Seminarium, nätverk och utbildningar

Seminarium, nätverk och utbildningar

Under 2020 kommer vi att anordna flera seminarier och utbildningar där våra erfarna experter och inspirerande kollegor ger dig en uppdatering kring de senaste trenderna och insikterna. Missa inte heller våra populära nätverk där du även får chans att utbyta erfarenheter med andra deltagare.

Kommande seminarium

Webinarium 7 april: HR som digitala förändringsagenter
Digitaliseringen handlar visserligen om nya teknologier, men minst lika mycket om förändrade beteenden. Och vem kan det om inte HR? Idag blir det allt viktigare att skapa en enhetlig digital medarbetarupplevelse, och där måste HR ligga längst fram och driva på. Men hur blir HR en digital förändringsagent?

Nätverk

Rundabordssamtal för CFO:er
Inhouse Rundabordssamtal för CFO:er riktar sig till dig som vill inspireras, utmanas och träffa andra som är i liknande situation. Under ett samtal lyfter vi en specifik och aktuell frågeställning som kan stärka dig i din roll som CFO.

Nätverket för dig arbetar operativt med företagets HR-frågor
Det Operativa HR-nätverket vänder sig därför till dig som arbetar brett med HR-frågor och som söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer och företag.

Nätverket för inhousechefer- för dig som är chef/ansvarig för en inhouseverksamhet 
Inhouse erbjuder ett nätverk för dig som i dag arbetar som chef för en inhouseverksamhet. Nätverkets syfte är att skapa ett forum för inspiration och inte minst att skapa bättre förutsättningar för att stärka inhousebyråns kvalitet, effektivitet och lönsamhet.

Nätverket för inhousechefer i Göteborg
Ett nätverk med syfte att utveckla din inhouseavdelning, komma i kontakt med andra inhousechefer och utbyta erfarenheter. Under mötena belyser vi olika ämnen som berör din dagliga verksamhet.

Nätverket för dig som arbetar som Office Manager
Rollen som Office Manager ställer höga krav på ett helhetsseende och förmåga att hantera de förändringar och aktiviteter som dagligen sker på ett kontor med många olika kravställare. Därför har vi startat upp nätverket för dig som vill utvecklas i din yrkesroll som Office Manager.

Nätverket för Executive Assistants – för erfarna assistenter som vill utvecklas i sin yrkesroll
Nätverket för Executive Assistants är till för dig som vill utvecklas i din yrkesroll och få ett erfarenhetsutbyte med andra erfarna assistenter. Nätverket ger deltagarna kunskaper för att frigöra ännu mer tid för sina chefer – och bidra till ökad effektivitet på olika sätt inom de företag och organisationer de verkar.

Kommande utbildningar

Så skapar du en lönsam och växande byråverksamhet
Trots att många byråer gör både fantastisk kommunikation och bedriver lönsamma och välmående verksamheter så har en stor del av de svenska byråerna för låg lönsamhet, problem med affärsmässigheten och väldigt sårbara för kundtapp. Under denna utbildning, får du lära dig hur du kan skapa en stabil och lönsam byråverksamhet genom att skaffa en tydlig positionering och bygga en kundportfölj som passar din verksamhet. Utbildning i samarbete med Resumé.

Inhousebyrå – så startar och bygger du din egen inhousebyrå
Fler och fler företag väljer att bygga sin egen inhousebyrå eftersom det många gånger leder till snabbare processer, bättre marknadsföring och kommunikation och är mer kostnadseffektiv. Utbildningen går igenom hur du skapar en effektiv beställnings- och arbetsprocess, bygger inhousebyråns eget varumärke, arbetar kreativt och skapar fungerande samarbete med externa byråer. Utbildning i samarbete med Resumé.

Vi erbjuder

  • Inspiration och insikter
  • Erfarna föreläsare
  • Kompetensutveckling

Vi kontaktar dig

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Jag kontaktar dig!

Det här formuläret sparar ditt namn, e-post och meddelande så vi kan kommunicera och förse dig med assistans. Läs vår integritetspolicy.