Integritetspolicy

PERSONUPPGIFTSANSVAR

  • Inhouse AB (”Bolaget”) org. nr: 556545-0458, Sturegatan 10, 114 36 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som samlas in genom denna hemsida. Bolagets behandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”)
  • Denna policy beskriver Inhouse AB:s processer avseende insamling och behandling av dina personuppgifter, och anger dina rättigheter. Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar och vi kan därför komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy när vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling.
  • Som huvudregel behandlar Bolaget personuppgifter med den registrerades samtycke, efter att den registrerade informerats om behandlingen.
 1. ÄNDAMÅLEN MED BEHANDLING
  • Bolaget behandlar personuppgifter när detta är nödvändigt för att prestera enligt avtal med den registrerade. Bolaget behandlar vidare personuppgifter för att matcha den registrerade med lämpliga tjänster och för att bedöma den registrerades lämplighet för tjänster som denne sökt. Bolaget kan inte tillhandahålla sina tjänster utan att behandla personuppgifter.
  • Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla den rekryteringstjänst som du har samtyckt till, antingen genom att söka enskilda jobb eller genom att ingå i vår CV-databas. För vissa sökande genomför vi intervjuer, kunskapstester, och referenstagning. Vi använder även dina personuppgifter för att förbättra vår tjänst och tillhandahålla service till dig.
  • Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för att genomföra säkerhetsåtgärder för personuppgifter, för att förhindra bedrägerier och för att säkerställa nätverks- och informationssäkerhet.
  • Bolaget behandlar även personuppgifter när detta är nödvändigt för att uppfylla rättsliga förpliktelser, t.ex. enligt Bokföringslagen (SFS: 1999:1078) eller för att följa myndighetsbeslut.
 1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
  • Du har möjlighet att separat samtycka till olika typer av behandling då du lämnar sina personuppgifter till Bolaget:

Skapa profil och söka ett enskilt jobb

 • För att Inhouse AB ska kunna erbjuda en jobbsökningsfunktion baserad på ditt samtycke behandlar vi följande kategorier av personuppgifter: ditt namn, ditt användarnamn och lösenord, e-postadress och övriga personuppgifter som ges in genom CV-dokument och andra ansökningshandlingar. Detta inkluderar kontaktinformation, personnummer, uppgift om utbildningar, uppgift om födelsedag, kön, tidigare meriter, licenser och erfarenheter.
 • Vi kan också komma att begära in mer information från dig för att kunna behandla din ansökan om arbete, såsom referenser, uppgifter om färdigheter eller yrkeslegitimation.
 • Vi behandlar dina personuppgifter för administrering av din ansökan, samt för att informera dig om rekryteringsprocessens fortskridande. Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till den organisation som erbjuder jobbet om vi bedömer att din ansökan är intressant.

Skapa profil och vara sökbar i CV-databas

 • För att Inhouse ska kunna erbjuda en sökbar CV-databas baserad på ditt samtycke behandlar vi följande kategorier av personuppgifter: ditt namn, ditt användarnamn och lösenord, e-postadress och övriga personuppgifter som ges in genom CV-dokument och andra ansökningshandlingar inklusive kontaktinformation, personnummer, uppgift om utbildningar, uppgift om födelsedag, kön, preferenser, intressen och uppgift om vilja till omlokalisering.
 • Vi kan komma att begära in mer information från dig för att kunna hjälpa dig i ditt sökande efter arbete, såsom referenser, uppgifter om färdigheter eller om yrkeslegitimation.
 • Vi behandlar dina personuppgifter för rekrytering, administrering av din ansökan och för att informera dig om eventuella utvecklingar, såsom jobberbjudanden. Dina personuppgifter lämnas ut till organisationer när vi bedömer att din profil kan vara intressant för dessa.

Ytterligare behandling utifrån omständigheter

 • Om du deltar vid intervjuer och genomgår kunskapstester som ett led i rekryteringsprocessen samlar vi in ytterligare information genom dina svar på intervjufrågor, kunskapsfärdigheter och referenser från relevanta källor. Informationen om dig kommer att sammanställas på ett överskådligt sätt, vilket betyder att personuppgifter som avser dig kan uppstå genom vår behandling.

