Kategori:

Nyheter


11 november, 2013

Bli bättre på ett nytt sätt

Bli bättre på ett nytt sätt

Det klassiska synsättet är att det finns bara ett karriärspår för dig som säljare; att du utvecklas från junior säljare till account manager och från KAM fram till försäljningschef.  Med allt större budgetar, viktigare kunder och större utmaningar kring ett sortiment eller geografi. Men det finns andra sätt att växa som säljare – horisontell integrering.
I rollen som säljare drivs vi alla av budget, avslut, resultat, framgångar mätt i antal kundbesök, nya kunder eller andra kriterier. Med många års nötande blir du bättre och mer erfaren endera i det företag där du inlett din karriär eller i helt andra branscher där just din säljkompetens uppskattas. Du får användning av din affärsmannaskap kring förhandling och ’pitchar’, men även din sociala kompetens mot såväl nya kunder som mot nya kollegor.

DYRKÖPTA ERFARENHETER

Det vi alla ser under åren är hur det ibland gnisslar i samarbetet med andra funktioner i bolaget eller andra aktörer eller underkonsulter i kedjan från utveckling och produkton via marknadsföring och sälj fram till leverans och kundnöjdhet. Känner du igen dig i något av dessa case?  
–    Det är lätt att bli för het på gröten och lova för mycket, att vara för optimistisk kring leveranstider på era produkter. ”Va,  är det  inte samma leveranstider som i våras?”
–    Hur kunde kollegorna på marknadsavdelningen bara ’glömma’ alla de leads ni fick i samband med mässan, en mässa till vilken du inte fick in rätt personer från dina kunder och prospekts eftersom inbjudan gick ut för sent och på ett gammalt register!
–    Det gick så fort inför kundmötet att du fick gissa kring kompetensnivån och kvaliteten på de konsulter du sålt in i ett projekt. Och att du fick ett kallt samtal från kunden några dagar senare som bad att få se nya och mer erfarna konsulter i projektet…till samma arvode.

STIG ÅT SIDAN ETT TAG!

Stig åt sidan ett tag och se på din säljavdelning med andra ögon! Byt spår under ett par månader eller vid flera olika tillfällen. Bli den där skickliga säljaren som kan mer om hela sälj- och leveransprocessen eller kan mer om konsulterna eller er produktion än alla era säljare tillsammans.
Visst är det karriären som lockar med fler kunder och större budgetar. Men ta dig en funderare, kanske kan en viss tids PRAO på de avdelningar och funktioner som ni på sälj samverkar med ge dig en helt ny karriärmöjlighet;
–    att det är du som ’kan’ leveransavdelningen med dess rutiner och villkor, eller
–    att om du PRAOar på marknadsavdelningen under ett par månader verkligen kan visa hur ni på sälj jobbar och vad som krävs för att få till ett effektivt samarbete. Eller …
–    att du går in som tf konsultchef för att bättre läsa in och lära känna konsulterna, vad de kan och hur deras utveckling kan stärkas.

Säkert kan du göra listan längre och framförallt anpassad till din situation och det företag du jobbar på. Det centrala är att du vill bli den där framgångsrike säljaren genom att klara allt större kunder och budgetar, men att din karriärplan omfattar det de andra säljarna kanske aldrig lär sig, nämligen en erfarenhet av
–    Hur  de verksamheter inom ditt företag som ’sälj’ är beroende av egentligen fungerar och tänker och hur de kan användas / lockas / tränas att göra sitt bästa för dig och dina kollegor på er försäljningsavdelning
–    Hur era partners eller distributörer i ert kundarbete är bemannade och hur de prioriterar de uppdrag där ni samverkar
–    En bredare förståelse för hur ditt företag kan lyckas bättre i kundarbetet.

Anmäl dig själv, eller varför inte en vän eller en kollega till Årets Säljare 2014 http://aretssaljare.com/

 

28 oktober, 2013

Årets Säljare 2014!

Årets Säljare 2014!

