Kompetensförsörjning

Rekrytering, bemanning, outplacement och driftning av hela funktioner. Med hjälp av våra nätverk och processer hittar vi rätt person inom Kommunikation, Administration, HR, Försäljning och Ekonomi. Våra rekryteringskonsulter har själva arbetat inom branscherna och kan med sin specialistkompetens förstå och hjälpa dig med dina behov och utmaningar.

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Dina utmaningar som chef är komplexa. Förändringar i din omvärld påverkar din verksamhet. Du måste utveckla din och din organisations förmåga att hantera utmaningarna.
Inhouse har managementkompetens som stödjer dig när ingen annan gör det med en mängd tjänster som utvecklar din verksamhet.

Läs mer

Kompetensutveckling

Inhouse samarbetspartner inom KOMPETENSUTVECKLING är näringslivets ledande affärskola – IHM Business School. Tillgång till senaste kunskapen och möjlighet till träning gör att man får ut mer av sin egen och företagets fulla potential. Vårt samarbete hjälper chefer och medarbetare att bli mer framgångsrika än vad våra respektive erbjudanden var och en kan göra.

Läs mer
  • Företag
  • Datum
  • Annonsrubrik
  • Avdelning
Visa alla tjänster och uppdrag Uppdrag vi löst
  • Företag
  • Datum
  • Annonsrubrik
  • Avdelning
Visa alla uppdrag vi löst
Läs alla case › Läs alla artiklar ›