Chefsrekrytering och interimsuppdrag

img_2361_1144x550

Att rekrytera rätt chef till rätt organisation, handlar om förståelse, mångårig branschkunskap, fingertoppskänsla vid val av kandidater och att ta ansvar för hela processen – även efter leverans. Vi kan hjälpa ditt företag med chefsrekrytering och Executive Search-uppdrag. 

Hur jobbar vi med chefsrekrytering?

Förstudie
Förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete är en djup förståelse för uppdragsgivarens organisation och affär. Genom intervjuer med styrelse, ledning, chefer och nyckelpersoner i den inledande fasen av ett samarbete får vi kunskap om vision och mål, strategi, värdegrund, kultur och utmaningar.
Syftet är att få en djup förståelse för vilka förväntningar uppdragsgivaren har på den framtida medarbetaren. Verktygen för att göra detta är workshops och djupintervjuer.

Search
Utmaningen ligger i att finna de personer som absolut bäst kan bidra till en specifik organisations utveckling och framgång. Vår sökprocess präglas av systematik, kreativitet, engagemang – men också av hårt arbete och uthållighet. Vi arbetar alltid i team för att få ett brett nätverk och med fler vinklingar i Executive Search-arbetet.

Läs mer om Executive Search här.

Personbedömning
Vi försöker få en så djup förståelse för kandidatens personlighet och egenskaper genom intervjuer som korsas med förstudien för att få en så bra match som möjligt på helheten. Syftet är också att förstå kandidaternas förväntningar på sin framtida arbetsgivare. Slutkandidaterna går igenom ett urval av personlighets- och färdighetstester anpassade till den profil vi söker.

Uppföljning
Med vår erfarenhet av kvalitetssäkring, individutveckling och förståelse för hur viktig introduktionen är på en ny arbetsplats, verkar vi för att underlätta och göra den nya medarbetaren till en hållbart högpresterande ledare på kortare tid.
Vi hjälper till att ge den nya medarbetaren optimala förutsättningar och verktyg för att axla sin nya ledarroll och på bästa sätt påskynda processen att få den nyanställda att komma in i jobbet och maximera utfallet på rekryteringen. Det gör vi bland annat genom flera coachningstillfällen från tre till tolv månader efter genomförd rekrytering.

Vi erbjuder

  • Search & headhunting
  • Personbedömning
  • Chefscoachning
Aje-S

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag?

Kontakta mig så berättar jag mer!

Aje Stenbeck
Business Director Kommunikation
+46 8 52 22 33 10
aje.stenbeck@inhouse.se

Jag kontaktar dig!

  • Det här formuläret sparar ditt namn, e-post och meddelande så vi kan kommunicera och förse dig med assistans. Läs vår integritetspolicy.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.