Du som arbetar med försäljning betyder mycket för svenskt näringsliv. Kanske mer än du anar. Varför? För att utan säljare stannar affärerna. Därför har Säljarnas Riksförbund dragit igång tävlingen Årets Säljare 2014. Nominera någon du känner eller anmäl dig själv här http://aretssaljare.com/

Säljarnas Riksförbund vänder sig uteslutande till dig som jobbar med marknadsföring och försäljning, och är något så ovanligt som ett fackförbund som lägger huvudfokus på individen. De är alltså mindre intresserade av att som grupp söka konfrontation med en motpart, utan satsar mer på att aktivt hjälpa och utveckla dig i ditt jobb.
Inhouse är en partner till Säljarnas och bidrar med vägledning och tips för karriärutveckling. Bland annat genom ’Karriärbloggen’ på deras hemsida, läs den här:
http://www.saljarnas.com/Karriarpaketet/Karriarutveckling/Karriarbloggen/

14 oktober, 2013

Inhouse välkomnar Håkan Nilsson

Inhouse välkomnar Håkan Nilsson

Vi är glada att välkomna Håkan Nilsson till Inhouse och rollen som Affärsansvarig Ekonomi. Han kommer närmast från en befattning som försäljningschef på ekonomikonsultbolaget Meritmind där han verkat de senaste 6 åren. Utöver mångårig erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen har Håkan även en bakgrund som revisor från PWC samt gedigen erfarenhet av affärs- och företagsutveckling från positioner som VD, försäljningschef, marknadschef och produktchef.

Jens Ölander, VD på Inhouse, säger: ” Med sin specialistbakgrund kommer Håkan hjälpa våra uppdragsgivare att utveckla ekonomifunktionen och trimma deras People Management”.

”Jag tycker det är fantastiskt roligt att få vara med och bidra till utvecklingen och stortrivs med den fantastiska entreprenörsandan och den klara övertygelsen att vi kan förändra och göra skillnad med vårt koncept People Management, det gör oss till något mer än de traditionella rekryterings- och bemanningsspecialisterna.” säger Håkan Nilsson.

27 augusti, 2013

Säljare på nytt jobb? Skapa förutsättningar för att lyckas

Säljare på nytt jobb? Skapa förutsättningar för att lyckas

Första dagen på nytt jobb. Förväntningarna är höga och du är fylld av entusiasm. Men det gäller att det finns ordentliga förutsättningar för att du ska få en bra start, något du ska diskutera med din arbetsgivare redan innan du skriver på kontraktet.

Som säljare på nytt jobb, oavsett typ av tjänst, är det viktigt att lära känna dina nya kunder. Har du fått en kundportfölj att jobba mot ska majoriteten av din första tid ägnas åt att sätta dig in i kundernas verksamhet. Hur ser deras köpprocess ut? Vilka personer har din företrädare träffat och hur har kommunikationen sett ut? Identifiera och boka så snabbt som möjligt ett fysiskt möte för att skapa kontakt. Nöj dig inte med ett telefonsamtal. Det är både oprofessionellt och opersonligt.

Tyvärr finns det alldeles för få företag som sköter kundhistoriken på ett bra och pedagogiskt sätt. Är det så på din arbetsplats? Ta tillfället i akt och visa din initiativförmåga och skapa rutiner för hur det ska skötas i framtiden. Ingen chef säger nej till det.

Ett introduktionsprogram är A&O

Men det viktigaste för att kunna sätta dig in i dina nya arbetsuppgifter, lära känna medarbetarna, företagskulturen och få en klar bild av vad ni tillsammans ska göra för att nå målen, är introduktionen.

Hos större företag är ett ordentligt introduktionsprogram inget ovanligt, där är det mer av en självklarhet. Hos mellanstora företag råder det fortsatt stor brist på en bra introduktion där du som säljare, redan innan du tagit dina första steg i lokalen, ska få bra förutsättningar för att enkelt sätta dig in i arbetet.

Samarbete utanför ditt affärsområde

Många företag jobbar med cross-sale. Det vill säga att olika säljare jobbar med en och samma kund. Kanske har din nya arbetsgivare olika affärsområden? En kund som köper en tjänst av din kollega kanske också skulle vara intresserad av tjänster som du representerar? Då är det högaktuellt med ett möte för att gå igenom kunderna och hur ni tillsammans kan jobba strategiskt och målinriktat.

