Copywriter
Inhouse / Projektledare

PROJEKTLEDARE JOBB - LEDIGA TJÄNSTER SOM PROJEKTLEDARE

På Inhouse kan du söka lediga jobb som projektledare i Stockholm. Hos oss kan du även registrera ditt CV för att kunna se framtida jobb inom projektledning eller för andra roller. Här hittar du både annonser för att bli en del av oss på Inhouse, eller för våra kunder, oavsett om du söker heltidsjobb, extrajobb eller jobb som student. Hitta ditt nästa drömjobb med Inhouse!

För närvarande har vi inga lediga jobb som projektledare

Vad gör en projektledare?

Att jobba som projektledare innebär att man är ansvarig för att planera, organisera och övervaka ett projekt från början till slut. Projektledaren är den som leder projektteamet och ser till att alla arbetar mot samma mål.

Projektledaren är också ansvarig för att säkerställa att projektet följer tidsplanen, budgeten och att resultatet uppfyller de krav som ställs. Det innebär att projektledaren måste ha goda ledarskaps- och kommunikationsfärdigheter för att kunna samarbeta med teamet och stakeholders.

Projektledaren måste också kunna hantera risker och problem som kan uppstå under projektets gång och vara beredd att ta snabba beslut för att lösa dem. Det kräver också förmågan att tänka strategiskt och planera framåt. Arbetsuppgifterna skiljer sig beroende på vilket typ av projekt det handlar om, och inom vilken bransch. Här är några av de vanligaste arbetsuppgifterna för en projektledare:

  1. Planera och organisera projektet: Projektledaren utvecklar projektplanen och identifierar de resurser som krävs för att genomföra projektet, såsom personal, budget och tid.

  2. Leda projektteamet: Projektledaren ansvarar för att leda och motivera projektteamet, och ser till att varje medlem vet vad som förväntas av dem och vad deras ansvarsområden är.

  3. Hantera projektbudgeten: Projektledaren ansvarar för att hantera projektbudgeten och ser till att projektet håller sig inom budgeten.

  4. Följa upp projektets framsteg: Projektledaren följer upp projektet och ser till att alla delaktiga följer planen. Om det uppstår avvikelser från planen arbetar projektledaren med teamet för att åtgärda dem och se till att projektet är på rätt spår.

  5. Hantera kommunikationen: Projektledaren ansvarar för att kommunicera med projektets intressenter, såsom kunder och leverantörer, och se till att de är informerade om projektets framsteg.

  6. Hantera risker: Projektledaren identifierar potentiella risker och utvecklar en plan för att hantera dem om de uppstår.

  7. Utvärdera projektet: När projektet är slutfört utvärderar projektledaren resultatet för att lära sig av erfarenheten och förbättra processen för framtida projekt.

Dessa är bara några av de vanligaste arbetsuppgifterna för en projektledare. Arbetet som projektledare kan variera beroende på projektets storlek, komplexitet och typ av organisation.

Olika typer av projektledare

Det finns olika typer av projektledare, beroende på vilken typ av projekt och organisation de arbetar i. Här är några vanliga typer av projektledare:

Teknisk projektledare: Ansvarar för projekt som är teknikintensiva, till exempel utveckling av programvara eller implementering av tekniska system.

Affärsprojektledare: Ansvarar för projekt som är kopplade till företagets verksamhet, såsom implementering av nya affärssystem eller lansering av nya produkter.

Byggprojektledare: Ansvarar för projekt som involverar byggande av infrastruktur eller fastigheter.

Evenemangsprojektledare: Ansvarar för planering och genomförande av evenemang, såsom konserter, sportevenemang eller företagsevenemang.

Interim projektledare: Ansvarar för att temporärt ta över rollen som projektledare för att säkerställa att projektet fortsätter på rätt spår.

Dessa är bara några exempel på olika typer av projektledare, och det finns många andra specialiserade områden där projektledare kan arbeta.

Utbildning för dig som vill jobba med projektledning

Det finns flera utbildningar som ger en bra grund för den som vill jobba inom projektledning. Här är några exempel på utbildningar som kan vara relevanta:

Projektledarutbildning: Det finns många olika projektledarutbildningar att välja mellan, både på universitetsnivå och på yrkeshögskolor. Dessa utbildningar kan ge dig en grundläggande förståelse för projektledning och de verktyg och tekniker som används.

Certifieringar: Det finns flera olika certifieringar inom projektledning, till exempel Project Management Professional (PMP) och PRINCE2. Dessa certifieringar kan visa upp din kompetens inom projektledning och göra dig mer attraktiv för arbetsgivare.

Affärsutbildning: Om du vill arbeta som projektledare inom ett specifikt område, som exempelvis IT eller bygg, kan det vara fördelaktigt att ha en affärsutbildning inom det området.

Ledarskapsutbildning: Eftersom projektledning involverar mycket ledarskap och kommunikation kan det vara fördelaktigt att ha en utbildning i ledarskap.