Möt några av våra medarbetare

Porträtt tidigare publicerat på vår Facebooksida.

Kontakta oss »

Medarbetare - Mireille Mårtensson

Publicerat 2021-02-08

Mireille Mårtensson

Vi säger varmt välkommen till vår nya kollega Mireille som tar sig an en helt ny roll inom bolaget och på marknaden. Mireille kommer ansvara för vår nya satsning med att jobba strukturerat och långsiktigt med våra viktigaste målgrupper. 
– Dagens jobbsökare vill att en ansökningsprocess ska vara smidig, gå snabbt och vara lätthanterlig. Vi söker inte jobb på samma sätt som vi gjorde tidigare och det förändrade beteendet ställer stora krav på arbetsgivare idag.

Här kan du läsa mer om Mireille 

Medarbetare - Caroline Fristedt

Publicerat 2019-01-31

Caroline Fristedt

Vår grymma medarbetare Caroline arbetar inom vårt specialistområde ekonomin och vi frågade henne hur det är att jobba som rekryteringskonsult.
Jag har arbetat med ekonomi i över 20 år på olika intressanta bolag. På Inhouse får jag möjlighet att arbeta kvar inom ekonomiområdet, använda min kunskap och erfarenhet – samtidigt som jag får chansen att hjälpa kandidater att ta sitt nästa steg i karriären, och kunder att få sina behov tillgodosedda med rätt kompetens. Min ambition är att både kund och kandidat ska känna väldigt nöjda med att jobba med oss.

Medarbetare - Eva Bennich Rathsman

Publicerat 2018-12-05

Eva Bennich Rathsman

Vi säger hej till vår kollega Eva som är specialist på assistentroller. Hon träffar varje vecka många kandidater och vi frågade henne om hon har något råd till dig som ska på arbetsintervju.
Många är nervösa inför en intervju, men det tycker jag man ska vända till något bra och försöka se positivt. För mig som rekryterare signalerar det att du är intresserad. Det visar ju att du är engagerad och verkligen vill ha det här jobbet.

Här kan du läsa mer om Eva

Medarbetare - Hedvig Engnell

Publicerat 2018-05-29

Hedvig Engnell

Här berättar Hedvig, som ansvar för Inhouse varumärke och externa kommunikation, om hur hon tänker kring vårt varumärkesarbete.
– Jag hoppas, och tror, att vårt varumärke speglar kompetens och vår strategiska professionalism men framförallt att vi är personliga. Utmaningen ligger i att leverera relevant och målgruppsanpassat innehåll till både kund- och kandidatmarknaden, vilket gör mitt jobb omväxlande och väldigt roligt.

Här kan du läsa mer om Hedvig

Medarbetare - Maria Lindskog Klasén

Publicerat 2018-02-17

Maria Lindskog Klasén

Innan vår kollega Maria började på Inhouse hade hon en mångårig bakgrund inom reklambyråbranschen, senast som strategisk projektledare på Saatchi & Saatchi.
– Att kompetens är en oerhörd viktig del av rekryteringen är inget att orda om, personligheten är en annan. De mjuka värdena är otroligt betydelsefulla och att matcha kandidatens personlighet med företagskulturen är en framgångsfaktor. Kunskap och kompetens kan man alltid införskaffa, det är svårare att förändra sitt beteende.

Medarbetare - Carola Arkeklint

Publicerat 2017-12-06

Carola Arkeklint

Carola är rekryteringskonsult här på Inhouse och har tillsatt chefer och specialister inom ekonomi i 15 år. Här ger hon sina bästa tips på vad kandidater ska tänka på under en arbetsintervju.
– Det är viktigt för oss rekryterare att möta kandidaterna för att få en förståelse om deras bakgrund men framförallt vad dom vill i framtiden. Var inte rädda att berätta om era framtidsvisioner, det är då jag har som störst chans att hjälpa dig hitta ditt nästa drömjobb.

Här kan du läsa mer om Carola

Medarbetare - Aje Stenbeck

Publicerat 2017-10-25

Aje Stenbeck

Här berättar en av Inhouse ägare, Aje, om vår Di Gasellutnämning.
– Det är kanske framförallt ett kvitto på att vi gjort och gör något rätt. Men det ger också en fingervisning att företag bättre och bättre förstår betydelsen att investera i åtgärder som rör People Management. Vi ser att det idag ställs så oerhört höga krav på chefers förmåga att attrahera, rekrytera och leda medarbetare att de i större utsträckning vänder sig till företag som oss.

Här kan du läsa mer om Aje

Medarbetare - Helene Leitner Larsson

Publicerat 2017-10-12

Helene Leitner Larsson

Vi önskar Helene, ny affärsområdeschef för specialistområde HR, varmt välkommen till Inhouse! Här ger hon tips om hur företag lyckas med sitt HR-arbete.
– Bygg en gynnsam företagskultur. Employer branding är viktigt för att attrahera och behålla både nuvarande och potentiella medarbetare. Entusiastiska och nöjda medarbetare gör fantastiska resultat!

Här kan du läsa mer om Helene

Medarbetare - Jens Ölander

Publicerat 2017-06-01

Jens Ölander

Här berättar Inhouse VD, Jens, om varför det är så roligt att arbeta på Inhouse.
– Inhouse är ett bolag i ständig utveckling med högt entreprenörskap. Det innebär att vi, i allt vi gör, är nyfikna på hur vi kan utveckla oss själva och våra kunder. Vi tar ett stort ansvar i allt vi gör och vi är inte rädda för att våga testa nya idéer. 

Här kan du läsa mer om Jens

Medarbetare - Malin Söderberg

Publicerat 2017-04-11

Malin Söderberg

Malin är en av Inhouse grymma rekryteringskonsulter. Malin är även en riktigt vass innebandyspelare i den högsta ligan, s.k. Svenska superligan. Vi frågade henne vad hon har för nytta av sin idrottsbakgrund i arbetssammanhang.
– Min samarbetsförmåga har jag min idrottsbakgrund att tacka för. I ett lag är du oerhört beroende av dina lagkamrater för att kunna leverera på planen. Detsamma gäller i min yrkesroll, ett tätt samarbete anser jag är en av nycklarna för att kunna lyckas på en arbetsplats.

Medarbetare - Sandra Petersson

Publicerat 2017-04-05

Sandra Petersson

Säg hej till Sandra – en av Inhouse många stjärnor. Sandra arbetar som rekryteringskonsult inom vårt tjänsteområde kommunikation och har många års erfarenhet av operativ projektledning och produktionsledning från reklam-och inhousebyråer.
– Att lyckas som operativ projektledare/produktionsledare är att våga ta för sig och utmana sina kollegor och kunder.


Aktuellt