Inhouse / Organisationsutveckling

Organisationsutveckling

Rekrytering och Organisationsutveckling inom ekonomi och business services

Dagens arbetsmarknad ställer hårda krav. Det har nog aldrig varit så svårt att vara chef som idag – som chef måste du kunna planera, organisera, effektivisera och hantera en ständig förändring samtidigt som kraven på prestation ökar på varje enskild medarbetare.

Vi effektiviserar och utvecklar ditt företag och din organisation. Inom våra specialistområden marknad & kommunikationekonomibusiness services och HR hjälper vi ditt företag och skapar de bästa förutsättningarna för att verksamheten ska nå sina mål. Vi ser till att strategier leder till handling. Det kan handla om ett förbättrat arbetssätt, tydlig styrning eller förändrade beteenden.

Våra organisationskonsulter har lång yrkeserfarenhet från ledande positioner inom våra specialistområden och kan därmed hitta den rätta matchningen för just ert företag. De vet vilka utmaningar som du och ditt företag står inför och har hög förståelse för både yrkesrollen, organisationen och branschen.

Vi erbjuder bland annat:

Omställning och varsel
Omställning innebär ofta stora förändringar för både arbetsgivare och medarbetare. Oavsett om omställningen beror på omorganisation eller uppsägning på grund av arbetsbrist, hjälper vi bolag att klara av att hantera dessa förändringar på både kort och lång sikt.

Recruitment Marketing - Kandidatfokuserad marknadsföring
Jobbsökandet har minst sagt förändrats och dagens kandidater vet vad de vill och valmöjligheterna är många. Företag står därmed inför en av de största utmaningarna någonsin när de vill attrahera ny kompetens. Tillsammans tar vi fram en strategi för att ni ska nå ut med ert varumärke mot önskvärd målgrupp och är er partner längst vägen.

Förändringsledning
Med människan i centrum hjälper vi organisationer som vill förändras och utvecklas. Förändringsledning handlar om förmåga att genomföra förändringar, till exempel när det handlar om arbetssätt, beteende och processimplementering. Inhouse kan såväl stödja som i olika grad genomföra förändringsarbete.

Effektiviseringar och besparingar
Företag idag behöver kontinuerlig utveckling för att kunna möta nya krav och behov. Vi kan analysera ett nuläge såväl som identifiera ett önskat framtidsläge. Med vårt stöd optimerar och implementerar ni förändringar för att verksamheten ska vara lönsam och öka effektiviteten i organisationen.

Kompetensutveckling och coachning
Att utvecklas i sin profession och som person med organisationen är betydelsefullt och viktigt för att säkerställa att ert företag är kompetenssäkrad för framtiden. Inhouse kan coacha grupper eller individer att säkerställa att ni uppnår er uppnå sin fulla potential.

Ledarskapsutveckling
Dagens affärsklimat ställer höga krav på dig som ledare. Inhouse erbjudande inom ledarskapsutveckling fokuserar på din situation som ledare och skapar långsiktiga beteendeförändringar för att säkerställa er organisations framgång. I nära samarbete med vår samarbetspartner Influence utbildar vi och tränar ledare och ledningsgrupper i ledarkompetenser som bidrar till meningsfulla förändrings – och utvecklingsprocesser.

Våra tjänster riktar sig mot individ, team och organisationsnivå med målet att skapa en medvetet värderingsstyrd organisation där människor gör meningsfulla prestationer.

Vi erbjuder

  • Vi hjälper ledare att lyckas ännu bättre med förändringar i sina organisationer
  • Vi effektiviserar och utvecklar ditt företag
  • Vi ser till att strategier leder till handling
sergey-zolkin-_UeY8aTI6d0-unsplash-min-350×350

Vi kontaktar dig

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Vi kontaktar dig!

  • Det här formuläret sparar ditt namn, e-post och meddelande så vi kan kommunicera och förse dig med assistans. Läs vår integritetspolicy.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.