Hantering av personuppgifter i E-post och annan kommunikation

 • E-post, SMS och annan elektroniskt buren kommunikation omfattas av GDPR. Personuppgifter förekommer i sådan kommunikation redan genom att avsändaren och mottagaren är känd. Om du kommunicerar med oss via e-post, post eller annan form av kommunikation behandlar vi kommunikationen och informationen däri för att besvara din förfrågan, hantera ditt klagomål och liknande. Vi kan också komma att skicka e-post och annan kommunikation till dig under vårt utförande av tjänster för dig.
 1. NÄR OCH HUR VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED ANDRA
  • Information om din användarprofil och rekryteringsprocess lagras vid databaser som tillhandahålls av våra leverantörer. Servrarna är belägna i Sverige. Våra leverantörer använder inte dina personuppgifter och har inte tillgång till dina personuppgifter för annat ändamål än för att tillhandahålla molntjänster och lagringstjänster.
  • Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar bara personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som möjliggör tillhandahållandet av vår tjänst. Oavsett vem som utför behandlingen ansvarar vi gentemot dig för behandlingen av dina personuppgifter.
  • Dina personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
  • Inhouse använder LinkedIn i vissa rekryteringsprocesser. Dina personuppgifter kan därför komma att förmedlas över LinkedIn om du har ett aktivt konto på LinkedIn.
 1. BEVARANDE AV PERSONUPPGIFTER
  • Dina personuppgifter bevaras av oss så länge som vi behöver dem för ändamålen med behandlingen. När vi inte längre behöver dina personuppgifter kommer vi att radera dina uppgifter. När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter lämnar du samtycke till behandling för en viss tidslängd – när den tiden närmar sig kommer vi att kontakta dig och fråga dig om du vill gå in på vår hemsida och förnya ditt samtycke. Det är självklart helt frivilligt att lämna samtycke, och om du väljer att inte göra det kommer dina uppgifter att raderas.
  • Eftersom vår behandling huvudsakligen grundar sig i ditt samtycke kan du när som helst återkalla detta om du inte längre vill att vi ska behandla dina uppgifter. Läs mer om detta nedan under ”Dina rättigheter”.
 2. GALLRING AV PERSONUPPGIFTER
  • Personuppgifter gallras eller anonymiseras när uppgifterna inte längre behöver bevaras. Med avpersonifieras menas att uppgifterna inte längre kan användas för att identifiera en person.
  • Gallringen kan inte återkallas/återskapas och när gallringen utförts kan inte någon person längre associeras med användarkontot.
 3. IT-SÄKERHET
  • Bolaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda din personliga integritet och de personuppgifter som du överför vid användningen av vår tjänst. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik, begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver informationen och tränar våra anställda i vikten av sekretess. Alla anställda vid Inhouse har ingått sekretessförbindelser vad avser personuppgifter de kommer i kontakt med i sin tjänst.

Dina personuppgifter lagras av oss på servar tillhörande den molntjänstleverantör som vi anlitar, lokaliserade i Sverige.

 1. DINA RÄTTIGHETER
  • Alla som finns registrerade hos Bolaget har rätt att utan kostnad återkalla samtycke utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen innan återkallandet. Den registrerade har även rätt att begära att behandlingen begränsas till lagring och att invända mot behandlingen när Bolaget behandlar uppgifter för marknadsföring.
  • Registrerade har även rätt att begära att få tillgång till sina personuppgifter. Det kan ske genom att begära ett registerutdrag i elektroniskt format eller på papper eller genom att ställa specifika frågor om personuppgifter. Registrerade har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter och/eller radering av sina personuppgifter. Registrerade har även rätt att få ut sådana personuppgifter som de tillhandahållit Bolaget i ett allmänt läsbart format, där så är möjligt (s.k. dataportabilitet).
  • Registrerade har alltid rätten att inge klagomål till Integritetskyddsmyndigheten.
 1. KONTAKT

Vänligen kontakta Inhouse samordnare för integritetsfrågor:

Hanna Tiainen

08-522 233 10

hanna.tiainen@inhouse.se

Hittar du inte det du söker efter?

