Inhouse / Artiklar / VD-assistent – En nyckeltjänst på företaget
vd-assistent

VD-assistent – En nyckeltjänst på företaget

Anna Wesslau har jobbat som VD- assistent hela sitt yrkesverksamma liv. Rollen sätter stora krav på hennes ledaregenskaper och strukturella förmåga. För Anna är tiden förbi då rollen präglades av att skriva anteckningar och arkivera beslutsdokument. Även fast de inslagen finns så är rollen i förändring och kraven större.

– Min upplevelse är att rollen som VD- assistent 2012 generellt sett innefattar mer projektledning och ansvar än vad den gjorde förr. Jag tror att det är en kulturförändring i företagsvärlden mot tidigare, säger Anna.

Inhouse rekryterade Anna till TransportGruppen. Som person triggas hon av att få andra att prestera på toppen av deras förmåga och rollen passar henne perfekt. Proaktivitet är en egenskap som enligt Anna är nyckeln i hennes roll som VD- assistent:

– Mitt mål är att hela tiden ligga steget före, att serva min chef med saker han ännu inte kommit på att han ska fråga om.  Då gör jag ett bra jobb. Att vara noggrann och serviceminded är givna egenskaper för den här typen av tjänst.

 

En projektledarroll

Tjänsten som VD-assistent liknar idag väldigt mycket en roll som projektledare. Förutom hennes vardagliga uppgifter rullar projekten tätt. Mycket beroende på att Anna som person är fylld av idéer på hur hon kan utveckla verksamheten ytterligare. Nyligen har hon tagit över ansvaret för TransportGruppens  kontorsserviceavdelning. Målet är att göra den ännu mer serviceinriktad och se till att den leverera med ännu högre kvalité. Ett ansvar som även innefattar personalansvar. Anna sitter också med i ledningsgruppen som sekreterare där hon ges möjlighet att få sina åsikter hörda.

– Jag har ju en väldigt stor insyn i företaget eftersom jag sitter på den positionen jag gör. Jag blir rådfrågad och får gehör för mina synpunkter.

En titel med skev uppfattning

Titeln som VD-assistent hette förr VD-sekreterare. En roll som i stor omfattning gick ut på att notera och arkivera. Så är det inte längre. Det har Anna dels sett till själv. Hon har stort utrymme till att utveckla sin roll och har sett till att föra in många moderna verktyg för att underlätta hennes och sin chefs vardag. Men fortfarande är det många som har en skev uppfattning om rollen som VD-assistent:

– Visst. Nivåerna kan vara extremt olika på olika företag. Vissa VD-assistenter skriver bara protokoll medan andra sitter i ledningsgrupper med beslutsrätt. På min nuvarande tjänst har jag givits möjlighet att forma min egen roll och får ansvar därefter.

Anna avslutar:

– Jag har fått kommentaren ”Vad ska du bli sen?” Vad vill du göra?”. Jag har aldrig haft som ambition att lämna rollen som VD-assistent och jag tycker att det jag gör är jätteviktigt. Det är en nyckeltjänst med ett stort ansvar och den utvecklar mig ständigt.