Har ni inte kommit överens om ett introduktionsprogram när du skriver under anställningsavtalet kan det vara för sent när du väl är på plats. Finns det inget schema när du börjar, skapa ett själv. Identifiera nyckelpersoner och boka möten. Bjud ut dem på lunch eller fika utanför kontorets dörrar. En avslappnad miljö gör det lättare att lära känna personen på bästa sätt. Det visar dessutom att du är initiativrik och att du vill skapa en grund för framgång hos din nya arbetsgivare.

3 tips för succé på nya jobbet

Gör en plan för din första tid

1. Lär känna kunderna. Läs på om kundernas verksamhet. Boka så snabbt som möjligt in ett fysiskt möte. Om det inte finns några rutiner för att sköta kundhistoriken – skapa nya.

2. Lär känna medarbetarna. Identifiera nyckelpersoner. Bjud på lunch i avslappnad miljö.

3. Lär känna företaget. Boka in möten även med personer du inte kommer att jobba med. Det ger dig en mångsidig bild av företagskulturen.

 

Thomas Nyström, affärsområdesansvarig på Inhouse Försäljning, bloggar på Säljarnas kring tips och karriärutveckling för säljare.

30 maj, 2013

Sätt mål för karriären

Sätt mål för karriären

Oavsett om du jobbar med försäljning eller annan resultatdriven verksamhet är du van att jobba mot mål. Men handen på hjärtat – hur bra är du på att sätta mål för din egen karriär?

Personer som presterar bra över tid har ofta en vision för sin egen karriär. De återkommer regelbundet till visionen och arbetar systematisk för att uppnå den. Detta gäller naturligtvis inte bara inom försäljning utan kan appliceras på alla yrkesgrupper och inte minst inom idrottens värld.

Hur ska man då tänka när det kommer till karriärmål? Mitt råd är att börja med visionen.

En vision uttrycker ett framtida tillstånd som just du vill uppnå. Tänk igenom vad du vill göra med ditt arbetsliv och fundera både i hårda och mjuka värden. Exempel på hårda värden kan vara: Vilken löneutveckling vill jag ha? Vill jag vara generalist eller specialist? Ska jag jobba med produkter eller tjänster? Mjuka värden kan vara: Vad är jag bra på? I vilka situationer trivs jag på arbetet? När presterar jag som bäst? Formulera därefter din egen karriärvision.

När du har kommit fram till din karriärvision är det dags att börja fundera på hur du uppnår den. En bra grundregel är att sätta både kort- och långsiktiga mål.

Börja med att tänka över vad du vill göra om 3–5 år, för att din karriärvision ska kännas inom räckhåll. Sedan tänker du igenom vilka kortsiktiga mål du har för de kommande 6–12 månaderna för att uppnå dina långsiktiga mål.

När du formulerat visionen och målen är det dags att skrida till handling. Gör en handlingsplan för vad du behöver göra för att uppnå de kortsiktiga målen. Du kan behöva bryta ned målen i delmål. Fundera därefter på vad du behöver utveckla, detta är naturligtvis individuellt för dig. Ett tips är att skriva ned visionen, målen och handlingsplanen eftersom du då tvingas vara mer konkret.

Mål för karriären – inte bara på pappret

Men inget mål har någonsin uppnåtts bara genom att skriva ned det på papper! Det är nu du måste börja arbeta med dig själv och de förändringar som behövs för komma dit du vill. Gör förändringar i ditt dagliga arbete, stora som små, som leder mot dina mål och glöm inte att stämma av med din handlingsplan och dina delmål så att du vet att du är på rätt väg. Detta steg glöms ofta bort. Allt för sällan tar vi oss tid att reflektera över vad vi gör bra och vad vi behöver förbättra. Vi som rekryterare träffar alldeles för ofta kandidater som ”bara hamnat i den rollen”.

