Inhouse / Inhouse Väst / Att öka marknadsavdelningens prestationsförmåga

Att öka marknadsavdelningens prestationsförmåga

Introduktion_588x300

En marknadsavdelning kan ha många utmaningar och uppgifter att utföra. Men det grundläggande uppdraget är att skapa rätt förutsättningar för företagets försäljningsarbete. Detta kan tyckas låta enkelt, men alla som arbetat både strategiskt och taktiskt med marknadsföring och försäljning vet hur svårt detta är och varför det många gånger krävs extern hjälp med ett ofärgat utifrån-in-perspektiv med kunskaper och erfarenheter som inte finns internt.

Det Inhouse hjälper marknadsavdelningar med inom ramen för organisations-utveckling, är framför allt att ännu effektivare skapa så optimala förutsättningar som möjligt för försäljningsarbetet. Men det kan också handla om mer specifika saker som hjälp med den digitala transformationen eller med att sänka inköpskostnader för trycksaker och media.

Hur jobbar vi?

Informationsinsamling och analys
Många gånger kommer uppdragsgivare till oss med problem som egentligen bara är symtom på andra bakomliggande problem. Genom bland annat intervjuer med ledning, chefer och medarbetare kan vi skapa klarhet i vad som egentligen är företagets problem och vad som krävs för att förbättringar ska kunna ske. Utifrån informationsinsamling och annat tar vi fram en beskrivning av nuläget som vi presenterar för uppdragsgivaren.

Rekommendationer
När vi har skapat samsyn hos uppdragsgivaren om hur nuläget ser ut, vad som är symtom och vad som är bakomliggande orsaker samt vilka tänkbara scenarier som är aktuella som lösningar, tar vi fram rekommendationer på både strategisk och taktisk nivå.

Genomförande
Många åtgärder kan ofta uppdragsgivaren genomföra själva, men med vissa kan det behövas extern hjälp och som vi kan bistå med på olika sätt. Det kan handla om workshops för förankring, framtagning av processer för styrning och uppföljning, framtagning av olika business case samt kompetensutveckling hos olika grupper och individer m.m.

Uppföljning
Helt avgörande för om man ska lyckas med att få organisationen att utvecklas åt rätt håll, är tålamod och uppföljning. Även i denna fas, hjälper vi till – så att alla ansträngningar i de föregående faserna inte är förgäves.

 

Vi erbjuder

  • Nulägesanalyser
  • Effektiva arbetsprocesser
  • Stöttning i den digitala transformationen
  • Kravställning
Inhouse Väst

Kontakta gärna oss!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag? Kontakta oss så berättar vi mer!

Erik Andersch
+46 731 50 50 15
erik.andersch@inhouse.se

Karin Fritzon
+46 723 50 50 35
karin.fritzon@inhouse.se

Vi kontaktar dig!

  • Det här formuläret sparar ditt namn, e-post och meddelande så vi kan kommunicera och förse dig med assistans. Läs vår integritetspolicy.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.