, berättar om ett av de vanligaste misstagen:

– Ett av de vanligaste problemen folk gör när de skriver ett CV är att många tenderar att överarbeta och fylla det med information som saknar relevans. Tänk på att alltid rikta ditt CV och personliga brev om du söker en specifik tjänst.

Ida är en av många rekryteringskonsulter på Inhouse som dagligen träffar kandidater och går igenom CV:s. Ida bjuder här på tre konkreta tips på hur du ska tänka vid utformningen av ditt CV.

Ett CV ska vara max 2 sidor och ett personligt brev max 1 sida men gärna kortare, därför är det viktigt att vara konkret och ha en röd tråd i det du skriver.

Var konkret och relevant – det du gjorde för 10 år sedan är inte alltid relevant för den tjänst du söker.

Tänk på den kronologiska ordningen – börja med den senaste tjänsten.

7 september, 2011

Inhouse startar kompetensträning

Inhouse startar kompetensträning

Den 15 augusti startades Inhouse Kompetensträning. Inhouse stärker på så vis innehållet inom People Management och blir en stark aktör inom ledarträning och medarbetarträning för företag och privatpersoner.

Inhouse har länge varit en stark aktör inom individ- och gruppcoaching och erbjuder företag och privatpersoner tekniker att utvecklas och motiveras. Och nu så stärker vi oss ytterliggare i och med köpet av kompetensutvecklingsföretaget Kompetenstrappan.

Kompetenstrappan har fokuserat på kompetensutveckling till företag och privatpersoner genom ett träningskort kallat kompetenskortet. Genom att låta företag och privatpersoner komma på olika träningspass har de hjälpt människor att hitta motivation och drivkraft för att genomföra förändringar som de både vill och behöver göra.

Att kompetens kräver underhåll genom träning är grunden i det erbjudande som nu introduceras på Inhouse. Istället för enstaka tillfällen erbjuds nu företag och privatpersoner med kompetenskortet kontinuitet då träningstillfällena sprids ut över ett år. Jens Ölander, VD Inhouse, förklarar:

– Vi är övertygade om att man behöver utvecklas under en längre tid istället för enstaka tillfällen som snabbt glöms bort. Med kompetenskortet får ledare och medarbetar kontinuitet och den träning de behöver för att optimera sin verksamhet. Även i sämre konjunkturer är detta viktigt med tanke på vikten av ett bra ledarskap.  

Tre möjligheter till kompetensträning

Inhouse kompetensträning erbjuder nu tre olika möjligheter som möter de behov som finns hos företag.

Kompetenskortet – Ledare och medarbetare tränar och utvecklas i sitt personliga ledarskap för att motiveras i sin roll på arbetsplatsen. Beroende på vald abbonemangsform kan ni under ett års tid komma på våra träningar som ni själva väljer från vårt kalendarium. För att optimera passen har vi valt att dela upp det mot målgrupperna ”Ledare” och ”Medarbetare”. 

Uppdrag. Vi kan ta på oss ett uppdrag där vi skräddarsyr träning efter företagets behov.  

Åtagande. Vi kan driva projekt- och utvecklingsprocesser.

I och med att Kompetenstrappan nu blir Inhouse Kompetensträning förenas två styrkor inom respektive område och bildar med sin specialistkompetens en stark aktör som tillgodoser företag och privatpersoners specifika behov.

Låter det intressant? Då är du välkommen att komma på ett prova-på träningspass. Titta gärna in i kalendariet för att läsa mer.

30 maj, 2011

Sociala medier populärt i jakten på nytt jobb

Sociala medier populärt i jakten på nytt jobb

Vi lät genomföra en undersökning bland våra prenumeranter. Det visade sig att 68 % av de svarande använder sociala medier när de letar/söker nytt jobb. Av de tillgängliga kanalerna är Facebook och LinkedIn de två mest populära alternativen följt av Twitter och bloggar.

Vi gick ut till alla våra prenumeranter och bad dem svara på frågor kring sitt användande av kanaler i de sociala medierna. Vi ville veta hur många prenumeranter som använder sociala medier för att leta/söka nytt jobb. Och det visade sig att hela 68 % av de svarande använder sociala kanaler i jobbsöksprocessen.

Många kommentarer från respondenterna handlade om den praktiska aspekten. Till exempel så tyckte många att multikanalen Facebook möjliggör att man enkelt kan dela tjänster men också på ett bra sätt följa respektive företag. Facebook var också det mest populära alternativet när det kom till vilken kanal som var populärast att använda när man letar nytt jobb. 42 % använde Facebook för ändamålet följt av LinkedIn (36 %). De var i särklass populärast där Twitter och bloggar följde en bit efter.

– Resultatet antyder att folk mer och mer börjar se de professionella aspekterna av sin närvaro i de sociala medierna. Dess praktiska möjligheter gör det enkelt för användaren då de i större utsträckning kommer till personen. Delningsfunktioner och företagssidor möjliggör detta på ett bra sätt, säger Andreas Ekeling, marknadsansvarig på Inhouse.

Inhouse jobbar aktivt med sociala medier och kommer baserat på undersökningen utveckla sin närvaro. Andreas berättar:

– Vi har fått många bra tips och synpunkter som gör att vi kan optimera vår närvaro mot vår målgrupp. Det nya digitala landskapet med sociala medier i spetsen är i ständig rörelse och genom att lyssna på målgruppen kan vi göra det förändringar som passar bäst in.