En mycket vanlig fråga från rekryteringskonsulter är: Vad gör du om 3–5 år? Ofta följs den frågan upp med vad behöver du göra för att ta dig dit? Detta belyser hur viktigt det är att ha funderat igenom dessa frågor. Det är inte själva målen vi lyssnar efter, utan att du faktiskt har mål samt en plan för hur du ska uppnå det du vill.

3 tips  – Var systematisk och nå dit du vill

1. Skapa en vision. Tänk igenom vad du vill göra med ditt arbetsliv och fundera både i hårda och mjuka värden.

2. Sätt upp mål. Fundera på vad du vill göra om 3–5 år. Sätt sedan upp kortsiktiga mål för de kommande 6–12 månaderna som ska leda till att uppnå dina långsiktiga mål.

3. Skrid till handling. Gör förändringar i ditt dagliga arbete, stora som små, som leder mot dina mål. Stäm regelbundet av med handlingsplanen så att du vet att du är på rätt väg.

Du kan läsa mer om hur vi kan hjälpa säljorganisationer med sina utmaningar under Inhouse försäljning.

 

8 december, 2012

Sälj in dig själv för drömjobbet

Sälj in dig själv för drömjobbet

Hur ska du göra för att få drömjobbet? Som säljare är konkurrensen på arbetsmarknaden stenhård och många slåss om drömjobbet. Men det finns några vinnande recept. Ofta finns det en liknelse med att söka jobb och en säljprocess. Inhouse Mikael Lindkvist ger dig nycklarna.

Det finns en gemensam röd tråd för de som lyckas landa drömjobbet. Att tydligt koppla ihop hela ansökningsprocessen till den tjänst du söker. Från det personliga brevet, genom CV:t  till den efterföljande arbetsintervjun. De som lyckas visa att han/hon är bäst lämpad för tjänsten genom att koppla ihop sina kunskaper, erfarenheter och meriter mot den tjänst de söker, är den som oftast får jobbet.

Tydlig koppling till rollen gör ett bra personligt brev

I det personliga brevet har du chans att spegla hur du är som person och motivera varför du passar för rollen. Det många missar är att beskriva vilka tidigare mål de har uppnått inom försäljning. Här har du verkligen en chans att visa på tidigare försäljningsmål och hur de gör att du klarar av tjänsten. En annan sak är utmärkelser. Skriv inte bara att du är ”driven och engagerad”. Skriv istället att du är driven och engagerad vilket exempelvis har lett till utmärkelsen ”Månadens säljare”. Styrk dina påståenden med bevis, på samma sätt som hur du argumenterar mot kund.

I en jobbannons finns det en massa kvalifikationer du måste uppfylla. Bryt ner dessa och svara upp med fakta på att just du har de kunskaperna. På samma sätt som du visar din produkt eller tjänst för kunden, ska du göra samma process i ditt personliga brev. Varför är du som säljare den bästa lösningen för företaget?

Det viktigaste dokumentet är ditt CV

När du skriver ditt CV ska du gå in med samma mindset som när du förbereder dig inför ett säljmöte. I ett säljmöte lyfter du dina och företagets styrkor och hur de kan hjälpa kundens affärer. Samma sak gäller i ett CV. Lyft vad du kan göra för företaget under dina olika arbetslivserfarenheter. Här ska du koppla ihop dina tidigare anställningar med budget du har jobbat med. Nådde du budget varje månad? Hur mycket möten respektive avslut hade du i veckan? Ju mer konkret information du kan ge till mig som rekryteringskonsult desto bättre.

Det är bra att ha en sammanfattning i början av ditt CV. Vad har dina tidigare anställningar gjort så att du är rätt personen för jobbet? Hur har du utvecklats genom dina säljtjänster och vad har det lett till? Vart befinner du dig idag som gör att jobbet passar dig perfekt?

Avslutningsvis så är ditt CV det viktigaste dokumentet. Vi märker tidigt om du inte har lagt tillräckligt kraft på ditt CV. Oftast visar det sig i enkla stavfel och särskrivningar. Vi ser förvånansvärt många CV:n som innehåller stavfel. Redan där ligger du som sökande på minus. Se till att korrekturläsa allt du skriver. Låt minst två utomstående personer läsa ditt CV innan du skickar iväg det.

