Inhouse / Poggenpohl

"Jag vände mig till Inhouse när Poggenpohl AB skulle hitta sin nästa kollega och anställa en säljande Interior Designer. Jag är mycket nöjd med hela rekryteringsprocessen och Inhouse lyckades med det näst intill omöjliga! Inhouse var mycket noggranna och inlyssnande i sitt arbetssätt, vilket resulterade i ett bra utfall. Mina varmaste rekommendationer när hjälp och stöd behövs vid rekrytering."