29 mars, 2011

Emma Pihl i TV4:s Nyhetsmorgon

Emma Pihl i TV4:s Nyhetsmorgon

Inhouse professionella coach Emma Pihl var under tisdagen i TV4:s Nyhetsmorgon för att berätta om sin nya bok ”Att leda nästa generation”.

Boken riktar sig dels till personer som vill utveckla sitt ledarskap mot nästa generations medarbetare, men också till medarbetarna i den kommande generationen som vill utveckla sig själv för att snabbare kunna, vilja och våga ta ledande positioner i stora företag.

– Det är viktigt att ha en personlig utvecklingsplan för medarbetaren där man tillsammans skapar en gemensam bild av hur de kan utvecklas. Andra viktiga nycklar är återkoppling och tydlig närvaro från ledaren för att möta den nya generationen, säger Emma.

Se klippet från TV4:s Nyhetsmorgon.

14 mars, 2011

Att attrahera, rekrytera och leda den krävande generationen

Att attrahera, rekrytera och leda den krävande generationen

Inhouse professionella coach och författare Emma Pihl släpper i mars boken ”Att leda nästa generation”. 

80 och 90-talisterna är enligt forskningsbolaget Rainmaker Thinking ”Den mest underhållskrävande arbetskraft världen någonsin skådat” och nu är den här. Hur ska vi få denna arbetskraft att prestera optimalt och vilka krav ställs det på dig som ledare för att möta, rekrytera och leda den kommande generationen?

Boken går igenom begreppen och ger även dig i generationen den kunskap som krävs för att förstå och genomskåda koderna, allt i syfte att utveckla dig för att kunna, vilja och våga ta ledande positioner i företaget.

Se Emma Pihl prata om boken och generation Y i SVT:s Gomorron Sverige.

28 februari, 2011

Vägen till ”rätta” jobbet

Vägen till ”rätta” jobbet

Satsningen på jobbcoacher har uppmärksammats frekvent den senaste tiden. Kritiken har riktats både mot mätbara resultat samt utförande aktörer. Det som inte tas upp i debatten är helhetsbilden av de långsiktiga effekterna och perspektivet på jobbcoachingen.

Vikten av att en arbetssökande behåller sin känsla av egenvärde även utanför arbetsmarknaden är ett fokus Inhouse gärna vill lyfta fram. Att få adekvat och kvalificerat stöd utifrån sin individuella situation gör att tiden utanför arbetsmarknaden kortas avsevärt där sannolikheten att hitta rätt tjänst i karriärstegen ökar.

Hundratals personer har genomgått vårt jobbcoachingprogram, de flesta från kommunikationsbranschen där vi har vår kärnkompetens. Vår största insats till de arbetssökande är  att vi bidrar med struktur i deras sökande. Intervjuer, optimering av ansökningshandlingar, en kontakt med en rekryterare inom relevant område och ett stärkt självförtroende efter att ha stått utanför arbetsmarknaden, är alla viktiga ingredienser vi förser de arbetssökande med.

Inhouse karriärcoach, Ann-Soophie Mattsson förklarar:

– Vi ger de arbetssökande en ökad kompetens i färdigheten att söka jobb. Den återkoppling vi ofta får är att de får större kännedom och säkerhet inför sitt kommande karriärsteg, en förmåga att paketera sig själv och sin kompetens, ett breddat nätverk och kännedom om nya, kreativa sätt att söka arbete på.

Jobbcoaching är en helhet där nytt jobb är en av pusselbitarna. Vi rustar deltagarna i programmet med nödvändiga delar för deras karriär och framtid, något som vi anser gett positiva konsekvenser både för individ, bransch och samhället.

10 februari, 2011

Reklambyråer tappar i lönsamhet

Reklambyråer tappar i lönsamhet

Aje Stenbeck, affärsområdeschef på Inhouse, kommenterar Resumés artikel om det faktum att svenska reklambyråer måste bli mer affärsmässiga. Lönerna på reklambyråerna har de senaste åren markant ökat samtidigt som intäkterna står sig oförändrade.

Aje menar att reklambranschen har blivit sämre på att ta betalt och samtidigt motivera värdet av deras tjänst. Det verkar som att det blivit  inflation i reklamkunnandet och byråerna riskerar att bli omkörda av varandra samtidigt som konkurrensen ökar från andra aktörer, menar Aje Stenbeck.

3 februari, 2011

Inhouse spår årets arbetsmarknad

Inhouse spår årets arbetsmarknad

Den senaste tiden har antalet platsannonser stadigt ökat och nya möjligheter skapas. De ”inlåsta” medarbetare som under lågkonjunkturen avvaktat med att röra sig vidare, börjar nu se sig om på arbetsmarknaden.

Inhouse vVD Kajsa Tamsen utvecklar sina tankar för 2011:

– För Inhouse märks den ökade rörligheten och nu ges ett utmärkt tillfälle till eftertanke och reflektion. Ska vi återbesätta vakanser rakt av eller ska vi ta tillvara på tillfället att tänka nytt? Vilken kompetens behöver vi framåt? Kompetensinventeringens tid är här.

Länktext

Kajsa fortsätter:

– Detta kan ge en fantastisk möjlighet för den anställde att få pröva vingarna utan att riskera något, och dessutom en vinst för företaget att få till ”rätt man på rätt plats” utan kostnader. En äkta win-win-situation. Där vi tror alla är vinnare genom bemanning.