6 december, 2012

Framtidens säljare utvecklas på Inhouse Business School

Framtidens säljare utvecklas på Inhouse Business School

För att bli en bra säljare behöver du utbildning och erfarenhet. Inhouse Business School tar in duktiga personer som är i början av sin säljkarriär och ger dem säljutbildning och erfarenhet för att utvecklas i sin roll. Målet är att rekrytera ut marknadens starkaste säljare till våra kunder.

För en tid sedan började tre unga och hungriga säljare här på Inhouse. De är de första i vår nya satsning kallad Inhouse Business School. Syftet är att ge dem en marknadsnära utbildning från våra specialister inom försäljning. De kommer att få värdefulla erfarenheter genom att på nära håll följa och jobba med Inhouse säljprocess.

Till en början kommer de att jobba som mötesbokare och lära sig värdefulla grunder i hur man bearbetar prospects. De kommer att jobba tätt med våra specialister och följa med ut på möten för att få erfarenhet av kundbearbetning.

Säljutbildning för utökat kunskapsbank

Parallellt med arbetet kommer de att få kontinuerlig säljutbildning som de direkt kan anamma i sin yrkesroll. Inhouse Business School kommer att öka deras kunskaps- och erfarenhetsbank och göra dem redo för att rekryteras och stärka våra kunder.

Mikael Lindqvist, rekryteringskonsult inom affärsområdet försäljning, berättar mer:

– Vi tar in unga och hungriga säljare som brinner för försäljning och vill utvecklas i sin roll. Hos oss får de utbildning och erfarenheter som kommer att göra dem redo för större utmaningar ute hos våra kunder. Inhouse Business School blir en språngbräda ut i arbetslivet och våra kunder kommer att bära frukten av vår satsning.

 

Är du nyfiken på att veta mer kring Inhouse Business School? Kontakta mikael.lindqvist@inhouse.se.

 

Tre tips för en lyckad säljpresentation

Tre tips för en lyckad säljpresentation

Ett av våra viktigaste säljverktyg är presentationen. För att lyckas och skapa ett förtroende mot den potentiella kunden är din säljpresentation och ditt uttryck i centrum. Mikael Lindqvist och Thomas Nyström från Inhouse försäljning ger dig 3 tips på hur du som säljare ska lyckas i ditt kundmöte.

Säljarens kroppspråk

Oftast sker det omedvetet. Men vårt kroppspråk är något vi hela tiden använder. Gömmer du dig bakom talarstolen eller datorn? Be din omgivning att komma med feedback på hur du använder ditt kroppspråk. Då kan du öva upp ett starkt kroppspråk.

Lev i nuet. Läs av dina klienters kroppspråk och anpassa dig. Håll alltid ögonkontakt. Du ska hjälpa den potentiella kunden och ögonkontakt stärker din trovärdighet. Tänk på att gester (i måttlig dos) förstärker dina ord. Håll också dina händer öppna, det stärker tilliten.

En säljares tal

Tänk på att inte prata oavbrutet. Ta dig tid att lyssna på den potentiella kundens behov och synpunkter. Dessutom hjälper det dig att lagra informationen du precis fått.

Variera din röst. Vill du att något speciellt ska uppmärksammas? Till exempel ett ord eller en fras? Genom att variera din röst så får mottagagaren lättare att registrera ditt budskap.

Sätt din säljpresentation eller tal i perspektiv

Med relevanta jämförelser blir din kommunikation mänskligare. Relatera ditt tal med något i rummet eller vardagen. Det kan till exempel vara en aktuell händelse alla känner till.

Läs på om kunden. Desto bättre du kan dra exempel till kundens organisation och problem, desto lättare blir det för kunden att förstå affärsnyttan för din produkt eller tjänst. Om du hjälper kunden att tänka och måla upp bilder på hur mycket smidigare deras vardag kommer att bli med ditt erbjudande, kommer ditt budskap fram på ett enklare sätt.