 Kontakta oss via e-post

29 september, 2020

Webinarium 21 oktober: Digital kommunikation och konflikthantering

Många av oss har ställt om oss till ett arbetsliv på distans, och som är mer digitalt än fysiskt. Men hur går det egentligen med vår kommunikation i det virtuella rummet, och hur hanterar vi de konflikter som uppstår? Varmt välkomna till ett seminarium som vänder sig till dig som vill bli bättre på att facilitera digitala möten.

Läs mer »
23 september, 2020

Premiär för Inhouse HR-nätverk 2020/2021

Våren 2020 har vi lärt oss att arbeta på nya sätt. När pandemin bröt ut införde många företag distansarbete som standard för de flesta medarbetare. Nu pratar alla om det nya normala och om vad man ska ta med sig in i framtiden. Men HUR? Det var temaämnet på Inhouse första Operativa HR-nätverk för säsongen.

Läs mer »
21 september, 2020

”Receptionen är organisationens ansikte utåt”

Vår kollega Jessica är ansvarig för Inhouse entreprenadverksamhet, och är precis tillbaka efter en föräldraledighet. Det är minst sagt en ny marknad hon kommer tillbaka till, och här delar hon med sig av sina spaningar kring servicerollen.

Läs mer »
8 september, 2020

Sätt mål för din jobbhöst- 5 viktiga steg

Hur bra är du på att sätta mål för din egen karriär? Hösten är en perfekt tid för en nystart – personer som presterar bra över tid har ofta en tydlig målbild för sin egna yrkesbana. Här delar vi med oss av fem viktiga steg.

Läs mer »
1 juni, 2020

Ett lyckat konsultuppdrag ledde till anställning som marknadschef

AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag och Inhouse har haft förmånen att hjälpa AMF Fastigheter med flera tillsättningar de senaste åren. I den här artikeln har vi fått en pratstund med Anna, som började på AMF Fastigheter som konsult, och med vår kollega Cecilia som var ansvarig för uppdragsprocessen.

Läs mer »
19 maj, 2020

Så här lyckas företag utveckla sin inhousebyrå

Vi var tidigt ute i Sverige med att se och följa den explosiva utvecklingen av inhousebyråer och detta ledde till att vi idag arbetar dagligen med deras behov av att genomlysa och utveckla verksamheten samt hjälper dem med rekryteringar och inhyrningar. Håkan, Managementkonsult här på Inhouse, är specialist på att utveckla och effektivisera inhousebyråer.

Läs mer »
11 maj, 2020

Nytt avsnitt av Inhouse Talks på Resume.se

I andra avsnittet av webb-tv-serien ”Inhouse Talks” intervjuar vår kollega Emily H&M:s globala inhousebyråchef Cecilia Steenberg Forsberg och Linda Stenström – Head of inhouse concept & design på Dustin. Missa inte ”Så lyckas du med resan från produktionsenhet till kreativ inhousebyrå”

Läs mer »
5 maj, 2020

Så vet du om din nya arbetsplats är rätt

Har du fått ett erbjudande om nytt jobb? Det är lätt hänt i en rekryteringsprocess att fokus ligger på att övertyga arbetsgivaren om att du passar för tjänsten, men det är inte en långsiktig lösning. Du behöver säkerställa att jobbet är rätt för just dig. Men hur vet man att det nya jobbet är rätt innan man har fått det? Här kommer fem råd på vägen.

Läs mer »
23 april, 2020

Ett uppdrag, en konsult och ett spännande företag!

Inhouse har samarbetat med Danske Bank i flera år och ett av uppdragen vi har hjälpt dem med är en konsultlösning till deras marknadsavdelning. I den här artikeln pratar vi med vår uppdragsgivare, Anna -Head of Marketing & Communications – på Danske Bank i Sverige, och med konsulten själv, Anton.

Läs mer »
1 2 3 33