31 oktober, 2012

Vi utbildar säljare med Inhouse Business School

Vi utbildar säljare med Inhouse Business School

Inhouse Business School är vår nya satsning mot unga och hungriga säljare. Vi erbjuder säljutbildning och praktiska erfarenheter i ett nära samarbete med våra specialister inom försäljning. Målet är att rekrytera ut marknadens starkaste säljare till våra kunder.

Till en början kommer de att jobba som mötesbokare och lära sig värdefulla grunder i hur man bearbetar prospects. De kommer att jobba tätt med våra specialister och följa med ut på möten för att få erfarenhet av kundbearbetning.

Säljutbildning för utökat kunskapsbank

Parallellt med arbetet kommer de att få kontinuerlig säljutbildning som de direkt kan anamma i sin yrkesroll. Inhouse Business School kommer att öka deras kunskaps- och erfarenhetsbank och göra dem redo för att rekryteras och stärka våra kunder.

Mikael Lindkvist, rekryteringskonsult inom affärsområdet försäljning, berättar mer:

– Vi tar in unga och hungriga säljare som brinner för försäljning och vill utvecklas i sin roll. Hos oss får de utbildning och erfarenheter som kommer att göra dem redo för större utmaningar ute hos våra kunder. Inhouse Business School blir en språngbräda ut i arbetslivet och våra kunder kommer att bära frukten av vår satsning.

Är du nyfiken på att veta mer kring Inhouse Business School? Kontakta mikael.lindqvist@inhouse.se

19 september, 2012

Inhouse prisas på Tillväxtlistan 2012

Inhouse prisas på Tillväxtlistan 2012

För 18 året i rad presenterar Ahrens & Partners Tillväxtlistan, en tävling för svenska medelstora och stora företag med snabb, lönsam och uthållig tillväxt. Vinnare i år är StudentConsulting Sweden AB som har sina rötter i Luleå. Inhouse kommer som nykomling in på en hedrande 30:e plats.

Bakgrunden till Tillväxtlistan är att visa upp de goda exemplen och visa på tillväxtens motorer.

”Vi vill visa upp de företag som gjort en resa som inte berott på konjunktur eller tillfälliga trender. Vi behöver fler förebilder i svenskt näringsliv. Det finns många småföretagare i Sverige som inte har kunskapen som krävs för att växa vidare. Det vill vi ändra på”, säger Michael Engström, VD för Ahrens & Partners.

De senaste åren har Inhouse gjort en varumärkesförflyttning där vi har breddat och utvecklat vårt erbjudande. People Management är samlingsnamnet där vi hjälper våra kunder med resursförsörjning, kompetens- och verksamhetsutveckling inom fem områden. Kommunikation, ekonomi, administration, försäljning och HR.

Vårt erbjudande har burit frukt hos våra kunder där vi är med och utvecklar deras affärer, inte bara tillsätta personer. Inhouse VD Jens Ölander beskriver:

”Vår egen resa har gått mot att utveckla våra kunders affärer mer än att bara tillsätta personer och inte ta ansvar för helheten i leveransen.Denna
förflyttning har möjliggjort för oss att komma närmare våra kunder och bygga starka relationer som på sikt är lönsammare för alla parter”.

Noterbart för i år är att tre av bolagen i topp fem sysslar med bemanning och rekrytering. Bemanningsbranschen har enligt SCB ökat stadigt från 2002 och framåt, Tillväxtlistan mäter över en hel konjunkturcykel och visar att dessa företag har en långsiktig tillväxt som är utomordentlig.

Topp 5 Tillväxtlistan 2012 Genomsnittlig tillväxt 6 år

1. StudentConsulting Sweden AB 90,39%
2. Plusgymnasiet AB 84,30%
3. LäkarLeasing Sverige AB 83,81%
4. Apsis Sweden AB 79,14
5. Framtiden i Sverige AB 69,10%

Listan som bok

Nytt i år är att tillväxtlistan kommer ut i bokform. Boken Snabbväxarna 2012 lanseras den 19 september och innehåller djuplodande intervjuer med företagen på listan tillsammans med artiklar, trendanalyser och maratontabeller.